Hibaüzenet

 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).
 • Warning: date_timezone_set() expects parameter 1 to be DateTime, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2063 sor).
 • Warning: date_format() expects parameter 1 to be DateTimeInterface, boolean given format_date() függvényben (/var/www/vhosts/ofm.ro/httpdocs/includes/common.inc 2073 sor).

Kolostoraink hírei

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

Kolozsvári Ferences Templom -

A Kolozsvári Ferences Templom
hirdetései
2019. január 13. Urunk megkeresztelkedése. vasárnap, C év

 

1. A kedves testvérek és a fiatalok figyelmébe ajánljuk a ferences templomunknál működő csoportokat, lelki programokat. A templom kijáratánál található plakátokon minden programról és azok időpontjáról olvasható egy kis leírás.

2. Ünnepek a hét folyamán:

Szerda: Szent Berárd és társai vértanúk – ferences ünnep. Szentmise 8 órától lesz.

Csütörtök: Szent Antal apát. Szentmise 18 órától lesz.
Péntek: Árpád-házi Szent Margit ünnepe. Szentmise 18 órától lesz. 

sajat: 

Duns Scotus sírjánál

Ferences Szent Helyek -
Sírfelirata jelzi élete egyes szakaszait: „Skóciában született, Anglia befogadta, Franciaország oktatta, a német Köln őrzi hamvait.” Egy Edinburgh melletti, Duns nevű faluban született 1266-ban, belépett a ferences rendbe, pappá szentelték. Filozófiát és teológiát a híres oxfordi és párizsi egyetemeken tanult. Tanulmányai befejeztével Oxfordban, Cambridge-ben, majd Párizsban tanított.Párizst akkor hagyta el, amikor Szép Fülöp király és VIII. Bonifác pápa között súlyos viszály tört ki. Duns Scotus inkább a száműzetést választotta, mintsem aláírt volna egy pápaellenes dokumentumot. Ez az eset arra emlékeztet bennünket, hogy az egyház történetében a hívők gyakran találkoztak ellenségeskedéssel, sőt üldöztetéssel Krisztus-hitük, az egyházhoz és a pápához való hűségük miatt.1308-ban, 43 éves korában halt meg, óriási teológiai művet hagyva maga után. A ferences rendben mindjárt szentként tisztelték. 1993-ban II. János Pál ünnepélyesen boldognak nyilvánította, „a megtestesült Ige énekesének és a Szeplőtelen Fogantatás védelmezőjének” nevezte. Scotus legismertebb történelmi hatású teológiai műve a szeplőtelen fogantatás tanításának elméleti megalapozása. Nagyon tömören összefoglalva: Isten képes volt megőrizni Fia anyját az eredeti bűntől - méltó volt, hogy így tegyen - tehát meg is tette. Duns Scotus, kora több keresztény gondolkodójától eltérően azt vallotta, hogy Isten Fia emberré lett volna akkor is, ha az emberiség nem vétkezett volna.Duns Scotus meglepő hipotézise szerint az Atyaisten örök szeretet-tervében ott volt a Fiú megtestesülése, amely lehetővé teszi minden teremtménynek, hogy Krisztusban és Krisztus által elhalmozza a kegyelem Isten dicsőségére az örökkévalóságban.Logikus és mélyreható, elemző gondolkodása alapján méltán nevezhetjük a gondolkodás szentjének.Várnai Jakab mondhatjuk mi is, hogy: D. Scotus életpéldája igazolja, hogy az értelmes emberek nem kell lemondania szellemi mivoltáról, amikor a hitet elfogadja. Az lesz a hivatása, hogy szellemi életét is kiteljesítse a hit fényében. A jámborság nem a nyelvezetben nyilvánul meg, hanem az igazság lankadatlan keresésében és egyre pontosabb kifejezésében.Ferenc tanítványa volt. Egyetemi magiszterként teszi elméletileg megalapozottá, amit Ferenc az életével és egyszerű szavaival képviselt. Tanításának fontos jegyei Szent Ferenc alakjából érthetők: Isten maga a szeretet, Krisztus (megdicsőült)embersége központi szerepet játszik az üdvtörténetben, Isten kegyelme és jutalma abszolút ingyenes (az "érdem" kritikus szemlélete).

ÉVKÖZI XXX. VASÁRNAP

Kolozsvári Ferences Templom -

A Kolozsvári Ferences Templom
hirdetései
2018. október 28. évközi XXX. vasárnap, B év

 

1. Csütörtökön Mindenszentek Főünnepe van. Ettől kezdődően 8 napon át teljes búcsú nyerhető a halottak javára. Feltételek: meglátogatni egy temetőt, imádkozni az elhunytakért, elvégezve a Szentatya szándékára a Hiszekegyet, Miatyánkot, Üdvözlégy Máriát és Szentségekhez járulni.

2.Pénteken Első péntek, Szentségimádás 17 órától lesz, Szentmise 18 órától.

3. Szombaton, 19 órától Szentségimádást tartunk a Szűz Anya palástja alatt. Szeretettel várunk mindenkit!

4. 2018. november 16–18-a között Désen kerül sor a Keresem az utam elnevezésű hivatástisztázó hétvégére. Hivatásukat kereső és tisztázni vágyó 17 és 38 év közötti fiatalokat hívunk a lelki napokra, a hivatásukról való közös elmélkedésre. Az útkereső hétvége a Dési Ferences Kolostorban november 16-én, pénteken este 18 órakor kezdődik, és november 18-án, vasárnap délután ér véget.

sajat: 

ÉVKÖZI XXIX. VASÁRNAP

Kolozsvári Ferences Templom -

A Kolozsvári Ferences Templom
hirdetései
2018. október 21. évközi XXIX. vasárnap, B 

 

1. A mai napra Ferenc pápa Missziós vasárnapot hirdetett meg, ezért a külön kitett perselyt a Ferences missziók javára továbbítjuk. Isten fizesse adományaikat!

2. A Lorettói kápolnába hétfőtől péntekig csendes Szentségimádásra hívjuk a testvéreket, reggel 6,30–7,15 között.

3. Templomunkban és Kolostorunkban megszervezett közösségi programjaink a nyári szünidő után újraindultak: Családos csoport, Fiú_csapat, Francesco Palántái vegyes egyetemista csoport, Szerdai és Vasárnapi Katekézis, Ferences Világi Rend, Szentírás Csoport. Az időpontokat megtaláljuk a kitett plakátokon, vagy a következő honlapon: http://ofm.ro/kolozsvariferencesek/

4. Hétfőként, ferences templomukban, heti rendszerességgel 10 parancsolat-katekézis sorozat indult. Ezek az alkalmak megtanítanak egy új módon olvasni az életünket. A Katekéziseket a templomban tartjuk hétfőnként 20,30-tól. Szeretettel várjuk a 18 és 30 év közötti fiatalokat.

5. Szerdánként 16 órától a Kis Palántákat, azaz a IX–XII. osztályos fiatalokat hívjuk és várjuk a múlt héten megszületett új ifjúsági közösségünkbe. Itt alkalmuk lesz  énekelni, fiatalos szívvel megismerkedni a Bibliával, hitünk igazságaival, természetesen a ferences lelkiséggel, és lesz kézművesség, játék stb.

6. Ezentúl minden pénteken 18 órától szeretettel várjuk a IV–VIII. osztályos gyerekeket-fiatalokat az újonnan induló ferences lelkiségű közösségbe, ahol megismerkedhetnek Assisi Szt. Ferenccel, lesz játék, beszélgetés, filmnézés, jó barátok, imaalkalmak és még sok szép és érdekes dolog.

7. Szombaton, október 27-én, 17 órától tartják a szászfenesi templom búcsúját, szeretettel várnak mindenkit.

8. Jövő vasárnaptól téli időszámítás kezdődik.

sajat: 

ÉVKÖZI XXVIII. VASÁRNAP

Kolozsvári Ferences Templom -

A Kolozsvári Ferences Templom
hirdetései
2018. október 14. évközi XXVIII. vasárnap, B év

 

1. Október a rózsafüzér hónapja, ezért hétfőn, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmise előtt, 17,15-től Rózsafüzér ájtatosságot tartunk. Biztatjuk a kedves testvéreket, hogy jöjjenek el, és ezen közös imában kérjük, járjon közben értünk a Boldogságos Szűz Mária, Égi Édesanyánk.

2. A Lorettói kápolnába hétfőtől péntekig csendes Szentségimádásra hívjuk a testvéreket, reggel 6,30–7,15 között.

3. Templomunkban és Kolostorunkban megszervezett közösségi programjaink a nyári szünidő után újraindultak: Családos csoport, Fiú_csapat, Francesco Palántái vegyes egyetemista csoport, Szerdai és Vasárnapi Katekézis, Ferences Világi Rend, Szentírás Csoport. Az időpontokat megtaláljuk a kitett plakátokon, vagy a következő honlapon: http://ofm.ro/kolozsvariferencesek/

4. Hétfőként, ferences templomukban, heti rendszerességgel 10 parancsolat-katekézis sorozat indult. Ezek az alkalmak megtanítanak egy új módon olvasni az életünket. A Katekéziseket a templomban tartjuk hétfőnként 20,30-tól. Szeretettel várjuk a 18 és 30 év közötti fiatalokat. Ezen alkalmak kb. ötven percesek lesznek. További részletek: 0746-774701 – fr. Tibor.

5. Szerdánként 16 órától a Kis Palántákat, azaz a IX–XII. osztályos fiatalokat hívjuk és várjuk a múlt héten megszületett új ifjúsági közösségünkbe. Itt alkalmuk lesz  énekelni, fiatalos szívvel megismerkedni a Bibliával, hitünk igazságaival, természetesen a ferences lelkiséggel, és lesz kézművesség, játék stb.

6. Szerdán 20 órától ifjúsági Szentségimádásra várjuk a fiatalokat, 21 órától pedig a Fiú_ csapat találkozója lesz, egy érdekes témával foglalkozunk: légy férfi címmel.

7. Ezentúl minden pénteken 18 órától szeretettel várjuk a IV–VIII. osztályos gyerekeket-fiatalokat az újonnan induló ferences lelkiségű közösségbe, ahol megismerkedhetnek Assisi Szt. Ferenccel, lesz játék, beszélgetés, filmnézés, jó barátok, imaalkalmak és még sok szép és érdekes dolog.

sajat: 

ÉVKÖZI XXVII. VASÁRNAP

Kolozsvári Ferences Templom -

A Kolozsvári Ferences Templom
hirdetései
2018. október 7. évközi XXVII. vasárnap, B év

 

1. Holnap, október 8-án van Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya ünnepe. Szentmise templomunkban 18 órától lesz.

2. A kedves testvérek és a fiatalok figyelmébe ajánljuk a ferences templomunknál működő csoportokat, lelki programokat. A kijáratnál található plakátokon, minden programról olvasható egy kis leírás, és hogy mikor is kerül megszervezésre.

3. Október a rózsafüzér hónapja, ezért hétfőn, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmise előtt 17:15-től Rózsafüzér ájtatosságot tartunk. Biztatjuk a kedves testvéreket, hogy jöjjenek el, és ezen közös imában kérjük járjon közben értünk a Boldogságos Szűz Mária, Égi Édesanyánk.

4. A Lorettói kápolnában, hétfőtől péntekig csendes Szentségimádásra hívjuk a testvéreket, reggel 6:30–7:15 között.

5. Megjelent a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány megbízásából a Csíksomlyói Ferences Rendház által kiadott Csíksomlyó Üzenetének a legfrisebb száma, változatos tematikával, több korosztályhoz szólva.

sajat: 

10 parancsolat katekézis sorozat

Kolozsvári Ferences Templom -

 

Október 8-tól heti rendszerességgel, ferences templomukban 10 parancsolat katekézis sorozat indul.

Ez egy egészen új és hatásos módja a hitéletben való elinduláshoz, illetve az abban való megerősödéshez.

A fiatalos nyelvezettel megfogalmazott katekézisek-tanítások, egy élő és személyes kapcsolatra hívnak meg a Jó Istennel és az Ő éltető szavával, a Bibliával. Ezek az alkalmak megtanítanak egy új módon olvasni az életünket.

Ezen alkalmak a templomban lesznek megtartva. Érdemes megmozdulni és megmozgatni a fiatalokat, tudva azt, hogy Olaszországban, de más helyeken is, igen nagy népszerűségnek örvend a 10 parancsolat katekézis sorozat. Magyar nyelvterületen először itt nálunk a ferences templomban lesz hallható.

Minden hétfőn 20,30-as kezdéssel Szeretettel várjuk a 18 és 30 év közötti fiatalokat.. A katekézisek kb. egy órásak lesznek.

További részletek: 0746774701 – fr. Tibor.

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115%; }

 

sajat: 

ÉVKÖZI XXVI. VASÁRNAP

Kolozsvári Ferences Templom -

A Kolozsvári Ferences Templom
hirdetései
2018. szeptember 30. évközi XXVI. vasárnap, B év

 

1. A mai napon egyházmegyénk gyűjtést szervez a Szentírás terjesztéséért. Adományaikat a kórus alatt elhelyezett perselybe tehetik. Isten fizesse mindenki nagylelkűségét!

2. Szerdán, október 3-án, mindenkit nagy nagy szeretettel várunk Assisi Szt. Ferenc Tranzitusára – az Örök Életbe való átköltözésének ünnepére. 

A Szentmise 18 órától lesz, utána pedig következik a Tranzitus szép szertartása. A szertartásra hozzunk magunkkal „tölcsérrel” ellátott gyertyát!

3. Csütörtökön, október 4-én lesz Assisi Szt. Ferenc ünnepe. A búcsús szentmise 18 órától lesz. Szeretettel várjuk a testvéreket.

4. Péntek a hónap első péntekje, 17 órától Szentségimádás, 18 órától szentmise lesz.

5. Szombaton 19 órától Szentségimádást tartunk a Szűzanya palástja alatt, mindenkit szeretettel várunk!

6. Október a rózsafüzér hónapja, ezért hétfőn, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmise előtt 17:20-tól Rózsafüzér ájtatosságot tartunk. Biztatjuk a kedves testvéreket, hogy jöjjenek el, és ezen közös imában kérjük, járjon közben értünk a Boldogságos Szűz Mária, Égi Édesanyánk.

7. Megjelent a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány megbízásából a Csíksomlyói Ferences Rendház által kiadott Csíksomlyó Üzenetének az őszi száma, változatos tematikával, több korosztályhoz is szólva, 48 oldal terjedelemben.

8. Templomunkban és Kolostorunkban megszervezett közösségi programjaink: Családos csoport, Fiú_csapat, Francesco Palántái vegyes egyetemista csoport, Szerdai és Vasárnapi Katekézis, Ferences Világi Rend, Szentírás Csoport. A hét minden napján csendes Szentségimádásra hívjuk a testvéreket a Lorettói kápolnába, reggel 6:30–7:15 között. További részleteket a kitett plakátokon találunk, illetve a Kolozsvári Ferencesek honlapon, és minden bizonnyal hamarosan egy gyerekeknek szánt csoport is elkezdi majd a működését a kolostor falain belül.

         S ha már új tanév, akkor egy egész új programot is hirdetünk:

Október 8-tól heti rendszerességgel ferences templomukban 10 parancsolat-katekézis sorozat indul. Ez egy egészen új és hatásos módja a hitéletben való elinduláshoz, illetve az abban való megerősödéshez. A fiatalos nyelvezettel megfogalmazott katekézisek-tanítások, egy élő és személyes kapcsolatra hívnak meg a Jó Istennel és az Ő éltető szavával, a Bibliával. Ezek az alkalmak megtanítanak egy új módon olvasni az életünket. A Katekézisek  a templomban lesznek megtartva. Érdemes megmozdulni és megmozgatni a fiatalokat, tudva azt, hogy Olaszországban, de más helyeken is, igen nagy népszerűségnek örvend a 10 parancsolat-katekézis sorozat. Magyar nyelvterületen először itt nálunk, a ferences templomban lesz hallható. Minden hétfőn 20:30 órai kezdéssel Szeretettel várjuk a 18 és 30 év közötti fiatalokat. A katekézisek kb. egy órásak lesznek. További részletek: 0746774701 – fr. Tibor

 

sajat: 

Oldalak