EMMI - 2015

 

Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága

 

a 2015. költségvetési évben,

 

az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (EGYH-EOR-15)

 

program keretében, a

 

A kolozsvári ferences kolostor tetőszerkezetének javítása

 

című,

 

EGYH-EOR-15-0554 számú

 

pályázatunkat

 

7.750.000 forint

 

értékben támogatta.

 

Hálásan köszönjük a támogatást,

 

amelyet

 

a tetőszerkezet keleti részének

 

felújítására fordíthattunk.

sajat: