Házirend

Az alábbi mellékletben a Kollégiumunk házirendje, szabályzata olvasható: ebbe próbáltuk összefoglalni azokat a fontosabb szempontokat, amelyek közösségi életünk viszonyítási pontjai, s amelyek betartását fontosnak tartjuk a közösségi életünk zökkenőmentessebbé tétele miatt.

Kollégiumi házirend a 2019-2020-as tanévre

 

A tanév folyamán a Kollégium közös otthonunk. Jó lenne, ha falai között mindenki jól érezné magát, testvéri szeretetben eredményes munkát tudna végezni, s ezzel önmaga és a közösség többi tagjának szellemi, lelki előrehaladását tudná segíteni.

 

A kollégium belső életének alapjai:

  • keresztény értékrend, amely a Jóistennel való személyes kapcsolatból forrásozik

  • ferences szellemiség, amely Assisi Szent Ferenc életpéldáján alapul, s nagy hangsúly fektet a közösségi életre

  • szakmai fejlődés, hisz nem szeretnénk szem elől téveszteni kolozsvári tartózkodásunk igazi célját: tanulmányainkat, amelybe az előbbi alapokat is szeretnénk beépíteni

sajat: 

Oldalak