Aki elsőnek kapta meg Krisztus sebeit

 

A keresztre feszített Krisztus szögek ütötte sebeit a történelem folyamán elsőként a ferences rend alapítója, Assisi Szent Ferenc kapta meg. A stigmatizáció, vagyis Szent Ferenc sebei ünnepét XI. Benedek, az első domonkos rendi pápa engedélyezte még a 13. században. Napja, szeptember 17. a világ minden ferences templomában jeles ünnep.
Assisi szentje megtérése pillanatától haláláig odaadó tisztelettel követte és szóval-tettel mindenkinek hirdette a megfeszített Krisztust. Halála előtt két esztendővel, 1224-ben, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, miközben az Alverna-hegyen imádkozott, Krisztus csodálatos módon megújította szenvedésének jegyeit, a szent sebeket szolgájának testében.
A rendalapító nem dicsekedett a sebekkel, hanem igyekezett rejtegetni azokat, de hiteles szemtanúk bizonyították, hogy kezein, lábain és oldalán hordozta élete végéig a be nem gyógyuló krisztusi sebeket.
A 20. században a szintén a ferences családhoz tartozó kapucinus Szent Pio atya is őrizte testében Krisztus sebeit.
* * *
A rend pápai jóváhagyásának 800. évfordulója alkalmából különös gonddal készülnek az érsekújvári ferencesek templombúcsújukra, Szent Ferenc sebei, vagyis a stigmatizáció megünneplésére szeptember 17-én. Ünnepi szónok Orosz Lóránt ferences, a Sapinetia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora. A szentmise 17 órakor kezdődik.
Az érsekújvárihoz hasonlóan Budapesten a Batthyány térnél lévő Erzsébet-rendi nővérek rendházához kapcsolódó Fő utcai templom viseli e titulust.
 
Ferences Sajtóközpont/Magyar Kurír
 
A képen Giotto oltárképe látható: Szent Ferenc megkapja a sebeket (Pisa)
 
© Híreink „Magyar Kurír” forrásmegjelöléssel szabadon felhasználhatók.
 

 

Sajat címkek: