NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

Havas Boldogasszony
 ferences
 templom és kolostor
Kolozsvár
Hirdetések
NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA. 2021.  március 14.

 

Jézus mondja:  "Aki nekem szolgál, az engem kövessen,  és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám." Jn 12, 26

Pax et Bonum! Deus meus et omnia!

 

  • Márc. 25. csütörtök. URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA. Gyümölcsoltó Boldogasszony. Főünnep.
  • Márc. 26. péntek. 17:15-től a keresztúti ájtatosság elvégzésére hívjuk a kedves testvéreket, amit 18:00-tól Szentmise fog követni. A Szentmise előtt nem lesz gyóntatás!
  • Márc. 28. VIRÁGVASÁRNAP, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA. Szentmise 9:00, 10:30 és 12:00 órától. A Szentmisék keretében barkaágakat szentelünk. Kérjük a testvéreket, hogy hozzanak magukkal barkaágakat!
    • Személyi jövedelemadójuk 3,5 százalékának felajánlásával idén is hozzájárulhatnak a Kolozsvári Ferences Templom fenntartásához, illetve az ott megszervezett programok támogatásához. Az űrlapokat a templom közepén elhelyezett térdeplőnél találják, amin könyvek és újságok is vannak. A kitöltés után, az űrlapot legyenek szívesek majd személyesen leadni az adóhivatalnál vagy átadni egy ferences testvérnek, vagy behozni a sekrestyébe. Isten fizesse nagylelkű adományaikat!

sajat: