Csíksomlyói búcsús szentbeszédek - könyvajánló

 

A Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány égisze alatt, civil kezdeményezésre maradandó közkincs született: kötetben jelent meg az 1990 és 2008 között elhangzott Csíksomlyói búcsús szentbeszédek összessége.
Sokfelölről érkező biztatás, alapos gyűjtőmunka eredménye a könyv, hisz a szentbeszédek egy része nem került rögzítésre, írott formája elkallódott, így előfordult az, hogy csupán beszédtöredék állt a rendelkezésre. A gyűjtemény kiadásának indokoltsága munka közben mutatkozott meg igazán, hisz az egykori szónokok visszaemlékezésből még le tudták írni pünkösdi gondolataikat, hogy a kötet minden esztendő minden szentbeszédét tartalmazhassa. Az 1990 és 2008 között pünkösdi szentbeszédet tartott egyházi elöljárók mellett megjelenik e kötetben Márton Áron 1949-es beszédének töredéke, II. János Pál pápa 2004-es üzenete, valamint dr. Jakubinyi György érsek csíksomlyói beszéde az Erdélyi Főegyházmegye jubileumi évének a megnyitóján.
A könyvben szereplő gondolatok szülői: Márton Áron püspök, Csató Béla főesperes, P. dr. Barsi Balázs OFM., P. Szőke János SDB., dr. Kada Lajos érsek, dr. Miklósházy Attila püspök, dr. Jakubinyi György érsek, Reizer Pál püspök, dr. Paskai László bíboros, Tamás József püspök, dr. Czirják Árpád érseki helynök, Bosák Nándor püspök, dr. Bíró László püspök, P. Bartók Albert OFM., dr. Erdő Péter bíboros, Hajdó István főesperes, Majnek Antal püspök, Borbély Gábor főesperes és Schönberger Jenő püspök. Ők szólnak a hívekhez újra e könyv hasábjain keresztül Isten igéjének hirdetőiként, a Csíksomlyói Szűzanya szószólóiként.
Az EGÉSZEN SZÉP VAGY, MÁRIA – Csíksomlyói búcsús szentbeszédek előszavában Fr. Páll Leó OFM. Miniszter Provinciális így fogalmaz: „Ebben a könyvben szöveg formájában jelennek meg a beszédek, ami megfosztja őket az elhangzó szó varázsától, de előnye, hogy alkalmat nyújtanak az imádságos újraolvasásra. Ahogy a csendben, imában születtek e beszédek, mi is a csendes imában tudjuk az emberi szó mögött felismerni a prófétai szót.”
Fr. Laczkó-Dávid Anaklét OFM., a kéziratok gondozójának ajánló szavaival ajánljuk e könyvet minden hívő testvérünknek: „Remélem, hogy e könyvecske által nemcsak érdekességet nyújtunk az olvasóknak, hanem ahogyan az ünnepi szónokok, úgy e könyvecske is Isten kegyelmének eszközévé válik.”
Az EGÉSZEN SZÉP VAGY, MÁRIA – Csíksomlyói búcsús szentbeszédek című könyv kiadója a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány, készült Gyergyószentmiklóson, a Mark House Nyomdában. Ára 15 lej.
Megvásárolható, a Csíksomlyói kegytárgyboltban megrendelhető a Mark House Kft-nél (Gyergyószentmiklós, Gábor Áron u. 4. sz., tel.: 0266-364-674, e-mail: office@markhouse.ro).
Balázs Katalin
 

 

Sajat címkek: