Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozó

Jövőben lesz 800 éve, hogy Assisi Szent Ferenc megalapította rendjét. Az alapítás évfordulós ünnepségeire készülve tartják meg ezen a hétvégén Csíksomlyón a Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozót. Az eseményre készülve tekintjük át röviden Szent Ferenc életét és munkásságát.

Assisi Szent Ferenc 1182 körül született, eredeti neve Giovanni di Bernardone. Mivel édesanyja francia volt, leginkább Francesco néven ismerték. Édesapja gazdag ruhakereskedő volt. Francesco ifjúkorában lázadva apja üzlete és vagyona ellen tanulmányaival foglalta el magát, de szívesen mulatozott barátai társaságában. 1201-ben a Perugia elleni harcban fogságba esett, majd egy év után hazakerült, és folytatta gondtalan életmódját. A fordulat életében 1204-ben következett be. Súlyos betegsége lelki válságot okozott, és újabb hadba indulása során egy látomás visszafordította Assisibe. Ettől kezdve kerülte a mulatozást, és gondozni kezdte a városka mellett lakó leprásokat. Assisi mellett, Szent Demjén-templomában ismét látomása volt, ez indította arra, hogy lemondjon vagyonáról és koldusként éljen tovább. 1209-ben Máté evangéliuma hatására határozta el, hogy apostoli szegénységben folytatja életét. Hamarosan követőkre talált.

Ferenc alázatosságból soha nem szenteltette pappá magát, és testvéri közösségben élt társaival, fratres minoresnek, azaz kisebb testvéreknek nevezve magukat. Ezért nevezik a ferencrendi szerzeteseket minoritáknak.

1209-ben Ferenc tizenegy társával Rómába ment, hogy engedélyt kérjen III. Ince pápától egy új rend megalapításához. A hagyomány szerint április 16-án fogadta el a pápa a rend szabályzatát, ezért ezt a dátumot tekintik a ferences rend hivatalos megalapításának.

1226-ban hunyt el Assisi mellett, két év múlva, 1228. július 16-án IX. Gergely pápa szentté avatta, és a következő napon letette az Assisi Szent Ferenc bazilika alapkövét.

A Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozó célja a gazdag ferences örökség értékeinek, a magyar vonatkozású emlékeknek megismerése, felidézése, felfedezni aktualitását, és közösségeink számára tanulni örökérvényű üzenetéből – olvashatjuk a www.ofm.ro/csiksomlyo2008 honlapon. A találkozó szervezői a találkozó alkalmából különböző programok segítségével szeretnének a múltba, a jelenbe és a jövőbe nézni. A múltban azt keresik, hogyan jelent meg és vert gyökeret Szent Ferenc öröksége Európának ezen a részén, milyen értékeket teremtett és közvetített őseink számára. A mában azt szeretnék látni, hogyan van jelen a Szent Ferenci örökség társadalmunkban, életünkben. Az előrenézésben pedig azt szeretnék megfogalmazni, hogyan lehet jelenvalóvá tenni azt a lelkiséget, amely az elmúlt 800 év alatt otthonra talált Európa különböző területein.

A találkozót gyalogos zarándoklat előzi meg: Gyimesbükkből háromnapos gyaloglás után érkeznek a szervezők és néhányan a résztvevők közül Csíksomlyóra. Holnap három órától várják a Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozó résztvevőit a kegytemplom előtti téren.

A programokról a szervezők annyit árulnak el, hogy délelőttönként inkább komolyabb munkára lesz alkalom, a délutánok lazább foglalkozásoknak biztosítanak keretet. A találkozót a vasárnap délelőtti szentmise zárja, amelyet Jakubinyi György érsek celebrál.

Takács Éva
Hargita Népe

Sajat címkek: