Pünkösdi búcsú - 2009

Az Úr adjon nektek békességet!

1000 éves az Erdélyi Egyházmegye és 800 éves a Ferences Rend

Assisi szent Ferenc a 13. században konfliktusokkal teli társadalomban élt: a felkelések, a forradalmak, és a keresztes hadjáratok világában. Végrendeletében mégis azt írja, hogy egész életében a békességet kereste. Ha valakivel találkozott mindig így köszöntötte: Az Úr adjon neked békét!

Áldás és békesség! Ez a ferences köszöntés. Békét kívánnak az embereknek, hogy Istentől áldottak legyenek. A Ferences Rend immáron nyolcszáz éven keresztül erre kötelezte el magát. 1209-ben Ferencnek az Úrtól kapott karizmáját a pápa úr, III. Ince megerősítette, vagyis a rend legelső reguláját szóban jóváhagyta. Itt, Csíksomlyón, a Székelyföld szívében, az ezer éves erdélyi főegyházmegyében, közel hatszáz éve Isten áldását kérve ezt a békét szolgálják Szent Ferenc fiai.

Ezt tették az olyan kiemelkedő ferences személyiségek mint Domokos Kázmér püspök egyházszervező tevékenységével, Kájoni János a nyomda alapításával, könyvek szerkesztésével, nyomtatásával, Simon Jukundián a tanítóképző alapításával, de minden egyes testvér a hétköznapi imádságos életével. Csíksomlyó életében az évszázadokon átvonuló egyik legfontosabb esemény a Csíksomlyói Pünkösdszombati Nagybúcsú, amely oly sok ember szívében fakasztott áldást és békességet.

A pünkösdi nagybúcsú már nemcsak az erdélyieké, hanem az egész nemzeté és mindazoké, akik az igazi békét keresik, s szent Ferenchez hasonlóan kérik Istent: tégy engem békéd eszközévé.

Ez a béke elsősorban nem a fegyverszünetek, békeszerződések békéje, hanem az egész szívet átjáró belső béke. Szent Ferenc egyszer így szólt testvéreihez: „Amikor szavaitokkal békét hirdettek, szívetekben is legyen béke.” Mert csak az tud másokat visszavezetni a békességre, akinek béke lakik a szívében.

Népünknek nagy szüksége lenne igazi békességszerzőkre, hogy áldott legyen, s ezt az áldott állapotát jövőbe vetett reménnyel hordozza.

A 2009-es Pünkösdi Búcsú Szónoka

Dr. Bábel Balázs,

Kalocsa-Kecskeméti érsek

Püspöki jelmondata: „Isten országáért”

Interjú

A csíksomlyói Ferences Közösség felhívása

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a csíksomlyói pünkösdi búcsúra. Kedves híveket, papokat, szerzeteseket; a politikusokat és közéleti embereket is, de nem pártjuk és szervezetek képviseletében, hanem Istent kereső zarándokként. Szeretnénk, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsú megőrizze a búcsú jellegét. A pünkösdi búcsú a történelembe gyökerező vallási cselekmény. Lényege, az Isten imádása, a boldogságos Szűz Mária tisztelete, amelyhez hozzá tartozik a zarándoklat, a kellemetlenségek elviselése, az áldozatvállalás, a bűnbánati gyakorlatok, a gyónás-áldozás, és a szentmisén való részvétel. Ezt a legfontosabb vallásos-lelki célt szem elől tévesztik azok a résztvevők, akik a búcsún való megjelenést egyfajta nemzeti bulinak fogják fel, vagy politikai pártok, csoportok zászlóival, különböző egyenruhákban igyekeznek tüntetőleg felvonulni. Hogy ezeket szóvá tesszük, ezzel nem szeretnénk senkit bántani, de nem sok köze van ezeknek a megnyílvánulásoknak az ősi búcsús zarándoklathoz. Célunk ezen visszásságok megszüntetése, és az igazi zarándoklat, búcsújárás, Mária-tisztelet hangsúlyozása. Legyünk méltó örökösei őseink tiszta hagyományához. A hitben, a Mária tiszteletében, a búcsújárás helyességének megőrzésében. A zarándoklatnak hagyományai vannak. Ezek tiszteletben tartása teszi széppé ma is a csíksomlyói búcsús zarándoklatot. A magyarság legnagyobb búcsújáról van szó, de kár lenne, ha csupán összmagyar találkozóvá válna egy idő után. Nem mellékes, hogy népünk, nemzetünk az Istent dicsérve, a Szűzanyát tisztelve találkozik egymással is a búcsún. De ez a találkozás csak a tiszta hitben lehetséges. A zavaros hit csupán csak arra jó, hogy magyarul beszélve egymás se értsük meg. Jézuson keresztül találkozhatunk igazán egymással, mert ő a szőlőtő, mi csak vesszők vagyunk, s a vesszők között nincs magán átjárás. A szőlőtőn keresztül találkoznak a vesszők egymással.

A Búcsú programja

Péntek:

 • délután fogadják a keresztaljákat, 1900 órakor szentmise szentbeszéddel

 • éjszaka virrasztás a Kegytemplomban

Szombat:

 • folyamatos áldoztatás és gyóntatás a kolostor négyszögletű udvarában, reggel 530 órától

 • a Kordon indítása a főpapsággal 1030 órakor a kolostor bejáratától

 • az ünnepi szentmise 1230 órakor kezdődik a Hármashalom oltárnál

 • 1800 órakor csángómise a plébánia templomban

 • 1900 órakor szentmise szentbeszéddel a Kegytemplomban

 • éjszaka virrasztás a Kegytemplomban

 • 2200-2400 óra között ifjúsági virrasztás a Kegytemplomban

 • napkelte előtt szentmise a Salvator Kápolnánál

Vasárnap:

 • szentmise a Kegytemplomban: reggel 700 és 800 órától; folyamatos áldoztatás és gyóntatás a négyszögletű udvarban

 • 1030 órakor ünnepi szentmise a Kegytemplomban

 • a keresztalják hazaindulása

 • 1900 órától szentmise a Kegytemplomban

 

 

A gépjárműforgalom szabályozásáról (Polgármesteri hivatal közleménye)


 

2009. május 29-én, pénteken tilos a megállás és a várakozás (parkolás) a Szék útján, a Kájoni János és a Nagymező utcában.

 

2009. május 29-én 18.00 óra és május 30-án 6.00 óra között részleges útlezárásra kell számítani a Szék útján, a Kájoni János és a Nagymező utcában. Itt csak az engedéllyel rendelkező kereskedők, valamint az Apor Péter, Csobotfalvi, Ferencesek, Kájoni János, Malom, Lovarda, Nyírfa, Bánya, Somlyó pataka, Köves, Barátság, Somlyó, Szentkirály, Sarkadi Elek, Szék, Szék II Székely Mózes, Fodorkert, Kas, Tas, Huba, Töhötöm utcákban állandó lakhellyel rendelkező lakosok járművei közlekedhetnek.

 

2009. május 30-án, szombaton tilos a közlekedés a Nagyrét utcában (a Lukoil benzinkúttól a Márton Áron utcáig), a Taploca utcában, a Márton Áron utcában (a Román Fejlesztési Banktól – BRD – a Szék útjáig), a Szék úton, a Kájon János utcában (a 2-es és 22-es házszámok között), a Pálfalva felé vezető úton (a Nagymező utcáig), valamint a Nagymező utcán.

2009. május 31-én, vasárnap 16.00 óráig tilos a járműforgalom a Szék útján, a Kájoni János és a Nagymező utcában.

 

2009. május 30-án és május 31-én 16 óráig a Nagymező utcában csak a Csíkszeredai Városi Rendőrség, a Csendőrség, az Oltul Sürgősségi Felügyelőség, a Hargita Megyei Mentőszolgálat, valamint az AVE Huron Kft. és a Mozgássérültek Egyesülete, illetve a polgármesteri hivatal engedélyével rendelkező járművek hajthatnak be.

A kereskedelmi tevékenységekről

Kereskedelmi tevékenység csak magánterületeken folytatható a Szék és Csobotfalvi úti udvarokon, a tulajdonos beleegyezésével. Közterületen (járdán, úton) tilos a kereskedelmi tevékenység.

Tilos az alkoholtartalmú italok árusítása, kivételt csak a szálláshelyet is biztosító vendéglátó helyek képeznek, ebben az esetben is csak az elszállásolt vendégeket szolgálhatják ki szeszes itallal.

Tilos a közterületi kereskedelmi tevékenység (a járdán, úton) a Szék útján, a Kájoni János utcában a 2-es és 22-es házszámok között, a Pálfalva felé vezető úton (a Nagymező utcáig) és a Nyeregbe vezető út mentén.

FONTOS! Minden árusnak, kereskedelmet folytató cégnek és magánszemélynek kötelező kereskedelmi engedélyt kiváltani, kereskedelmi illetéket fizetni!

Bővebb információkat a Csíkszeredai Polgármesteri Hivatal 7-es irodájában, valamint a 0266-315 120 / 117 telefonszámon igényelhetnek.

 

Forrás: www.csiksomlyo.ro


 

 

 

 

Sajat címkek: