Paul Josef Nardini (a mallersdorfi nővére alapítója) boldoggáavatása (2006. okt. 22.)

  

  Vasárnap, 2006. október 22-én, els? alkalommal került sor
boldoggáavatásra német földön.  A speyeri dómban, Benedek pápa megbízása alapján, a müncheni Friedrich Wetter bíboros avatta boldoggá a „szegények atyjaként” tisztelt Paul Josef Nardini pfalzi papot és rendalapítót (1821–1862).

    A pápa röviddel hivatalba lépése után rendelkezett úgy, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben a boldoggáavatásokra a helyi egyházakban kerüljön sor, s csak – az egész világegyházat érint? – szenttéavatásokat végezze a pápa.

    Az összes német bíboros közül Wetter bíboros áll a legközelebb az új boldoghoz: 1968 és 1982 között speyer püspökeként szolgált, s Nardini szül?falujától, Germersheimt?l alig 20 km-re, Landauban látta meg a napvilágot. Nardini a Speyeri Egyházmegye papja volt, amely akkor a Bajor Királysághoz tartozott. A speyeri püspök formálisan még ma is tagja a freisingi püspöki konferenciának. Nardini a müncheni Ludwig Maximilian Egyetemen tanult, ahol 1846-ban avatták a teológia doktorává.

    Azt követ?en plébánosként tevékenykedett a pfalzi Pirmasens ipari városban, az akkori Bajorország egyik legszegényebb régiójában. Mindenekel?tt szegény gyermekek szenvedéseit kívánta enyhíteni, amikor 1855-ben megalapította a Szent Család Szegény Ferences N?vérei közösségét. Az alapító hét évvel kés?bb bekövetkezett haláláig 220-an csatlakoztak a közösséghez. A kongregáció, mivel a pirmasensi anyaház már kicsinek bizonyult, 1869-ben az alsó-bajorországi Mallersdorf egykori bencés kolostorába költözött át. A rend azóta Dél-Németországban mallersdorfi n?vérekként ismeretes.

    A rendhez ma körülbelül 1100 n?vér tartozik. Erdéyben is több helyen jelen vannak a n?vérek: Székelyudvarhelyen, Déván, Csíkszépvízen, Kézidszentléleken, Nagyváradon, ahol különféle szolgálatokat látnak el a "legkisebbek" (gyerekek, id?sek, fogyatékkal él?k) megsegítése érdekében.

    Az alapító boldoggáavatására 600 szerzetesn?t vártak Németországból, Erdélyb?l és Dél-Afrikából. A szentmisén több német püspök is részt vett, köztük Anton Schlembach speyeri megyéspüspök, Karl Lehmann mainzi és Joachim Meisner kölni bíboros, valamint Gerhard Ludwig Müller, a Regensburgi Egyházmegye püspöke, amelyhez a mallersdorfi kolostor tartozik.    (Hírforrás: Magyar Kurír)

Sajat címkek: