AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Havas Boldogasszony
 Ferences
 Templom és Kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA. AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA. 2023. ÁPRILIS 16.

 

 • Április 16. Ma, az ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJÁN, teljes búcsút lehet nyerni minden templomban vagy kápolnában, a szokásos feltételek mellett: szentgyónás, szentáldozás és ima a pápa szándékára.
 • Ápr. 17. Hétfő. Szentmise 18:00-tól.
 • Ápr. 18. Kedd. Szentmisék 10:00 és 18:00 órakor lesznek. Szentségimádás 17:00-től. Elkezdődött a Szent Antal Nagykilenced.
 • Ápr. 19. Szerda. Szentmise 8:00-tól.
 • Ápr. 20. Csütörtök. Szentmise 18:00 órától.
 • Ápr. 21. Péntek. Szentmise 18:00 órától.
 • Ápr. 22. Szombat. Szentmise 18:00 órától.
 • Ápr. 23. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA. Szentmisék 9:00 és 12:00 órakor lesznek.
 • Az előző évekhez hasonlóan, az idén is van lehetőségük a kedves testvéreknek, hogy jövedelmi adójuk 3,5%-ával támogassák templomunkat, ill. az itt zajló tevékenységeket. Hálásan köszönjük az eddigi támogatásokat.

sajat: 

HÚSVÉTVASÁRNAP

Havas Boldogasszony
 Ferences
 Templom és Kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

HÚSVÉTVASÁRNAP. KRISZTUS FELTÁMADÁSA. 2023. ÁPRILIS 9.

 

 • Április 9. A 9:00 órai szentmise után megáldjuk a testvérek által hozott eledeleket.
 • Ápr. 9. Mivel a hónap második vasárnapja, 11:30-től szentségimádást tartunk a 12 órakor kezdődő szentmiséig.
 • Ápr. 10. HÚSVÉTHÉTFŐ. Szentmise 18:00-tól.
 • Ápr. 11. Kedd. Szentmisék 10:00 és 18:00 órakor lesznek. Szentségimádás 17:00-től. Elkezdődik a Szent Antal Nagykilenced.
 • Ápr. 12. Szerda. Szentmise 8:00-tól.
 • Ápr. 13. Csütörtök. Szentmise 18:00 órától.
 • Ápr. 14. Péntek. Szentmise 18:00 órától.
 • Ápr. 15. Szombat. Szentmise 18:00 órától.
 • Ápr. 16. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA. AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA. Szentmisék 9:00 és 12:00 órakor lesznek. Teljes búcsút lehet nyerni minden templomban vagy kápolnában, a szokásos feltételek mellett: szentgyónás, szentáldozás és ima a pápa szándékára.

sajat: 

VIRÁGVASÁRNAP

Havas Boldogasszony
 Ferences
 Templom és Kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

VIRÁGVASÁRNAP. 2023. ÁPRILIS 2.

 

 • Ápr. 3. Nagyhétfő. Szentmise 18:00-tól.
 • Ápr. 4. Nagykedd. Szentmisék 10:00 és 18:00 órakor lesznek. Szentségimádás 17:00-től.
 • Április 4-én, Nagykedden, koncertre várjuk a kedves testvéreket. Az előadás 19 órakor kezdődik: Giovanni Battista Pergolesi Stabat mater. Énekel: Kovács Eszter, szoprán, Anca Aluas, mezoszoprán. Orgonál: Pozsár Róbert.  
 • Ápr. 5. Nagyszerda. Szentmise 8:00-tól. Egész nap, reggel 8-tól este 20-ig gyóntatás lesz a templomunkban. Mindenkit szeretettel hívunk, biztatunk és várunk, bátran éljen ezzel a lehetőséggel.
 • Április 5–7. „Szent 3 Nap” – program. Nagyhét eseményeinek, liturgiájának átelmélkedésére és átélésére várjuk kolozsvári ferences kolostorunkba a 16–38. év közötti fiatalokat, fiatal házaspárokat április 5–7. között. A program a kolozsvári Ferences Kolostorban (Victor Deleu u. 4.) szerdán, 19:00 órakor kezdődik, és péntek este, 23:00 óra körül ér véget. További részletek: www.ferencesprogramok.ro. Tel. 0746-774701.
 • Ápr. 6. Nagycsütörtök. Templomunkban este 18:00 órakor lesz szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, utána felolvassuk Krisztus Urunk Búcsúbeszédét.
 • Ápr. 7. Nagypéntek. Szigorú böjti nap. Ekkor Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Délután 17:00 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk, 18:00 órától pedig kezdődik a nagypénteki szertartás, a Csonka mise. A Szentsírhoz kitett perselyben a szentföldi missziók javára gyűjtünk a Szentföldön élő ferences- és keresztény testvéreink számára.  
 • Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 8:00 órától lesz a Zsolozsma. Ezen a két napon összekötjük a reggeli dicséretet az olvasmányos imaórával, hogy az elhangzó olvasmányok segítségével egyre jobban átélhessük e fontos napok üzenetét.
 • Ápr. 8. Nagyszombat. Nagyszombaton, Urunk sírjánál időzünk, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedünk. Reggel 9:00 órától este 18:00 óráig lehet imádkozni a Szentsírnál.
 • A Nagyszombat esti szertartás templomunkban 20:00 órakor kezdődik. Mindenkit biztatunk, hogy készítsen a szombat esti szertartáson használandó gyertyájához egy tölcsért, hogy ezáltal is megóvjuk a templom tisztaságát. Előre is köszönjük.
 • Ápr. 9. HÚSVÉTVASÁRNAP. KRISZTUS FELTÁMADÁSA. Szentmisék 9:00 és 12:00 órakor lesznek.

sajat: 

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA

Havas Boldogasszony
 Ferences
 Templom és Kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA. 2023. MÁRCIUS 26.

 

 • Márc. 27. Hétfő. Szentmise 18:00-tól.
 • Márc. 28. Kedd. Szentmisék 10:00 és 18:00 órakor lesznek. Szentségimádás 17:00-től.
 • Márc. 29. Szerda. Szentmise 8:00-tól.
 • Márc. 30. Csütörtök. Szentmise 18:00-tól.
 • Márc. 31. Péntek. 17:15-től a keresztúti ájtatosság elvégzésére hívjuk a kedves testvéreket, amit 18:00-tól Szentmise fog követni. A Szentmise előtt nem lesz gyóntatás!
 • Ápr. 1. Szombat. Szentmise 18:00-tól. Elsőszombat. Imádkozzunk papi és szerzetesi, szerzetesnői hivatásokért.
 • Ápr. 2. VIRÁGVASÁRNAP, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK Vasárnapja. A Szentmisék keretében barkaágakat szentelünk, ezért felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy hozzanak magukkal barkaágat. Szentmisék 9:00 és 12:00 órakor lesznek.

sajat: 

Oldalak