Szent Ferenc szelleme tovább él Európában - Európai ferences ifjúsági találkozó Assisiben

Augusztus második hetében tartották az els? európai ferences ifjúsági találkozót, ahová több mint ezer fiatal zarándokolt Assisi városában, hogy felfedezze, és jobban megismerje Szent Ferenc gyökereit.

Az erdélyi Ferences Rendhez közel álló fiatalok közül, közel 40-en vettek részt az egy hetes zarándoklaton, amely a középkor nagy szentjének korszellemét és életútjának f?bb állomáshelyeit mutatta be. A találkozó mottójául a szervez?k Ferenc Istent?l kapott küldetését aktualizálták. Amikor Ferenc az Assisiben található San Damiano-i templomban imádkozott, a kereszt ekképpen szólt hozzá: ,,Ferenc, menj és építsd fel újra egyházamat, mert mint látod, majdnem összed?l!” A találkozó programjai is ezt az üzenetet hangsúlyozták: „Menj Ferenc, építsd újjá Európámat”.

Felemel? érzés volt részt venni a szentmiséken, ahol különböz? nemzetiség? fiatalok egymás kezét megfogva, anyanyelvükön imádkoztak.

A Fiatalok Ferenc útján nev? zarándoklat résztvev?i végig látogatták azokat a szenthelyeket, kápolnákat, és barlangokat, amelyek hatással voltak a Ferenc életére: megcsodálhattuk a San Damiano-i templomot, – ahol Ferenc a kereszt el?tt térdelve megtért –, a híres Porciunkula kápolnát, amelyet a nagy szent saját kez?leg újított fel, és ahol Ferenc találkozott Klárával.

Zarándokutunk során megpihenhettünk a közel 800 méter magasban található remeteség sz?k kápolnáiban, hová Ferenc és társai a csendet és elmélyülést keresve húzódtak vissza a világ el?l. Itt megpillantottuk azt az évszázados tölgyfát is, ahol a Szent a madaraknak prédikált. Megnyugvásra és fohászra indító látvány volt megcsodálni Szent Ferenc és Szent Klára sírhelyeit, melyek a két nagy szent tiszteletére épült bazilika kriptájában vannak.

Kikapcsolódásnak számított végigsétálni Assisi középkori, sz?k utcáin, melyb?l harangtornyok törnek az ég felé. Az estéken dics?ít? koncertekkel, és musicalekkel biztosították a jó hangulatot a szervez?k. A találkozó külön színfoltja volt az a kulturális rendezvény, melynek keretében Európa különböz? országaiból jött fiatalok bemutatták országuk sajátosságait, és hagyományait, ezáltal is közelebb kerülve egymás kultúrájához.

Szent Ferenc lelkülete 800 év után is példaérték?, ezt bizonyítja ez az ifjúsági találkozó, ahová Európa fiataljai szép számmal zarándokoltak el, hogy közösen imádkozzanak és kérjék életükre Assisi Szegényének közbenjárását.

A következ? Európai ferences találkozó 2009-ben lesz Spanyolországban, Santiego de Compostella városában.

Köszönjük az Erdélyi Ferences Rendtartománynak és külön azoknak a ferences testvéreknek a közrem?ködését, akik megszervezték és elvezettek minket erre a hosszú, de emlékezetes zarándokútra. Külön köszönet a tolmács szerepét is betölt? Szabolcs testvérnek, aki által lelkileg sokat kaptunk.


Péter Szabolcs

Sajat címkek: