Ébresszétek fel a világot!

Ébresszétek fel a világot! mottóval március 24-én egész délutánt betöltő Mária-köszöntő ünnepséget tartottak az esztelneki ferences kolostor Szent Györgyről elnevezett templomában. Az eseményre a tavaly szeptember 14-én kezdődő és idén szeptember 15-ig tartó, jubileumi Mária-év keretében került sor, amelyet a Szent Istvánról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány kezdeményezésére, a Gyulafehérvári Érsekség jóváhagyásával hirdettek meg a Szűz Mária-szobor alkotásának ötszáz éves évfordulója alkalmából.

 

A jubileumi Mária-évet 2014. szeptember 14-én Jakubinyi György érsek nyitotta meg a csíksomlyói kegytemplomban, akkor született meg a gondolat, hogy a csíksomlyói Segítő Szűzanya kegyszobrának másolata Esztelnekre látogasson – tudtuk meg.

 

Az esztelneki kolostor elöljárója, Szilveszter testvér kiemelte: azért is tartja fontosnak ezt az ünnepet, mert a kegyszobor másolata a 265 éves Esztelneki Madonna szülőfalujába érkezett, amely eredetileg a ferences kolostor részére készült, ahonnan valószínűleg az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején menekítették a futásfalvi templomba, ahol ma is található.

 

A csíksomlyói ferences testvérek által kísért szobormásolatot délután négy órakor a felsőháromszéki papság és a közel ötszáz felsőháromszéki katolikus hívő fogadta. Az öt órától kezdődő ünnepi szentmisét Urbán Erik ferences testvér, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója celebrálta a zsúfolásig telt kolostortemplomban. Urbán Erik o.f.m. templomigazgató prédikációja indításában hangsúlyozta: közismert, hogy mindnyájan ott vagyunk otthon, ahol édesanyánk van, ezért Csíksomlyón mindig otthon vagyunk, mert az égi édesanya, a csíksomlyói Szűz Mária hazavárja a gyermekeit. Az alkalomról szólva hozzátette: most az égi édesanya eljött, hogy megnézze őket, hogyan élnek szülőföldjükön.

 

Kegyhelyek és kegytárgyak

 

A szentbeszéd kitért a kegyhely és a kegytárgyak lényegi jellemzőinek magyarázatára is. Hangsúlyozta: a kegyhely olyan nyitott tér, amelyet a jó Isten jelölt ki számunkra, amely különös kegyelmet közvetít, és ahol el lehet csendesedni. Felhívta a figyelmet arra, hogy az oltáriszentség után a csíksomlyói pápai kisbazilika legdrágább kincse a Szűzanya kegyszobra. A ferences testvér prédikációjában a hívek emlékezetébe idézte: a történelem során bebizonyosodott, hogy a Szűzanya soha nem akarta elhagyni az erdélyi közösséget, sem 1661-ben, amikor a tatárok el akarták hurcolni, sem a második világháború idején, amikor a Magyarországra tartó és később felrobbanó vonatról utolsó pillanatban – csodás sugallatra – „leszállították”. S mint ahogy a múltban, úgy a jelenben sem veszi le gondját az erdélyiekről.

 

– Csodatételek, legendák fűződnek a kegyszoborhoz, de csak annak a népnek vannak legendái, amelynek hite is van. A kegyszobor megérintésekor a Szűzanya is visszaérint bennünket, és közvetíti gondolatainkat, vágyainkat Istenhez – magyarázta az igehirdető.

 

Ébresszétek fel a világot!

 

Urbán Erik ferences testvér az Ébresszétek fel a világot! pápai felhívás jelentését is hangsúlyozta, majd azt Erdély és konkrétan a Székelyföld lakóira vonatkoztatta. Arra buzdított, hogy szenvedéllyel éljük meg a jelent, mert nekünk feladatunk, küldetésünk van a Székelyföldön, s ennek teljesítésében fontos szerepe van a hitnek, mert ez az a tartószál, amely megőriz bennünket, hozzáfűz családunkhoz, egyházunkhoz és nemzetünkhöz.

 

Oltalmad alá futunk

 

A szentbeszéd megidézte a jubileumi év Oltalmad alá futunk mottóját is, amely az ősi Mária-imádság első sora, és egyszerre utal az imádkozóra, a többszörösen kiszolgáltatottra, valamint Máriára, aki oltalmazza és védelmezi őt. Az igehirdető testvér hozzáfűzte: őseink azzal a lelkülettel zarándokoltak sok-sok évszázadon át Csíksomlyóra, hogy erőt kapjanak a jövő építéséhez, mert ez a „szent föld” az övék volt, és ahogyan az övék volt, úgy most a miénk is, erre is figyelmeztet a Mária-év.

 

Az esztelneki Mária-köszöntő este gyertyás körmenettel és templomi áldással ért véget. Az esemény végén Szilveszter testvér hálát adott a mindenható Istennek és a csíksomlyói Segítő Szűznek, hogy a híveket ilyen rendkívülien szép számban összehozta imádkozni, ünnepelni, ugyanakkor köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek abban, hogy ez az esztelneki délután felejthetetlen legyen.

 

 

Ambrus Ágnes

in: http://www.morfondir.ro/lap/hu/Irasok-Cikkek/Ebresszetek-fel-a-vilagot-Haromszek-1676

Sajat címkek: