HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA

Havas Boldogasszony
 ferences
 templom és kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA. 2021. április 18.

 

sajat: 

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA

Havas Boldogasszony
 ferences
 templom és kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA. AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
2
021. április 11.

 • Ma AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJÁN teljes búcsút lehet nyerni minden templomban vagy kápolnában, a szokásos feltételek mellett: szentgyónás, szentáldozás és ima a pápa szándékára.
 • Szintén ma, mivel második vasárnap van, fél 12-től szentségimádást tartunk 12 óráig.
 • Ápr. 13. Kedd. Elkezdődik a Szent Antal Nagykilenced. A Szentmisék 10:00 és 18:00 órakor kezdődnek, 17:00 órától Szentségimádás lesz. A 10:00 órai Szentmisék keretében vendégpapok fognak prédikálni.
 • ÁPRILIS 18. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA. Szentmise 9:00, 10:30 és 12:00 órától.

sajat: 

HÚSVÉTVASÁRNAP

Havas Boldogasszony
 ferences
 templom és kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

HÚSVÉTVASÁRNAP. KRISZTUS FELTÁMADÁSA
2
021. április 4.

 • Ápr. 5. Húsvéthétfő. 12:00 órakor lesz az ünnepi szentmise.
 • ÁPRILIS 11. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA. AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA. Szentmise 9:00, 10:30 és 12:00 órától. Teljes búcsút lehet nyerni minden templomban vagy kápolnában, a szokásos feltételek mellett: szentgyónás, szentáldozás és ima a pápa szándékára.
 • Kedden, április 13-án, elkezdődik a Szent Antal Nagykilenced. A Szentmisék 10:00 és 18:00 órakor kezdődnek, 17:00 órától Szentségimádás. A 10:00 órakor kezdődő Szentmisék keretében vendégpapok fognak prédikálni.

sajat: 

VIRÁGVASÁRNAP

Havas Boldogasszony
 ferences
 templom és kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

VIRÁGVASÁRNAP
2
021. március 28.

 • Ápr. 1. Nagycsütörtök. Templomunkban este 18:00 órakor lesz szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, utána felolvassuk Krisztus Urunk Búcsúbeszédét.
 • Ápr. 2. Nagypéntek. Szigorú böjti nap. Ekkor Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Délután 17:00 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk, 18:00 órától pedig kezdődik a nagypénteki szertartás, a Csonka mise. A Szentsírhoz kitett perselyben a szentföldi missziók javára gyűjtünk, ahol közösségűnk egyik tagja – Mátyás testvér szolgál. Ugyancsak Nagypénteken, Húsvétra való tekintettel, délután 15:00–17:00 óra között gyónási lehetőség lesz.
 • Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 8:00 órától lesz a Zsolozsma. Ezen a két napon, összekötjük a reggeli dicséretet az olvasmányos imaórával, hogy az elhangzó olvasmányok segítségével egyre jobban átélhessük e fontos napok üzenetét.
 • Ápr. 3. NAGYSZOMBAT. Nagyszombaton Urunk sírjánál időzünk, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedünk. Reggel 9:00 órától 18:00 óráig lehet imádkozni a Szentsírnál.
 • A Nagyszombat esti szertartás templomunkban 20:00 órakor kezdődik. Mindenkit biztatunk, hogy készítsen a szombat esti szertartáson használandó gyertyájához egy tölcsért, hogy ezáltal is megóvjuk a templom tisztaságát. Előre is köszönjük.
 • ÁPRILIS 4. HÚSVÉTVASÁRNAP. KRISZTUS FELTÁMADÁSA. Szentmise 9:00, 10:30 és 12:00 órától.

sajat: 

Oldalak