Hírolvasó

2018 Meeting of the Minister General with new Ministers Provincials and Custodes

A rendi központ hírei - olasz nyelven -

The Annual Meeting of the Minister General and his Definitory with the newly elected Ministers and Custodes for 2018 was officially opened with the celebration of the Eucharist presided over by the Vicar General, Br. Julio Bunader, OFM (Homily: English – Español – Italiano). The meeting is taking place at the General Curia in Rome and will run from Jan. 17 to 25, 2018.

The new Ministers Provincials and Custodes:

Br. Rogerio Viterbo de Sousa  – N.D. Septem Gaudiorum Cust. Aut., Brasilia
Br. René Bustamante  – S. Antonii Prov. Missionaria, Bolivia
Br. Alejandro Adolfo Wiesse León  – S. Francisci Solano Prov., Peruvia
Br. Yusuf Bagh – S. Joannis Baptistae Cust. Aut., Pakistania
Br. Gabriel Ngga – S. Francis Herald of Peace Prov., West Papua
Br. Mikael Peruhe – S. Michaëlis Archangeli Prov., Indonesia
Br. Isauro Covili – SS. Trinitatis Prov., Chilia
Br. Juan Manuel Muñoz Curiel – SS. Francisci et Jacobi Prov., Mexico
Br. Flavio Chávez García – SS. Petri et Pauli Prov., Mexico
Br. Pierre Charland – S. Joseph Sponsi B.M.V. Prov., Canada
Br. Aidan McGrath – Hiberniae Prov., Hibernia (Ireland)
Br. Thomas Nairn – SS. Cordis Jesu Prov., USA
Br. Mark Soehner – S. Joannis Baptistae Prov., USA
Br. Teofil Czarniak – Immaculat. Concept. B.V.M. Prov., Polonia
Br. Jacek Koman – S. Mariae Angelorum Prov., Polonia
Br. Jakub František Sadílek – Bohemiae et Moraviae S. Venceslai Prov., Ceca Republica
Br. Juan Carlos Moya Ovejero – Immac. Conc. Prov., Hispania
Br. Amaral Bernardo Amaral – S. Clarae Cust. Aut., Mozambicum

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP

Kolozsvári Ferences Templom -

A Kolozsvári Ferences Templom
hirdetései
2018. január 14. évközi II vasárnap, B év

 

 

1. A kedves testvérek és a fiatalok figyelmébe ajánljuk a ferences templomunknál működő csoportokat, lelki programokat. A kijáratnál található plakátokon minden csoportról olvasható egy kis ismertetés.

2. Ünnepek a hét folyamán:

Kedd, Szent Berárd és társai vértanúk – ferences ünnep. Szentmise 10 és 18 órától lesz.
Szerda, Szent Antal apát, szentmise 8 órától lesz.
Csütörtök, Árpád-házi Szent Margit szűz, ünnep, szentmise 18 órától lesz. 

sajat: 

CSÍKSOMLYÓI PÜNKÖSDI BÚCSÚ AZ IFJÚSÁG ÉVÉBEN

Erik testvér blogja -„Legyen nekem a Te igéd szerint” (Lk 1,38)

A zarándokok motivációi különbözőek, de a hívó szó azonos valamennyi zarándok szívében. A ma emberének szüksége, igénye van a mozgásra, nem csoda hát, hogy újra felfedezte a zarándoklatot, amihez természetesen hozzájárul az is, hogy sokkal könnyebb a helyváltoztatás, könnyebben eljutunk akár távolabbi kegyhelyekre is. Így a zarándoklat ma élő tradíció, amelynek során lehetőség nyílik arra, hogy aki útra kel, találkozzon Istennel. Ezért nem véletlen, hogy napjainkban egyre népszerűbbek a kegyhelyek, a búcsújáróhelyek. A ma embere érzi, hogy szüksége van arra a lelki tartalomra, amit egy zarándoklat alatt élhet át. A zarándoklatnak megvan a maga ritmusa, hagyománya, ami találkozik a 21. század modern emberének az igényével. Nem lenne helyes, ha a búcsújárást az idős generáció vallásosgyakorlatának gondolnánk, hiszen egy-egy kegyhelyen számos fiatal is imádkozik, énekel, válaszolva a hívó szóra. Szentatyánk, Ferenc pápa a 2018-as rendes püspöki szinódust a Fiatalok, a hit és a hivatástisztázás témában hirdette ki.A világegyház szándékához kapcsolódva a Gyulafehérvári Főegyházmegye is a 2018-as pasztorális évet a Fiatalok a hit útján témában tervezi meg.Ennek a pasztorális évnek az elmélyítésében akar segítséget nyújtani 2018-ban a csíksomlyói kegyhely is. Az év mottója a fiatal Boldogságos Szűzanya válasza az angyal kérésére, Isten üzenetére: „Legyen nekem a Te igéd szerint.” (Lk 1,38) Valószínű, hogy a fiatal Mária is tervezett, kutatta, hogy hogyan fog folytatódni az élete, a fiatalsága miben fog kibontakozni. Amikor az angyal hírül adja neki az üzenetet, hogy „az Isten kiválasztott téged, és gyermeket fogansz”, akkor ő igent mond a hivatására.Nagyon jól tudjuk, fiatalnak lenni soha nem volt könnyű, hiszen mindig ott vannak a komoly nehézségek a felnőtté válás folyamatában. Az akart vagy akaratlan változások, a belső és külső elvárások, a szerelem, a barátság, az iskola, a munka kiválasztása mind-mind állandó problémát, fejtörést jelentenek. Nem könnyű egyik korban sem fiatalnak lenni. Nem könnyű ma sem, nem volt könnyű nekünk sem, de visszatekintve a családfánkra, valószínű minden kor fiataljának megvolt a maga kihívása, kísértése, és megvolt az, hogy mit tartott szépnek, mitől volt boldog.A 2018-as pünkösdi búcsú legyen a fiatalok, az ifjúság búcsúja! Nagy a felelősségünk, nagy a felelőssége mindazoknak, akikre rábízta a jó Isten a gyermekeket, hiszen a gyermek a családban szocializálódik, ott tanul meg kapcsolatot teremteni, és lesi el, hogy hogyan szeretik egymást a szülők. Megtanulja a rokoni kapcsolatokat, azt, hogy hogyan kell viselkedni a szomszédokkal, a barátokkal, és még lehetne folytatni, hogy mennyi mindent a családban sajátít el. Majd következik az oktatás, a bölcsőde, az óvoda, az iskola, és mivel a keresztény ember többletet akar adnia gyermekének, miután ő lerakta benne a hitbeli alapokat, elküldi hittanórára, vagyis továbbadja, rábízza az egyházra, hogy a hitben felnőtté, felelősségteljes gondolkodóvá nevelje. Nagy a felelősségünk a fiatalok iránt. Ezért az ifjúság évében és a csíksomlyói pünkösdi búcsún is imádkozzunk mindannyian azért, hogy a jó Isten tegyen képessé bennünket arra, hogy példaképek tudjunk lenni a számukra, és szeretetünkkel, imáinkkal, életünk tanúságtételével tudjuk segíteni fiataljainkat útjukon!(Urbán Erik OFM)

A pünkösdi zarándoklat liturgikus programja
• Május 18-án, pénteken az este 7 órakor kezdődő szentmise nyitja meg a csíksomlyói pünkösdi zarándoklatot. A szentmisét követően a kegytemplomban egész éjszakán át tartó virrasztás kezdődik.• Május 19-én, szombaton reggel 7-kor és 8-kor, valamint este 7órakor lesznek szentmisék a kegytemplomban.A papságot, a búcsú szimbólumának tekintett labarumot és a pápai kisbazilika-jelvényt kísérő kordon délelőtt fél 11-kor indul a kegytemplom előtti térről az ünnepi szentmise helyszínére, a Kis- és a Nagysomlyó-hegy közötti nyeregbe a Hármashalom oltárhoz, ahol az ünnepi búcsús szentmise délután fél 1-kor kezdődik. A kegytemplomban az este 7 órakor kezdődő pünkösdelőesti szentmisét követően, 8 órától reggelig tartó virrasztás lesz.• Május 20-án, vasárnap pünkösd ünnepe van. A szentmisék a kegytemplomban reggel 7-kor, 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor lesznek.• Május 21-én, hétfőn pünkösd másodnapján a szentmisék a kegytemplomban szintén ünnepi sorrendben lesznek: reggel 8-kor, délelőtt fél 11-kor és este 7 órakor.
Az ünnepi búcsús szentmise szónoka
Marian Adam Waligóra OSPPE pálos szerzetes, a częstochowai Jasna Góra-i pálos kolostor házfőnöke lesz a 2018-as ünnepi búcsús szentmise szónoka.Marian Adam Waligóra 1966. október2-án született a lengyelországi Jędrzejówban. Általános iskolája elvégzése után a természet iránti szeretettől vezérelve erdészeti középiskolában folytatta a tanulmányait Zagnańskban. Erdész szeretett volna lenni, de a középiskola befejezését követően megváltoztatta terveit, és a hivatás hangját követve 1987-ben a pálos rendbe lépett, ahol 1993. július 30-án tett örökfogadalmat. 1994-ig a pálos rend szemináriumában tanult Krakkóban. 1994. június 18-án szentelték pappá Częstochowában a JasnaGóra-i pálos kegyhelyen.Fiatal pálos szerzetesként magyarul is tanult, amire a pálos rend magyar alapítása indította, ugyanakkor arra is gondolt, hogy így könnyebben tarthat majd kapcsolatot a magyarországi pálosokkal. Már ekkor komoly kapcsolatot létesített olyan személyiségekkel, akiknek fontos szerepe volt a lengyel-magyar barátság alakításában.Ezek az előzmények játszottak szerepet abban, hogy pappá szentelése után újmisésként Magyarországra, a pécsi pálos kolostorba került, és ott végzett közel egy éven keresztül lelkipásztori szolgálatot, elmélyítve a magyar nyelv, történelem és kultúra ismeretét, szeretetét.Magyarországi tartózkodását követően a pálos rend központjába, a lengyelek nemzeti kegyhelyére, a częstochowai JasnaGóra-i pálos kolostorba helyezték, ahol tehetségének köszönhetően hamar jelentős beosztásba került: a kegyhely helyettes vezetőjének nevezték ki, és ezt a szolgálatot látta el egészen 2014-ig, amikor előbb 2014. április 16-tól a kolostor házfőnökhelyettese, majd még ugyanebben az évben augusztus 4-től a közel 100 pálos szerzetesből álló közösség házfőnöke lett. MarianAdam Waligóra különös figyelmet szentel a magyar zarándokoknak, mindig hívja, várja, és nagy szeretettel fogadja őket Częstochowában JasnaGórán,amely azon túl, hogy Lengyelország nemzeti kegyhelye– ahogy emlegetni szokták: „Lengyelország szíve” –, a világ egyik legjelentősebb zarándokhelye is, amelyet minden évben emberek milliói keresnek fel, közöttük egyre növekvő számban magyarok is.A gyakori meghívásoknak eleget téve rendszeresen látogat Magyarországra, ahol szerteágazó lelkipásztori tevékenységet fejt ki, ugyanakkor közreműködik a magyarországi lengyel vonatkozású eseményeken. Sokat tesz a nagy lengyel pápa, Szent II. János Pál pápa emlékének méltó magyarországi megőrzéséért és tiszteletének erősítéséért. Személyes tapasztalatai alapján ismeri és szívén viseli a külhoni magyarság sorsát. Több alkalommal járta végig a határokon túli magyar helyeket, így fordult meg többször Csíksomlyón is. Mindenütt tanújelét adta annak, hogy a barátság nemcsak a határok közé szorított államok, hanem a két keresztény nép között áll fenn.Nagyon sokat tesz a lengyel–magyar barátság elmélyítéséért. Ennek a tevékenységének is köszönhető,hogy a két nép barátságát szépen kifejező és jelképező események a lengyel és a magyar nemzet lelki egymásra találását hordozzák.

The Commission on the Order’s Ministry in Education meets for the first time

A rendi központ hírei - olasz nyelven -

The Commission on the Order’s Ministry in Education had its first meeting at the General Curia from January 7th to 10th, 2018. The meeting was convened by Br. Russel Murray General Animator for Evangelization. The members of the Commission are: Br. Rashid Mistrih, Custody of the Holy Land; Br. Walter Verdezoto, Province of St. Francis in Quito, Ecuador; and Br. Neil Badillo, Custody of St. Anthony of Padua, the Philippines. We send our best wishes to the brothers, hoping that their work will produce abundant fruit, and we assure them the support of our prayers as they carry out the work entrusted to them by the Order.

2018 JPIC Course: “Migration: Causes, walls, and Franciscan perspectives”

A rendi központ hírei - olasz nyelven -

 

Dear brothers,

Hearty greetings of peace!

I’m glad to inform you about the international JPIC course 2018. We hold this year’s course in Guadalajara, Mexico on the theme, “Migration: Causes, walls, and Franciscan perspectives.” We hope this could be a good opportunity for the formation of the JPIC animators and building network of communication. It’s also open to the Franciscan family and others except for the first day which is meant only for the new animators.

Please download  the convocation letter of the Minister General, the program, and the practical information:  English – Español – Italiano

The participants should register until March 31.

May the Lord bless all of you!

 

Fraternally,

Br. Jaime Campos OFM

JPIC Newsletter: CONTACT (10-12.2017)

A rendi központ hírei - olasz nyelven -

Dear brothers and sisters,

We send you the recent edition of “CONTACT” in 2017 with warm wishes for Christmas and the new year. The “CONTACT” is an open space where you can share stories and information on your JPIC ministry. You can send your stories to pax@ofm.org. The next issue of “CONTACT” will be published in March 2018.

We ask you to circulate our JPIC quarterly bulletin “CONTACT” among the brothers in your entities. We believe that communication is even more important than publication.

We pray for you, sister and brothers, that our Lord may give you the new spirit and courage.

 

English – CONTACT

Español – CONTACTO

Italiano – CONTATTO

 

Fraternally yours,

Jaime Campos F. & Rufino Lim

Sister Marie of the Trinity: her weakness and the Lord’s mercy

A rendi központ hírei - olasz nyelven -

Sister Marie of the Trinity 

 Luisa Jaques

(Pretoria, South Africa 1901 – Jerusalem 1942)

“There is no God – everything people say about Him is a joke. Life isn’t worth living.” A long series of useless sacrifice and struggle brought me to the point of thinking that there is no God! […] I knew despair! To die, to die…”

With these words Sister Marie of the Trinity begins “the story of her conversion: her weakness and the Lord’s mercy,” as she called it, that on the night between the 13th and the 14th of February 1926 led her to the light of faith within the Catholic Church and later to become a Poor Clare in Jerusalem.

Sr. Mary of the Trinity—Luisa Jaques, as she was known in her early life, was born on 26 April 1901 in South Africa, where her father was a Protestant pastor and founder of missions in Pretoria and Johannesburg. Her mother died in childbirth, and Louise was raised in Switzerland, her family’s country of origin, by an aunt. A strong will and strong principles combined with a very fragile state of health, repeated disappointments at work, a failed relationship with a married man, and great loneliness due to her beloved family being so far away brought her, at the age of twenty-five to not understanding the meaning of life and to make the bitter pronouncement: “There is not God”. But it was during this night that “despair entered the light”: a presence came to her, “a religious sister wearing a deep brown garment, belted with a cord”. From this moment on she was reborn in an “irresistible attraction” to the cloister, and an ardent desire to receive the Eucharist. Thus began the journey that would lead her to become a child of the Catholic Church.

Her health increasingly weakened by tuberculosis and the too-recent conversion constantly thwarted Luisa’s attempts to enter a religious institute, but this long trial lived in faith while seeking the will of God proved to be a slow and patient work of grace.

In 1938, in the Poor Clare monastery in Jerusalem, Sr. Marie of the Trinity finally found refuge where God was awaiting her and an interior voice, the Lord Jesus. She found direction in the day-to-day of a life offered up in in fraternal charity, silence, service. In His own time, the Lord Himself revealed its meaning: “You must forget yourself and discover My Voice” (cf. n. 1) In obedience to her spiritual father, Sr. Marie wrote these “Notes”.

This notebook, with the story of her conversion and vocation, has been published and translated in over seven languages (The Spiritual Legacy of Sister Mary of the Holy Trinity Poor Clare of Jerusalem (1901-1942), ed. Rev. Silvère van den Broek ofm in cooperation with the Poor Clares Corpus Christi Monastery, Tan Books and Publishers, Rockford, Illinois, 1981). In his preface to the French edition (Qu’un même amour nous rassemble, Apostolat des éditions, Paris 1977), Hans Urs Von Balthasar emphasizes the main lines of her spirituality : listening to the interior voice of the Lord, profound awareness of the free will God allows his created beings in choosing to respond to him, and the Vow of Victimhood considered as “a high degree of availability and non-resistance to all God’s decisions” within a profound Eucharistic orientation.

Having fallen ill with typhoid fever, Sr. Marie of the Trinity died peacefully at the age of 41 on the 25th of June 1942, leaving behind a silent but glowing testimony of Christian life.

Source: Poor Clares in Jerusalem | Custody of the Holy Land

 

RIP: Br. Francesco Bravi, OFM, former Vicar General

A rendi központ hírei - olasz nyelven -

On the morning of December 28th 2017, in the friary of Sabbioncello of Merate, Br. FRANCESCO BRAVI, former Vicar General and former Minister Provincial died at 61 years of age.

The funeral will be celebrated on Saturday, December 30th at 11:00 am in the Church of San Angelo in Milan (Piazza S. Angelo, 2, Milan).  The wake will be held on Friday, December 29th at 8.30pm at Sabbioncello of Merate.

Obituary (in italian)

Animation Guidelines of the General Definitory for 2018 and 2019

A rendi központ hírei - olasz nyelven -

Moving to the Peripheries as Brothers and ‘Lesser Ones’ Animation Guidelines of the General Definitory for 2018 and 2019

Download PDF: English – Español – Italiano – Français – Polski – Português – Hrvatski

PREFACE

Dear brothers, may the Lord give you peace!

As we did for 2016-2017, we would like to present you with the guidelines for the next two years (2018-2019). These can be used as a tool for reflection, comparison and discernment in community, to help us deepen the realities in which we live and give new impetus to Inter-religious dialogue.

It is our hope that the whole order may in some way join journey of preparation and eventual celebration of the Order’s Plenary Council which will be in June 2018, inviting every local community to devote some time to examine the realities of the world, of the Church and of the Order. The fruit of reflection and brotherly discernment can change our life and the way we live our charism today in the different places where we live and work.

Secondly, we want to look to St. Francis who with his life and evangelical witness became a brother to the whole universe. In his universality, he today is the person who can most open the doors to dialogue. In this rapidly changing world, in which more and more conflicts arise, dialogue becomes a bridge of interaction that contributes to the construction of true peace. That is why the 8th centennial of the meeting of St. Francis with the Sultan in 2019, will be an opportunity and a further stimulus for all of us to deepen inter-religious dialogue.

Finally, with the hope that these pages can help every community discern what the spirit says to the Friars Minor today, I urge you brothers to devote yourselves completely seeking for what God desires from each of us, authentically living the Gospel, charism and mission of our Order.

May the Lord bless you and always accompany you on the journey.

 

Rome, 08 December 2017
Solemnity of the Immaculate Conception of B.V.M.

Br. Michael Perry, OFM
General Minister

Prot. 107938 

 

INTRODUCTION

Dear brothers,

We want to present in this booklet what will be the horizon of inspiration for our service of animation and governance of our Order for the next two years, 2018 and 2019.

As we did immediately after the General Chapter, with the 2016-2017 Guidelines, Moving to the Peripheries as Brothers and “Lesser Ones”, we (want to) follow a general theme, thinking of a sexennial plan of two years at a time, in view of a journey of communion with the whole Church, according to our charism.

In the year 2018 we will celebrate our CPO in which we want to “listen, discern and go forth.” It will be a time to take a closer look at the realities in which we are present in different parts of the world, be it in different societies, the church and the Order. (It will be) a time to discern together and therefore to live and implement concretely, in docility, what the Spirit is telling us today.

Moreover, the Episcopal Synod for Youth will be celebrated in 2018 and we want to be (especially) attentive to the reality of the young people wherever we are present. (We desire to reach out) to them with a more sensitive and welcoming action.

Finally, in 2019 we will celebrate the eighth centenary of the meeting of St. Francis with the Sultan al-Malik al-Kamil that took place in Damietta in 1219. We also want to embody a life of dialogue: not only by remembering not just the witness of St Francis, but also by seeking together concrete ways for the possibility of a peaceful relationship between Christians and Muslims. In many parts of the world the presence of other religions grows and we Franciscans are called to live and testify to dialogue and peace with different religions and cultures.

 


2018 Brothers and lesser ones moving towards…  CPO: “Listen, Discern, Go Forth …” 2018 Youth Synod

 

 

“Whoever has ears ought to hear what the Spirit says…” (Rev 2:29) to the Friars Minor

 

First of all, we want to emphasize Jesus’s mandate: “Go into the whole world and proclaim the gospel to every creature.” (Mk 16:15). This implies a profound knowledge of the realities of where we are, or where we go to carry out our mission.

It is the same Jesus who urges us to look beyond the appearance of the events to grasp its profound meaning: “You know how to judge the appearance of the sky, but you cannot judge the signs of the times.” (Mt 16.3). He guarantees that we are not alone in this necessary and challenging discernment: “The Advocate, the holy Spirit that the Father will send in my name – he will teach you everything.” (Jn 14.26). With this evangelical perspective we move towards the CPO to listen, discern and go forth.

“The Plenary Council of the Order (CPO) is a “synodal” experience of consultation, in order to sharpen our gaze on reality at the level of conferences and continents, to better grasp the presence of the “signs of the times” (GS 4; EG 51), their positive aspects, in keeping with the Gospel, and those aspects that conflict with or weaken the church’s mission. In both cases, we are dealing with provocations to change, in documented and participatory ways, so as to support a common reflection that is as creative as possible, with orientations and choices that will be owned the Order for the coming years. “Listening, discerning, going forth” is the triad of verbs that expresses well the process we are about to embark on” (Introduction to the methodology of CPO 2018).

The proposed itinerary wants to think of this event as an important step of the way of the Order in the ongoing Sexennium (2015-2021), a pause to listen and discern at several levels our witness and evangelization in today’s world, and therefore a revitalization for the animation of the next three years (2018-2021), in view of the next General Chapter.

Every community can do its own reflection on the themes of the CPO with an attitude of analysis and listening:

 • epochal changes in society and culture, in the church and in the OFM, to discover the signs of the times that guide renewal and change in keeping with our mission;
 • a glimpse at the general elements of Culture, Church and Order today:
  • general elements of culture (vision of the human person and the world, religion and spirituality, communication, that is, how dpes social media affect culture and the perception of the world, the world of relationships with the other, interpersonal relationships, affection and family, young people, their choices, their vision of life, the theme of work-fiesta-free time, education and school);
  • listening to youth;
  • listening to the Church (data, options, pastoral strategies, charity, lines of evangelization).

Regarding youth culture, “the Church has decided to examine herself on how she can lead young people to recognize and accept the call to the fullness of life and love, and to ask young people to help her in identifying the most effective ways to announce the Good News today”(preparatory document of the XV Ordinary General Assembly: Young People, Faith and Vocational Discernment, 13 January 2017).

“From Krakow to Panama. But, along the way there let’s have a synod, a synod from which no young person must feel excluded. ““Let’s hold the Synod for young Catholics, … No! The Synod is meant to be the Synod for and of all young people. Young people are its protagonists. ‘But even young people who consider themselves agnostics?’ – Yes! – “Even young people whose faith is lukewarm?” – Yes! – ‘Even young people who no longer go to Church?’ – Yes! – ‘Even young people who – I don’t know if there are any here, maybe one or two – consider themselves atheists?’ – Yes! – This is the Synod of young people and we want to listen to one another. Every young person has something to say to others. He or she has something to say to adults, something to say to priests, sisters, bishops and even the Pope. All of us need to listen to you!” (Pope Francis, Prayer Vigil in preparation for World Youth Day, Basilica of Santa Maria Maggiore, 8 April 2017).

Friar Michael Anthony Perry, general Minister, has already invited young people to participate in the Synod:

“As Friars Minor called by the Lord ‘to listen to others with sincere charity and respect, and to learn from the men and women among whom they live,’ (GGCC 93 § 1), the invitation of Pope Francis should resonate deeply in our hearts and minds, and find us ready to respond humbly and with reverence listen to the young people whom we are privileged to serve, and also creating spaces for their voices to be heard so that together we can prepare for the Synod of 2018” (Rome, February 1, 2017).

For animation

We invite every community and every entity of the Order, after listening, discerning, going forth, to incorporate in its project of life and mission the ways identified for living Franciscan identity in the different contexts of our changing world.

 

Some questions for reflection in Community

 1. What are the most significant changes we can identify in our days about our different contexts: Society, Church and Order on a global and local level? What does the spirit tell us, through the different voices that come through these contexts?
 2. What can we do to live a simpler Franciscan lifestyle, so that today we can be a prophetic and meaningful sign for the context in which we live?
 3. What are the steps needed to go towards young people and what language should we use to draw them to the Gospel?

 

2019 Brothers and Lesser Ones Moving Towards… Dialogue Francis goes to the Sultan – Damietta

 

 

“An attitude of openness in truth and love must characterize dialogue” (EG 250)

 

Jesus enters into dialogue with everyone: pharisees, public sinner, Samaritans. We see it in the Gospel in different places. For example, in Lk 19:5-7 we read: “When he reached the place, Jesus looked up and said to him, ‘Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house.’ And he came down quickly and received him with joy. When they all saw this, they began to grumble, saying, ‘He has gone to stay at the house of a sinner.’…” And again in Jn 4:7.9 we have the following text:: “A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, ‘Give me a drink.’ The Samaritan woman said to him, ‘How can you, a Jew, ask me, a Samaritan woman, for a drink?’ …”

In celebrating the 800 years of the meeting of St. Francis with the Sultan al-Malik al-Kamil, we also celebrate eight centuries of the Franciscan presence in Egypt, in the Holy Land and in Morocco. The presence of St. Francis and his companions in these places was a novelty in that period, characterized by the Crusades. The way he and another friar arrived and gained the trust of the Saracens opens a way for dialogue for our day.

The story tells that Francis left in 1219 from Ancona to acres in Syria, finally arriving at Damietta, where the army of the Crusades was camped. The saint saw the immorality and looting by the Crusaders, experiencing once again that the war is not right and does not like God. Francis warned that an attack on the Muslim army would not succeed. In September of 1219, he left with his companion, Fr. Enlightened, up to the Sultan’s encampment to proclaim the gospel. A variety of Latin sources document the historicity of the encounter between Francis and the Sultan.

The story tells that Francis left in 1219 from Ancona to Acres in Syria,  finally arriving at Damietta, where the army of the Crusades was camped. The saint saw the immorality and looting by the Crusaders, experiencing once again that the war is not right and God does not approve of warfare. Francis warned that an attack on the Muslim army would not succeed. In September of 1219, he and his companion, Friar Illuminato went to the Sultan’s encampment to proclaim the gospel. A variety of Latin sources document the historicity of the encounter between Francis and the Sultan.

The primary source on the visit of Francis to the Sultan in Damietta in February or March of 1220 is the Bishop of Acres, Jacques da Vitry. He did not understand St. Francis’s intuition or even the spirit that compelled him to go forth to his Muslim sisters and brothers. In a letter he described the carnage of the Crusades against the Muslims and the occupation of Damietta that had been almost completely decimated by a plague. Afterwards he writes:

“The leader of these friars, namely the founder of this Order [is called Friar Francis: a kind man that is venerated by everyone], came to our army, lit by the zeal of the faith, did not fear to have himself taken to the army of our enemies and for many days he preached God’s Word to the Saracens, but without much fruit. The Sultan, King of Egypt, however begged him, in secret, to plead for him the Lord so that he might, guided by divine inspiration, adhere to that religion that most pleased God “ (Letter to Pope Honorius III on the taking of Damietta).

Jacques da Vitry himself wrote in the 1221 in his Historia occidentalis: “for some days (the Sultan) listened very attentively to Francis as he preached Christ to him and his. But ultimately, fearing that some of his soldiers would be converted to the Lord by the efficacy of his words and pass over to the Christian army, he ordered that Francis with all reverence and security be returned to our camp. As he took his leave of Francis, (the Sultan) asked “Pray for me, that God may deign to reveal to me the law and the faith which is most pleasing to Him.” (Historia Occidentalis, chapter 32)

Going to a person of another religion is to undertake a mission of peace in the humility of service. Steadfast in faith and love for all the brothers and sisters, St Francis opens the way to all the good that God can accomplish. Humility, the testimony of faith and truth, put together with the desire for encounter, allowed Francis and his friars to approach their Muslim brothers and sisters.

Dialogue is a two way street, nonetheless, nonetheless Francis teaches us that the initiative of going forth to encounter the other as a sister or brother is indispensable. Friendship is the bridge of dialogue and the starting point is listening.

In a rapidly changing world, societies call us as religious to cooperate as best we can in the construction of a future of peace and respectful and serene coexistence.

As Franciscans we are driven by the Gospel to take the initiative and to go out towards our sisters and brothers to build dialogue. The “church which goes forth” that Pope Francisco speaks is the one that takes initiative and moves towards encounter (cf. EG 24). The “Spirit of Assisi” has opened the road for us when St John Paul II used it with great wisdom, giving the Church a new impetus to encounter the other, Christian or not.

Pope Francis always wants to remember that “Non-Christians, by God’s gracious initiative, when they are faithful to their own consciences, can live ‘justified by the grace of God,’ and thus be ‘associated to the paschal mystery of Jesus Christ’.” (EG 254). It is therefore advisable to reflect and take concrete steps to respond to such a great need for dialogue in today’s world.

For animation

We invite every community and every entity of the Order, to move or to continue to go forth to other religions, to initiate dialogue as friends and missionaries of the Gospel, of Truth and peace, for the good of humanity. Another important aspect of collaboration and dialogue can be to work together for peace and the safeguarding of creation.

Among the documents of the Order, we recommend the series of texts that the “ Service of dialogue” prepared in the recent past as instruments to reflect, discern and design a more open and ready life for dialogue. These books will soon be published online in various languages. Their titles are: Life as Dialogue (Venice-Rome, 2002), The Ecumenical Vocation of the Franciscans (Venice-Rome, 2003), Dialogue of Believers (Venice-Rome, 2006), and One Faith in Many Cultures (Venice-Rome, 2009).

As support for the brothers doing the work of dialogue, especially with our Muslim brothers and sisters, the Subcommittee of the Order for dialogue with Islam will prepare two sets of proposals. These proposals spring from the proximity of the anniversary of the encounter in Damietta.

The first proposal is to provide the brothers resources and texts of prayer and formation for ongoing formation, concerning the Catholic-Muslim dialogue, as well as the preparation for the commemoration of St. Francis’s encounter with the Sultan al-Malik Al-Kamil.

The second includes an academic conference to research the contemporary significance of the meeting that took place in Damietta. This will be carried out in collaboration with the study centers of the Order and a meeting of the brothers working in Muslim majority countries. In this way, the friars thus involved in this dialogue will be able to share the fruits of their work and experience, deepening their actual commitment: “to go humbly and devoutly among the nations of Islam, for whom also no one is all-powerful except God.” (GGCC 95.3).

 

Some questions for reflection in Community

 1. Aware that dialogue is a necessary attitude to authentically live Franciscan life, what tools can we use to improve dialogue internally in our brotherhood and in the environment in which we are present and in which we are working?
 2. If we do not yet have an attitude of inter-religious dialogue, what can we do to go out to people of other religions and initiate such dialogue?
 3. What can we do to celebrate the anniversary of Francis’s encounter with the Sultan in Damietta? How can we promote it in Christian and non-Christian communities of our planet?

 

Az igazi ajándék maga a Karácsony

Erik testvér blogja -Ott fekszik a Gyermek az istállóban, gyolcsokba takarva, pólyába fektetve – a minimumnál is kevesebb a komfort ahhoz, hogy azon a helyen gyermek szülessen… És mégis, ott Isten emberré lett, hogy a lakását közöttünk üsse fel. Assisi Szent Ferenc atyánkat 1223-ban, a greccói karácsonyon ez az Isten által bemutatott „gesztus” hatja meg könnyekig: hogy mire képes az Isten az emberért, hogy felemelje… Megalázkodik, beleszületik a mocsokba, hogy minket felemeljen, ha akarjuk, ha engedjük.Egy a Gyermek, aki megszületik Betlehemben, maga köré gyűjti az angyalokat, akik dicsőítik az Istent, a pásztorokat, akik felkerekednek az angyalok szavaira és elmennek „babalátni”, a napkeleti bölcseket, akik tudásukra és hitükre hagyatkozva felkeresik az újszülött Királyt, hogy hódoljanak előtte és megajándékozzák. Ezen személyek engedelmeskednek a hívó szónak. Akik pedig közösségbe lépnek, azok megkapják az eligazító tanácsokat. A keresztény életforma, amibe belépek, az nem attrakció, nem szenzáció, nem különcködés, hanem az Istentől leírt, mutatott úton járás.E Gyermek születésében nincs öncélúság, nem a maga javát keresi, hanem a meghívottét, az enyémet. Ezt ma kell meghallanom, nekem ma időszerű, nekem ma kell a meghívásnak eleget tennem. E Gyermek ma születik nekem, és a kontrasztos születés, a Világosság a sötétségbe, a Király az egyszerűségbe, az Isten az emberibe provokál, megállít és gondolkodásra indít. Valóban hívő ember vagyok? A kérdésre adott válasz életem alapdöntéseit érinti, s ha igennel válaszolok, akkor tudnom kell, hogy társadalmi, nemzeti, lelki életembe meghozott döntéseimet e Gyermek születése meghatározza. Mert amint kapcsolatba kerülök a Gyermekkel, ez nem merülhet ki vallásos formaságokban – mit hányszor tettem vagy nem tettem meg. Fontos a gyakorlat, de a lélek fontosabb…Itt élünk a XXI. században a Kárpát-medence Székelyföld nevű területén, Hargita megyében. Ide születtünk, vagy az életutunk ide hozott, itt kell élnünk, itt van küldetésünk. S mint minden kornak, ennek is megvannak a maga bálványai, „papjai”, szertartásai. Ettől nem függetleníthetjük az életünket, az ünnepeinket, a hétköznapjainkat, a „telhetetlenség kultúrájában” mozgunk, miközben érezzük, hogy az „osztás életkultúrájára van szükségünk”. Egyre több mindenünk van, vagy egyre több mindenre vágyódunk, mégis azt érezzük, hogy a lelki egyensúly megbomlik bennünk. Fizikailag kielégítjük akívánságainkat, vagy ha nem tudjuk, marad a fizikai dolgok utáni vágy és frusztráltság – és amire nem is gondolunk a rohanásaink közepette, miközben már nem tudjuk ünnepelni a jelen pillanatot, mert lelkileg máshol vagyok már, mint fizikailag, rádöbbenünk, hogy valójában a közösségeinkből (és így az én személyes életemből is) a lelki értékek hiányoznak. Ahogy a fizikaiban több leszek, mintha azzal arányosan csökkennének a lelki értékek is. Ha ráeszmélek, hogy az életem, vagy az a közösség, ahol élek, egy „süllyedő hajó”, akkor ne az legyen az első gondolat, hogy el kell menekülni, tovább kell állni, hanem az, hogy cselekedni kell. Hiszen a nagyon reménytelen helyzetben az elkötelezettség nagyon sokat jelent a ma és a holnap számára. E Gyermek születése pedig alkalom, hogy megálljak, megpihenjek, odafigyeljek, cselekedjek és adjak magamból a mellettem lévőnek. Ahogy visszakapom a lelki egyensúlyomat, lelki egészségemet, azzal együtt egyházamat, nemzetemet, a társadalmat, amelyben élek, gyógyítani fogom. Észreveszem, hogy „nálunk járt az angyal. Végre megint eljött, életünkben másodszorra itt járt, letette a nyugalmat, az együtt töltött perceket, amit nekünk hozott. Meg a meleget, amit nem is mi mentetettünk meg magunknak, hanem ő. Azért kaptunk karácsonyra belvizet, mert a mi angyalunk családi együttléttel szeretett volna meglepni minket.” (Grecsó Krisztián: Az utolsó és az első angyal nálunk)Egy dél-afrikai mondás szerint a szavak szavak, a tojást a tyúkok tojják! Beszélhetünk sokat, hogy hogyan lehetne szépen ünnepelni, hogyan kellene okosan jövőt tervezni – vagy elkezdhetünk cselekedni, megpróbálhatunk egy egyszerű, hálaadásból fakadó krisztusi életstílust kialakítani. U.E.OFM
Az írás Hargita Megye Tanácsa karácsonyra megjelent újságjában volt olvasható Kép: www.demiart.ro

ADVENT IV. VASÁRNAPJA

Kolozsvári Ferences Templom -

A Kolozsvári Ferences Templom
hirdetései
2017. december 24. Advent IV. vasárnapja, A év

 

1. A Szentmisék sorrendje a Karácsonyi Ünnepkörben:
Ma, december 24-én 18,30-tól gyóntatás. 19,30-tól a fiatal családosok és gyermekeik kis pásztorjátékát láthatjuk. 20 órától lesz a Karácsonyi Vigília.

December 25-én, hétfőn, Karácsony napján, reggel 9 és déli 12 órától lesznek a szentmisék.

December 26-án, kedden, Karácsony másodnapja, Szent István első vértanú ünnepe. A szentmiséket 10 és 18 órától mutatjuk be.

December 31-én, jövő vasárnap, Szent Család Vasárnapja. Szentmisék 9 és 12 órától lesznek. 18 órától Hálaadás az elmúlt esztendőért.

2. A kolozsvári ferencesek szilveszterezni hívják a fiatalokat 2017. december 31–2018. január 1. között a kolozsvári ferences kolostor dísztermébe. További információk a kitett plakáton.

Sfintele Liturghii în periada de Crăciun

Astăzi, 24 decembrie, vom începe spovada la 18.30.

De la 19,30 vom putea vedea sceneta de Crăciun a grupului nostru de tinere familii.

De la 20,00 se va celebra Vigilia de Crăciun.

25 decemberie, luni, ziua de Crăciun, liturghiile vor fi de la ora 9.00 și 12.00.

26 decembrie, marți a doua zi de Crăciun, liturghiile vor fi de la ora 10.00 si 18.00

31 decembrie, Duminica Sfintei Familii, liturghiile vor fi de la ora 9.00 si 12.00.

De la ora 18 vom ține liturghia de mulțumire pentru anul care a trecut. 

sajat: 

Szent Misék rendje

Kaplony -SZENTMISÉK RENDJE
2017. december 24-31. PÁDUAI SZENT ANTAL plébániatemplom SZENT JÓZSEF templom Vasárnap december 24. 7,00 +Ulmer István és a család halottai
10,00 -Az egyházközség híveiért
24,00 -A Szentcsalád tiszteletére 8,30 +Juhász Margit, férje István, veje és szülei 22,00 -A Szentcsalád tiszteletére
Hétfő
december 25.
7,00
+Keller Erzsébet, férje és fia
10,00 -Az egyházközség híveiért
18,00 +Srádi Ferenc 8,30 +Zahari Jusztina
Kedd
december 26.
7,00 +Kind József és a család halottai

10,00 -Hálából
18,00 +Körtvélyesi József
8,30
+Szilágyi István és felesége Éva
Szerda
december 27.
7,00 +Mák Ferenc és szülei
18,00
+Hevele István és Kind János
Csütörtök
december 28.
7,00
+Baumgartner József
18,00
+Rés Ilona és férje Márton
Péntek
december 29.
7,00
+Baumgartner István
18,00
+Rés István, szülei és testvére
Szombat
december 30.
7,00
+Szerény Gyula és lánya Margit
18,00
+Szilágyi Magdolna és Fleisz Tibor
Vasárnap
december 31.
7,00 +Tempfli Mária

10,00 -Az egyházközség híveiért
18,00 -Hálából
8,30 +Kind Margit

18,00 -Hálából

Hirdetések Advent 4. vasárnapja

Kaplony -

Hirdetések:
Advent 4. vasárnapja 2017. december 24.
A ministráns szolgálat
beosztása a következő:
Szent Antal templomban a - „Szent Antal" csoport: Hevele Róbert, Kinczler Bence, Mánc Péter, Otravă Márk.
Szent József templomban a - „Szent József" csoport: Erli Hunor, Linzenbold Kevin, Pop Patrik, Sepler Márk, Streicher Bence.
 1. Ma, karácsony előestéjén a Szent József templomban este 10 órától lesz szentmise. A Szent Antal templomban éjjel fél 12-től egyházközségünk Szabó Dömjén atyáról elnevezett kórusa tart előadást, majd éjfélkor kezdődik a szentmise.
 2. Holnap, Karácsony ünnepén a szentmisék a következő sorrendben lesznek: reggel 7, délelőtt 10 és este 6 órakor a Szent Antal templomban, reggel fél 9-kor a Szent József templomban.
 3. Kedden, Karácsony másodnapján szintén ebben a sorrendben lesznek a szentmisék. Este 7 órától karácsonyi ünnepséget tartanak a főtéri karácsonyfa körül.
 4. Pénteken délelőtt 11 órára várjuk a ministránsokat a Szent Imre házba, hogy a házszentelési beosztást megbeszéljük.
 5. Jövő vasárnap Szent Család ünnepe. Egyben az év utolsó napja. Szentmisék délelőtt a szokott vasárnapi program szerint lesznek. Este 6 órától mindkét templomban év végi hálaadó szentmisét tartunk. Éjjel háromnegyed 12-től, fél 1-ig a Szent Antal templomot kinyitjuk, azok számára, akik itt szeretnék búcsúztatni az óévet és köszönteni az újat. Ezen a napon lesz a domahidai templom búcsúja, a szentmise 12 órakor kezdődik.
 6. A sekrestyében megvásárolható 2018-as fali- és forgatós naptár.
 7. A házszentelések sorrendje a hirdető táblán olvasható.
 8. Zarándoklatot hirdetünk MÁRIAZELLBE és több más kegyhelyre, 2018 április 11-15 között. A zarándoklat 5 napos és ára 390 euró, amely tartalmazza az utazást, napi kétszeri étkezést, szállást, idegenvezetést. Szeretettel várjuk a kedves hívek jelentkezését december 31-ig mindkét templom sekrestyéjében. Reméljük, hogy sokan meghallják hívó hangunkat és jelentkezni fognak.

Tíz gyertya

Erik testvér blogja - Karácsony szentestje van 2001-ben, - a szécsényi kolostor, (ahol ujjoncévemet töltöttem) kápolnája megtelik szerzetsekkel. Érezhetően ünnep van a szerzetesközösségben. Karácsony ünnepének első esti dicséretét énekeljük. Az a szokás, hogy e zsolozsma keretében a legfiatalabb testvér, aki abban az évben én voltam meghirdeti karácsony szent ünnepét, majd a magiszter kérésére néhány szóban buzdítottam a testvéreket. Pontosan már nem tudom, hogy karácsony ünnepét hogyan bontottam ki, de egy mozzanatra igen és ez a lényeg volt: A Titkot szemlélve, vagyis „Jézus Krisztus, az örök Isten és az örök Atyának Fia, legkegyesebb eljövetelével megszentelni akarván a világot, a Szentlélektől fogantatván, és a fogantatása után kilenc hónap elteltével, a júdeai Betlehemben Szűz Máriától megszületett és emberré lett” – legyünk chirstoforusok vagyis krisztushordozók testünkben. Miután az esti dicséretet a kápolnában befejeztük, mint a legfiatalabb énekeltem: „Aki szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten őbenne!”, amelyre mindannyian felelték: „Ámen! Alleluja!” A jászlat a Kisdedet ábrázoló szoborral két testvér vállára vette, majd karácsonyi énekeket énekelve közösen átvonultunk a kolostor „ünneplőbe öltözött” ebédlőjébe.Szent Ferenc atyánk az ünnepek ünnepének tartotta a karácsonyt, vagyis a Megváltó születésének ünnepét. Meghagyta testvéreinek: „Azt akarom, hogy ezen a napon még a falak is húst egyenek, s mivel ezt nem tehetik, legalább kívülről kenjék be azokat. Azt is elrendelte, hogy bőséges alamizsnát adjanak a szegényeknek, és kérte a gazdákat, hogy Jézus jászlánál hűségesen szolgáló jószágok utódai e napon dupla adag takarmányt kapjanak”. De mielőtt közösen elfogyasztottuk volna a vacsorát az ebédlőben felállított karácsonyfát és a Kisded jászlát körülállva imádságképpen az ünnephez kapcsolódó tíz könyörgést mondtunk el, mindegyik végén meggyújtva egy-egy szál gyertyát és a fenyőfa köré helyeztük a jászol elé.             Ezen könyörgések végzése nem csak a szerzetesek kiváltsága, hanem egy kis módosítással családonként el lehet végezni a liturgiát. Lelkünknek szüksége van az effajta szertartásokra, hogy minél inkább ráhangolódjunk Karácsony titkára. Minden kedves Olvasónak áldott, békés Karácsonyt kívánok! U.E.OFMA cikk a Hargita Népe napilap 2017. 12. 21. számában jelent meg  A szertartás menete a következő: A család a karácsonyfa köré gyűlik.  A családfő felolvassa a Szentírásból a Jézus születéséről szóló evangéliumi szakaszt: Lukács 2,1-20 (rövidebb változat 1-7), esetleg rövid buzdítást mond a karácsonyról, Jézusról, az ajándékról.
ÉNEK: Dicsőség, mennyben az Istennek…CSALÁDFŐ: Karácsony éjszakáján földre szállt az Isten – őt ünnepeljük ma este. Ő a mi megváltónk és világosságunk. Örvendező szívvel és bizalommal kérjük őt:

Könyörgések, melyet egyes családtagok olvashatnak:
1. Az első gyertyát gyújtsuk meg az Atyaisten imádására, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fiát küldte el nekünk, hogy senki el ne vesszen közülünk, hanem mindegyikünk az üdvösségre jusson. Hogy Isten örök országába egykor mindnyájan hazaérkezzünk. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest) Közösen válaszoljuk: Kérünk Téged, hallgass meg minket!2. A második gyertyát gyújtsuk meg a Fiúisten imádására, aki irántunk való szeretetből a mi testvérünk lett. Nézzétek, az Isten milyen alázatos! A világosság a világba jött, hogy mindaz, aki benne hisz, annak örök élete legyen. Vezess minket Urunk az örök élet teljességébe! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)Kérünk Téged, hallgass meg minket!
3. A harmadik gyertyát gyújtsuk meg a Szentlélek imádására. Azért testesült meg a Fiúisten, hogy nekünk adja a Szentlelket. Általa vagyunk az ő testvérei és az Atya gyermekei. Engedd Urunk, hogy mindig a Te Lelked erejében és örömében éljünk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest) Kérünk Téged, hallgass meg minket!
4. A negyedik gyertyát gyújtsuk meg a Boldogságos Szent Szűz tiszteletére, aki Isten Fiát e világra hozta, a Szentséges Isten Anyja oltalmát kérve. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
5. Az ötödik gyertyát gyújtsuk meg Szent Józsefnek, az igaz férfiúnak tiszteletére, aki a mai éjszakán Isten Szent Fiát először szólíthatta fiának. Imádkozzunk, hogy Istennek mindig hűséges gyermekei maradjunk! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)Kérünk Téged, hallgass meg minket!
6. A hatodik gyertyát gyújtsuk meg a pápáért és minden elöljárónkért! Imádkozva kérjünk nekik békességet. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)Kérünk Téged, hallgass meg minket!
7. A hetedik gyertyát gyújtsuk meg egymásért, megköszönve Istennek, hogy egy családba hívott meg bennünket. Adjon a szívünkbe egymás iránt türelmet, irgalmat, békességet. Távollevő rokonainknak is adjon boldogságot. Szüleinknek, testvéreinknek, barátainknak és jótevőinknek, élőknek és holtaknak adjon örök életet! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
8. A nyolcadik gyertyát gyújtsuk meg minden keresztényért, a keleti testvérekért, a protestáns testvérekért és mindazokért, akik Jézust üdvözítőjüknek vallják. Urunk, add meg nekik a hit útján az istenlátás boldogságát! Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
9. A kilencedik gyertyát gyújtsuk meg Izrael fiaiért, hogy ők, akik egyedül várták évezredeken át a Világ Üdvösségét, a Törvényt betartva, tehát szeretetben élve felismerjék Jézusban, az ő testvérükben az élő Isten Fiát, mire dicsőségben újra eljön. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
10. A tizedik gyertyát gyújtsuk meg mai vacsorának örömére, mely már előre jelzi azt a másik asztalt és mennyei lakomát, melyre meghívásunk van Krisztus Urunk által. Hogy mindannyian asztalodhoz ülhessünk Isten Országában. Hallgass meg Urunk! (meggyújtja a mécsest)
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
CSALÁDFŐ: Urunk, Jézus Krisztus! Te az Atya akaratából emberré lettél, és köztünk lakoztál, hogy megoszd velünk az emberi élet örömeit, gondjait, bánatát. Megtestesülésed szent titkára kérünk, segíts most veled együtt úgy élnünk, hogy egykor veled legyünk az örök dicsőségben is. Aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Ámen.Egymás köszöntése…A családtagok boldog ünnepet kívánnak egymásnak!

Kiscsoportok támogatása

Kolozsvári Ferences Templom -

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }

„Ifjúsági tevékenységek támogatása”

 

programban nyert

 

IFj-KP-1-2017/1-000372 számú pályázatunkat a

 

 

500.000 forinttal

 

támogatta,

 

amelyet

 

a kolozsvári ferences ifjúsági tevékenységek

 

résztámogatására fordítottunk.

 

p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }

A „lovagkirály” trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából a Nemzetpolitikai Államtitkárság által Szent László évnek meghirdetett 2017-es emlékév rendezvényei keretében a kolozsvári ferences kiscsoportok tagjai, a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően, 2017. október utolsó hétvégéjén Szent László zarándokutat szerveztek. Ennek keretében meglátogatták a nagyváradi Székesegyházat, a püspöki palotát és a múzeumot is.

 

A zarándokutat egybekötötték az erdélyi ferencesek életének néhány fontos helyszínének felkeresésével, mint Szeged, Máriaradna és Gyulafehérvár.

 

ADVENT II. VASÁRNAPJA

Kolozsvári Ferences Templom -

A Kolozsvári Ferences Templom
hirdetései
2017. december 10. Advent II. vasárnapja, A év

 

 

1. Ma van a hónap II. Vasárnapja. Szentségimádást tartunk 13– 14 és 15–16 óra között.

2.Templomunkban hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton 6,30-tól és 18 órakor mutatunk be szentmisét. Kedden és vasárnap a megszokott időben, kedden 10 és 18 órakor, vasárnap 9 és 12 órakor lesznek a szentmisék.

3. Mindannyian éreztük már, hogy nagyon hamar elszalad az advent ideje, és azon kapjuk magunkat, hogy az első gyertya meggyújtása után szinte beesünk a karácsonyfa alá. Ezt a tapasztalatot szeretnénk megváltoztatni egy lelki hétvégével, amelynek során elcsendesedve előkészíthetjük szívünket a kis Jézus befogadására.

        Szeretettel várunk minden olyan 16–38 év közötti fiatalt, akik szeretnének kilépni a megszokott mindennapokból, és szeretnének közösen várakozni Jézus születésére, folyó év december 15–17. között Székelyudvarhelyen, a ferences kolostorban.

4. A hét ünnepei:

Szerda: Szent Lúcia szűz és vértanú
Csütörtök: Keresztes Szent János áldozópap. Emléknap

sajat: 

ADVENT I. VASÁRNAPJA

Kolozsvári Ferences Templom -

A Kolozsvári Ferences Templom
hirdetései
2017. december 3. Advent I. vasárnapja, A év

 

1. Holnap reggeltől elkezdődnek a Roráté szentmisék. Hétfőn, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton 6,30-tól és 18 órakor mutatunk be szentmisét. 

Szerdán reggel 8 órakor az adventi időszakban nem lesznek szentmisék. Kedden és vasárnap a megszokott időben, kedden 10 és 18 órakor, vasárnap 9 és 12 órakor lesznek a szentmisék. Az eddig 6,30-kor kezdődő Szentségimádás 5,30-tól fog kezdődni a Roráté szentmisék napjain.

2. Pénteken a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe lesz, szentmisék 6,30 és 18 órától lesznek.

3. Pénteken, szombaton és vasárnap, december 8-án, 9-én és 10-én nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt az adventi triduumra. Szentmisék pénteken és szombaton 18 órától, vasárnap 9 és 12 órától lesznek. Szombaton reggel 9 órától lelkinap lesz. Természetesen a Roráté szentmiséket ezeken a napokon is bemutatjuk. Mindenkit szeretettel várunk, részvételi szándékukat kérjük előre jelezzék!

4. Mindannyian éreztük már, hogy nagyon hamar elszalad az advent ideje, és azon kapjuk magunkat, hogy az első gyertya meggyújtása után szinte beesünk a karácsonyfa alá. Ezt a tapasztalatot szeretnénk megváltoztatni egy lelki hétvégével, amelynek során elcsendesedve előkészíthetjük szívünket a kis Jézus befogadására.

Szeretettel várunk minden olyan 16–38 év közötti fiatalt, akik szeretnének kilépni a megszokott mindennapokból, és szeretnének közösen várakozni Jézus születésére, folyó év december 15–17. között Székelyudvarhelyen, a ferences kolostorban.

sajat: 

Oldalak