Actio franciscana (Brassó - 2006. dec. 20)

Actio franciscana


Novemberben született a gondolat, hogy a brassói ferences rendház tagjaiként tegyünk valami olyant Karácsony szent ünnepére készül?ben, ami sajátosan ferences.

A Regulában Ferenc atyánk arra biztat bennünket, hogy: „mint zarándokok és jövevények, akik szegénységben és alázatosságban szolgálnak e világban az Úrnak, menjenek bizalommal alamizsnát gy?jteni…” (Reg 6,2) De arról is beszél, hogy „ha az anya táplálja és szereti test szerinti fiát, milyen gondos szeretettel kell kinek-kinek szeretnie lélek szerinti testvérét”. (Reg 6,8)

Saját Karácsonyunk miatt nem kell aggódnunk, Istennek hála. De azok sorsa, Karácsonya is foglalkoztat bennünket, akikkel naponta találkozunk, akik megkeresnek bennünket, akik templomunkat látogatják: az id?sek, a kis nyugdíjasok. Úgy gondoltuk, hogy nem elég ?ket lelkiekkel támogatni, a szentmisék, szentbeszédek, gyóntatások által, illetve a feln?ttekkel való foglalkozások (magyar és román feln?tt hittanóra, valamint a FVR) keretében, hanem valamit a testnek is kell nyújtanunk.

Végül is egy kis karácsonyi csomag összeállítása mellett döntöttünk. A gondolat tettekre váltásakor, lelkes segít?társakra is találtunk (magyar és román részr?l egyaránt), akik magukévá tették szándékunkat, és segítettek annak megvalósításában.

El?bb a 250 (új) lej alatti nyugdíj szelvényeket gy?jtöttük össze, majd pénzbeli gy?jtést szerveztünk 180 csomag összeállítására. Nagy meglepetésünkre, mert templomunkat többnyire az id?sebb generáció, tehát a nyugdíjasok látogatják, mégis annyi pénz gy?lt össze, hogy 180, olyan 6-7 kg súlyú (több mint 20 új lej érték?) élelmiszer csomagot tudtunk összekészíteni.

Reméljük, hogy ezáltal, egy kis örömet sikerült belopni, most Karácsony közeledtével, a korábban született és kis nyugdíjjal rendelkez? testvéreink szívébe. Ugyanakkor lehet?séget nyújtottunk sokak számára ahhoz, hogy most adventben a Szeretet ünnepére készül?ben, az ima és a böjt mellett az alamizsnálkodást is gyakorolhassák, gyakorolhassuk, arra gondolva, hogy Karácsony az a nap, amelyen Isten az embereknek ajándékozta önmagát. Ezért nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a mi ajándékozási szokásunk csupán jelképes értelm?, mert az igazi ajándék Jézus maga.


Ferences közösség

Brassó. 2006. december 20.
Az Actio franciscanaval kapcsolatos képek itt.

Sajat címkek: