VIRÁGVASÁRNAP

Havas Boldogasszony
 ferences
 templom és kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

VIRÁGVASÁRNAP
2
021. március 28.

  • Ápr. 1. Nagycsütörtök. Templomunkban este 18:00 órakor lesz szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, utána felolvassuk Krisztus Urunk Búcsúbeszédét.
  • Ápr. 2. Nagypéntek. Szigorú böjti nap. Ekkor Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Délután 17:00 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk, 18:00 órától pedig kezdődik a nagypénteki szertartás, a Csonka mise. A Szentsírhoz kitett perselyben a szentföldi missziók javára gyűjtünk, ahol közösségűnk egyik tagja – Mátyás testvér szolgál. Ugyancsak Nagypénteken, Húsvétra való tekintettel, délután 15:00–17:00 óra között gyónási lehetőség lesz.
  • Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 8:00 órától lesz a Zsolozsma. Ezen a két napon, összekötjük a reggeli dicséretet az olvasmányos imaórával, hogy az elhangzó olvasmányok segítségével egyre jobban átélhessük e fontos napok üzenetét.
  • Ápr. 3. NAGYSZOMBAT. Nagyszombaton Urunk sírjánál időzünk, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedünk. Reggel 9:00 órától 18:00 óráig lehet imádkozni a Szentsírnál.
  • A Nagyszombat esti szertartás templomunkban 20:00 órakor kezdődik. Mindenkit biztatunk, hogy készítsen a szombat esti szertartáson használandó gyertyájához egy tölcsért, hogy ezáltal is megóvjuk a templom tisztaságát. Előre is köszönjük.
  • ÁPRILIS 4. HÚSVÉTVASÁRNAP. KRISZTUS FELTÁMADÁSA. Szentmise 9:00, 10:30 és 12:00 órától.
  • A Nagyszombat esti szertartás után és Húsvétvasárnap, a 9:00 órakor kezdődő szentmise után szívesen megáldjuk a testvérek által hozott eledeleket.
  • Aki szívesen támogatná adójának 3,5 százalékával templomunkat és az általunk szervezett programokat, az a templom közepén egy padon megtalálja az ehhez szükséges nyomtatványt. Előre is köszönjük szépen a felajánlást.
  • A templom bejáratánál elhelyeztünk egy perselyt, melyben adományokat gyűjtünk a Szentsír és a templom díszítésére. Isten fizesse előre is mindenkinek jóságát!

 

,,Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, * mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, +* és olyan nevet adott neki, * amely fölötte áll minden névnek.Fil 2, 8–9 

 

Pax et Bonum! Deus meus et omnia!

 

sajat: