Kollégiumi házirend a 2019-2020-as tanévre

 

A tanév folyamán a Kollégium közös otthonunk. Jó lenne, ha falai között mindenki jól érezné magát, testvéri szeretetben eredményes munkát tudna végezni, s ezzel önmaga és a közösség többi tagjának szellemi, lelki előrehaladását tudná segíteni.

 

A kollégium belső életének alapjai:

 • keresztény értékrend, amely a Jóistennel való személyes kapcsolatból forrásozik

 • ferences szellemiség, amely Assisi Szent Ferenc életpéldáján alapul, s nagy hangsúly fektet a közösségi életre

 • szakmai fejlődés, hisz nem szeretnénk szem elől téveszteni kolozsvári tartózkodásunk igazi célját: tanulmányainkat, amelybe az előbbi alapokat is szeretnénk beépíteni

 

E házirenddel ennek alapvető kereteit szeretnénk lefektetni, s olyan fogódzópontokat meghatározni, amelyek ezen együttélés eredményességét segíthetik.

 

Ennek érdekében fontosnak tartjuk az alábbi szabályok betartását (ahol nincs külön megjelölve, hogy „ajánlott” stb., ott „kötelező” értendő!). Már az elején szeretnénk tisztázni, hogy a napi és közösségi programokról max. 30 %-os hiányzás az eltűrt1.

 1. Napi program

 • A reggeli közös ima időpontja hétköznapokon (hétfő-péntek): 7,15 óra (időtartama 5-10 perc, aki szeretne utána maradhat a zsolozsmán).

 • Az esti ima időpontja: kedden a találkozó után, szerdán és csütörtökön a csoportok után (22,15 óra), más napokon pedig szobánként kellene ennek a módját megtalálni.

 • Hetente – a vasárnapi szentmisén kívül – nagyon ajánlott egy hétköznapi szentmisén való részvétel (amikor a programodba jobban belefér).

 • Templomunkban általában havonta van egy ifjúsági szentségimádás és egy ifjúsági szentmise, amelyen a többi csoport tagjaival együtt veszünk részt.

 

 • Napközben mindenki törekedjék feladatai hűséges végzésére. A kollégiumban kerüljük a fölösleges hangoskodást (beleértve a hangos zenehallgatást, ajtócsapkodást), legyünk tekintettel arra, aki tanulni szeretne.

 

 • A szoba- és kollégiumtársak zavartalan pihenése érdekében igyekezzünk legkésőbb 23 óráig hazaérni; ezen időponthoz érdemes igazítani a villanyoltást is. Ha valamilyen esti program miatt mégis csak később tud valaki haza érkezni, erről előzőleg egy SMS-ben értesítse a testvéreket. Hasonló módon, a több napos távollétet (beleértve a hazautazást) is előre jelezzük, lehetőleg a várható visszaérkezéssel együtt!

 1. Közösségi élet

 • Heti rendszerességgel, keddenként van kollégiumi este. Ez, váltakozva közös ügyeink megbeszélését, valami ferences témával (Szent Ferenc, történelem, ferences lelkiség, kolostor története stb.) való ismerkedést, esetenként kollégiumi szentmisét, vagy éppen játékestet foglal magába, amellyel a kollégium szellemiségét igyekszünk elmélyíteni.

 • A tanév kezdetén egy közös, ismerkedős hétvégét tartunk. Adventben és/vagy nagyböjtben egy hétvégén közös lelkigyakorlatot, ünnepi felkészülést próbálunk tartunk. Ezeken a részvétel kötelező!

 • Legalább az első félévben ajánlott, hogy mindenki keressen magának egy neki megfelelő csoportot a meglévők közül (vegyes csoport – csütörtök este; fiú_csapat – szerda este; lány csoport – szerda este)

 • Más közösségi tevékenységre is van lehetőség: bármi ilyen jellegű kezdeményezést bátorítunk, támogatunk.

 1. Tanulmányok

 • Fontosnak tartjuk a tanulmányokhoz való felelős hozzáállást, az azokban való előrehaladást. Különösképpen is fontosnak tartjuk a ferences jellegű kérdések ötvözését a saját szakmai előrehaladással.

 1. Élelem/étkezések

 • Étkezni, főzni csak az erre szolgáló helységekben lehet. A szobájában lehetőleg senki ne tartson élelmiszert!

 • A hűtőkben a saját élelmet ajánlott névvel ellátott dobozban tárolni. Más élelméhez – a tulajdonos engedélye nélkül – hozzányúlni nemcsak illetlenség, de bűn is. Ugyanez vonatkozik bármi más egyéni tulajdonra is (edények, evőeszközök stb.)

 • A konyhákban mindenki hagyjon rendet maga után: ezzel tudjuk, alapfokon megtisztelni éhesen érkező társainkat.

 1. Takarítás

 • A szobájában mindenki tartson rendet (ágyak bevetése, takarítás stb.), mert ez nagyban segít itthon érezni magunkat.

 • A közösségi helyeket (konyha, fürdőszobák, folyósok, lépcsőház, … lányoknál előtér, konyha, udvar) közös beosztás szerint takarítjuk: ezzel a munkánkkal is a közösséget építjük (de még inkább, ha igyekszünk e helyeken minél kevesebbet rendetleníteni).

 • A lányoknál is és a fiúknál is az ezzel megbízott felelős felel a takarítással kapcsolatos beosztásért, az ellenőrzésért, szükség esetén a figyelmeztetésért.

 1. Vendégek

 • Vendéget – külön bejelentés nélkül – 8,00–22,00 óra között lehet fogadni, de legkésőbb 22,00 órakor el kell hagynia a kollégiumot! A vendég beengedését és távozását a vendégül látónak kell felügyelnie.

 • A házirend előírásai a vendégre nézve is kötelezőek. A vendég magaviseletéért a vendéglátó teljes körű felelősséggel tartozik.

 1. Kollégiumi díj

 • A kollégiumi díjat az adott hónap közepéig (15-e) napközben lehet befizetni a Kornis/Zola u. 4-es szám alatti kis irodában (a lányok melletti bejárat). A közköltséggel kapcsolatos információkat a ház gondnokától lehet beszerezni (ő követi az órák állásást, számolja ki a fogyasztásokat stb.). Ennek befizetése a következő hónapi kollégiumi díjjal együtt történik.

 • Ha ezzel kapcsolatosan bármi gondod van a ferences testvérekkel minél hamarabb igyekezz megbeszélni. Két hónap (egyeztetlen) elmaradás azt sugallja, hogy nem szeretnél a kollégiumban lakni.

 • Ha hosszabb időtartamú gond van, akkor írásban kell megfogalmazni az erre vonatkozó kérést, megjelölve az indokot (család anyagi helyzete stb.). (Előre jelezzük, hogy tartósan káros szenvedéllyel élő számára, lelkiismereti okok miatt is, nem tudunk támogatást biztosítani!)

 1. Más

 • Ha egészségügyi probléma, betegség stb. van, akkor ezt valamelyik ferences testvérnek minél hamarabb jelezni kell, hogy a megfelelő intézkedéseket megtehessük.

 • A kollégiumban mindenki köteles betartani a tűzrendészeti és balesetvédelmi szabályokat. Ezért a kollégium egész területén, beleértve az udvart is tilos a dohányzás, ill. a nyílt láng használata. Ehhez kapcsolódóan a lakószobákban nem szabad elektromos fűtőtestet, vízforralót, rezsót vagy más elektromos nagyfogyasztót használni (természetesen a számítógép, telefontöltő ill. más elektronikai „kütyük” használata megengedett).

 • A felmerülő üzemzavart, meghibásodást, hiányosságokat a testvéreknek, vagy gondnoknak minél hamarabb jelenteni kell.

 1. Fegyelmi kérdések: eltávozás, eltanácsolás

(reméljük nem lesz szükség rá, de hogy ez is szem előtt legyen)

 • Ha valaki év közben szeretne kiköltözni a kollégiumból ebbéli szándékát írásban jelezze (megjelölve döntése okát is).

 • A Kollégiumból való év közbeni eltanácsolást megelőz (legalább) egy szóbeli és egy írásbeli figyelmeztetés: ezt kiválhatja a Kollégium szellemiségével össze nem férő magatartás/hozzáállás (szeretetlenség, közömbösség stb.), de a házirend egyes pontjainak be nem tartása is. Kivételes és súlyos esetben a Kollégium vezetősége, a közösség tagjai véleményének meghallgatása után azonnali kizáráshoz is folyamodhat.

 1. Érvényesség

 • A kollégiumba való felvétel mindig egy évre szól: tehát minden tanév végén újra kell kérnie annak, aki továbbra is a kollégium lakója szeretne lenni. Az ezzel kapcsolatos információk a honlapon érhetőek el.

 

A fentieket tudomásul vettem és amíg a Kollégium lakója vagyok a magam részéről kötelezően elfogadom.

1Mivel az egyetem melletti teljes munkavállalással ez nem teljesíthető, kérünk, hogy ha dolgozni is szeretnél, akkor e témával kapcsolatban érdeklődjél előre a testvéreknél.

 

sajat: