Assisi Szent Ferenc iskolája - októberi feladatok

 

Most pedig lássuk az októberi vetélkedő feladatait, amelyeknek az a célja, hogy kicsit felmérjük: mit is tudtok eddig Szent Ferencről:
  • I–II. osztályosok: készítsetek egy rajzot Assisi Szent Ferencről. A szent kezébe vagy melléje rajzoljatok egy olyan tárgyat, élőlényt, amely különösen is Szent Ferencre emlékeztet.
  • A III–IV. osztályosoktól is egy hasonló rajzot kérünk, mint az I–II. osztályosoktól, azzal a többlettel, hogy a lap hátoldalára írjatok le néhány olyan dolgot, amit róla tudtok vagy vele kapcsolatosan olvastatok. Például: hol született, mit tudhatunk a családjáról, mi segítette őt a szentté válásban stb.
  • V–VIII. osztályosok: az alábbi feladatot egy legalább három főből álló csapatként kell teljesítenetek. A csapat válasszon egy nevet, ami valamilyen módon kapcsolódik Szent Ferenchez (lehet az egy városnév, ahol megfordult; akár az első követői közül valaki stb.), s röviden (5-10 mondatban) indokoljátok meg, hogy miért választottátok ezt a nevet. Majd pedig írjatok, soroljatok fel néhány olyan dolgot, amit tudtok Szent Ferencről. A lapra tüntessétek fel a csoport tagjainak nevét és életkorát is. Természetesen ti is készíthettek rajzot. És jó, ha a továbbiakban is együtt marad a csapat.
 
Kalandra fel!
Várom megoldásaitokat no­­vember 1-jéig a Vasárnap szerkesztőségébe. Szeretettel köszönt benneteket
 
Tibor testvér

 

Sajat címkek: