B - év

Évközi 19. vasárnap

Szentmise Szándékok

                          December 03-09

 

N a p

Dátum

R e g g e l

D é l e l ő t t

E s t e

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Hétfő

December

03

Rózsafűzér élő tagok

 

 

 

 

 

Kedd

04

+ József

 

+ Ignác, Teréz, Gergely  

 

 

Szerda

05

+ Lajos, Julia

 

+ Miklós, Dénes

 

 

Csütörtök

 06

+ Vencel

 

 

 

 

Péntek

07

+ Pál, Péter, Karolina, Imre, András, József

 

Máthés és Bálint cs. elhunytjai

 

 

Szombat

08 Szándék

 

+ József, Lidia és a család elhunytjai  

 

Vasárnap

 

09  + Mária, Tamás, Árpád, László

 

+ Család elhunytjai  

Aki szentmisét szeretne előjegyeztetni, az 2-3 hónappal korábban szíveskedjék jelezni szándékát.

Evangelizáció

Foglalkozási kiscsoportok az udvarhelyi kolostor-, templom vonzókörében

1. Ferences Világi Rend (FVR) - Kapcsolat: P. Papp Leonárd ofm,

                                                                       Máté László FVR miniszter

    Minden hónap harmadik vasárnapján, délelőtt 10-től

    a Szent Ferenc teremben.

    Első vasárnap, a 9-es mise után szentségimádás,

    a templomban.

 

 

2. Ferences Szimpatizánsok -

      

     Minden Hétfő este 8 órától a Szent Ferenc

     Teremben,

 

 

 

 

3. Bibliakör - Kapcsolat: P. Leonárd ofm

    Minden hónap második keddjén a Szent Ferenc teremben este 7,30 tól, 

    Bibliamagyarázat

     P. Leonárd a Mária Rádióban a főegyházmegyei Biblia napról, valamint az udvarhelyi Biblia-csoportról.

4. Ferences ifjúság, ministránsok. - Kapcsolat: P. Leonárd ofm

    Minden vasárnap délután 16 órától, a szent Ferenc teremben.

 

Február 2. Szentségimádás Udvarhelyen, a Barátok templomában, szerzetesi hivatásokért.

 

    Jöjj, keress bennünket. Jelentkezz valamelyik foglalkozásra.

    Javasolj valamilyen foglakozást, kiscsoportot, amiben szívesen részt vennél.

 

     

Itt is megteheted !

P. Leonárd

P. Papp Leonárd irodalmi munkássága

Alább Leonárd atya megjelent, vagy kéziratban található írásai

1. Együtt a szentekkel I. kötet 1966 Kolozsvár, II. kötet 1977 Kolozsvár

2. Schematizmus 1995. Szászváros

3. Schematizmus 1996. Kolozsvár

Oldalak

Subscribe to Székelyudvarhelyi Ferencesek RSS