Szent Ferenc iskolája - januári feladatok

Álmok, melyek vonzanak és megváltoztatnak
 
Szent Ferenc iskolájában tovább haladva az ő életének eseményein ezen alkalommal két csodálatos álomról olvashatunk a róla szóló életrajzban. Ezek fontos szerepet játszottak Ferenc lelki fejlődésében.
 
Olvassátok el az alábbi részt a Három társ legendájából, amely beszámol ezekről az álmokról, s ezek alapján oldjátok meg az e hónapi feladatokat.
 
Egy éjszaka azonban, mikor minden gondolata terve megvalósítása körül forgott, és valósággal égett a vágytól, hogy minél előbb útnak indulhasson, látomásban meglátogatta őt az Úr. … Mikor ugyanis azon a bizonyos éjszakán álomba szenderült, megjelent neki egy ember, nevén szólította és elvezette őt egy tágas és gyönyörűséges palotába, mely roskadásig tömve volt fegyverekkel. A falakon szebbnél szebb sisakok és más fegyverek, a hadiélet díszének elengedhetetlen kellékei csüngtek. Ferenc szíve repesett az örömtől, és magában egyre csak azon töprengett, vajon mit is jelent mindez; újra meg újra felvetette magában a kérdést, kié ez a sok remekbe készült fegyver és ez a gyönyörűséges kastély? És mindjárt hallotta rá a feleletet, hogy mindez a kastéllyal egyetemben az övé és lovagjaié.
...
Másnap Ferenc útnak indult és szerencsésen eljutott Spoletóig. Onnét tovább akarta folytatni útját Apulia felé. … Mikor tehát éjszaka álomra hajtotta fejét, félálomban úgy tűnt neki, mintha egy hang azt kérdezte volna tőle, hová készül menni? Erre ő felfedte egész tervét. A hang azonban tovább kérdezte: „Ó, Ferenc, ki tehet több jót veled, az Úr-é vagy a szolga?” „Az Úr” -felelte ő. „Hát akkor miért hagyod el az Urat a szolgáért, a fejedelmet az alattvalóért?” Mire Ferenc kérdezte: „Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?” „Térj vissza szülőföldedre -hangzott a válasz -, ott majd megmondják, mit kell cselekedned. A látomást ugyanis, melyet láttál, egészen másként kell értelmezned.”
 
 
 
I-II. osztály
  • rajzolják le Ferencet abban a fegyverekkel roskadásig tele lévő palotában, amelyet álmában látott
III-IV. osztály
  • ti is rajzoljátok le a fenti palotát, s a lap hátoldalára – a palotában lévő fegyverek helyett - soroljatok fel olyan jó tulajdonságokat, amelyekkel mi, keresztények Krisztus jó lovagjai lehetnénk
V-VIII. osztály
  • A csapaton belül beszéljétek meg egymás között, s egy rövid fogalmazás keretében írjátok le, hogy – szerintetek:
    • egy ma élő fiatal számára melyek azok az „értékes” dolgok, amelyek úgy lázba hoznák, ahogy szent Ferencet a palota falán lévő csillogó fegyverek lenyűgözték, s mi az a dicsőség, amiről álmodozik
    • Szent Ferenc végülis, miután felébredt csodálatos álmából megértette, hogy látomását egészen másként kell értelmeznie: a fegyverek és az ezekkel elérhető dicsőség egészen mást jelent, mint ahogy azt ő korábban gondolta. Szerintetek ma mivel lehet igazi, maradandó dicsőséget szerezni az egyedüli Úr, Isten szemében? S ezt indokoljátok meg!
 

Sajat címkek: