Szent Ferenc iskolája - novemberi feladatok

 

Kedves Gyermekek!
 
A többi korabeli fiatalhoz hasonlóan Francesco Bernardone (Szent Ferenc) is szeretett játszani a barátaival, kedvelte a társaságot, szórakozást. Dicsőségről és gazdagságról álmodott, lovagként szeretett volna hírnevet szerezni magának. Azt hitte, hogyha mindezt megvalósítja, boldog lesz. Ám egy nap megváltozott az élete.
 
Ferenc San Damiano templomának környékén sétálgatott. Egyszerre csak benső szózatot hallott, hogy menjen be a templomba és imádkozzék. Erre haladéktalanul belépett és a Keresztrefeszített képe előtt buzgó imádságba merült. És íme, a feszület megszólalt, s jósággal és szelídséggel ezt mondta neki: „Ferenc, nem látod, hogy házam omladozik? Menj tehát és javítsd meg nekem!” Mire ő remegve és álmélkodva így felelt: „Nagyon szívesen megteszem, Uram.” Azt hitte ugyanis, hogy a kijelentés San Damiano templomára vonatkozik, mely régisége miatt már csakugyan összedőléssel fenyegetett. Ez a kijelentés olyan nagy örömmel töltötte el és akkora világosságot gyújtott lelkében, hogy szentül hitte, hogy maga a keresztrefeszített Jézus Krisztus szólt hozzá.” (Három társ legendája)
 
Ferenc ekkor így imádkozott:
Fölséges és dicsőséges Isten,
ragyogd be szívem sötétségét,
és adj nekem
igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet,
érzéket és értelmet, Uram,
hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.”
 
Novemberi feladataink számotokra következők:
  • I-II. osztályosok: rajzoljátok le a templomban, a kereszt előtt imádkozó Ferencet.
  • III-IV. osztályosok: rajzoljátok le a San Damiano-i keresztet, amelynek képét mellékelve láthatjátok. A rajz alá fogalmazzatok meg egy 4-5 soros imát.
  • V-VIII. osztályosok: Képzeljétek el magatoknak Szent Ferencnek a megfeszített Krisztussal való találkozását, és egyes szám első személyben – mintha ti éltétek volna át – fogalmazzátok meg, hogy szent Ferenc mit mesélhetett erről a találkozásáról a későbbi társainak, vagy a római pápának vagy valaki másnak. Ezt az elbeszélést ti kell kigondoljátok, mert nincs olyan dokumentum, amely Ferenc ezen beszámolóját tartalmazná. A legeredetibb munkákat, elbeszéléseket fogjuk díjazni. Továbbra is legalább három fős csapatokban dolgozzatok (lehetőleg megtartva az első fordulóban benevezett csapatokat).
 
Jó munkát!

 

Sajat címkek: