Ifjúsági nap - 2021.06.20

Kolozsvár (Ferences Templom)

Sárkányok kertje, Zsibó (Botanikus Kert)

Az Ifjúsági napot, ami az egyetemi tanévzáró lelki hétvége része, immár hatodik alkalommal szervezzük meg. Ez a program Páduai Szent Antal búcsú ünnepéhez is kapcsolódik, amikor tanévzárás mellett elbúcsúztatjuk a végzős egyetemistákat, hiszen sokan közülük hazatérnek, vagy más városban kezdik meg pályafutásukat. Célunk, a búcsúztatáson túl, a közösségformálás, a kikapcsolódás és hálaadás, hiszen a csoportjaink során barátságok alakultak ki, amelyekből idővel erős közösség formálódik. Hiszen erdélyi ferencesként napjainkban is fontosnak tartjuk az ifjúság nevelését, igyekszünk felkészíteni őket, hogy felismerjék hivatásukat. Olyan értékeket szeretnénk átadni a fiatalok számára, amelyek nem csak a ferences lelkiség alapvető elemei, hanem igen fontosak a jelenkori erdélyi társadalomban, például: természetszeretet, kiengesztelődés/békére törekvés, közösségben való gondolkodás fontossága. Ezeknek az értékeknek az átadása egyrészt a kolozsvári ferences kolostorban működő kollégiumában lakó diákok nevelésével valósul meg, ugyanakkor helyi szinten a különböző ferences lelkiségi fiataloknak és/vagy egyetemistáknak létrehozott célcsoportok működtetésén keresztül is: Fiú-csapat, Francesco palántái, Kollégisták csoportja, Egyetemisták csoportja, Szt. Ferenc Farkasai.

 

Az Ifjúsági napon a kollégistáink, a ferences csoportjainkra járó egyetemisták, a végzős egyetemisták és azok barátai vettek részt, mintegy 37 diák, akik közül 10 végzős diák. A programunk alatt filmnézésre, pizzázásra, kiscsoportos beszélgetésekre, kirándulásra, elmélkedésekre, imára és szentmisén való részvételre, de vetélkedőkre és társasjátékozásra is sor került, illetve az esti agapé után megszerveztük a végzősök „ballagási” ünnepségét is, a jelenlegi járványhelyzet miatt több időt töltve a szabadban. Mint a tanévzáró lelki hétvége része, az Ifjúsági nap az imádságra, elcsendesedésre és közösségi beszélgetésekre és társasjátékokra épül fel. Véleményünk szerint a vizsgák előtti feszültségen úgy tudunk a legjobban enyhíteni, ha időt és teret biztosítunk az elcsendesedésre, de ugyanakkor a játékra is. A járványhelyzet miatt ezt a programunkat nem Szent Antal búcsú ünnepén, hanem egy héttel később szerveztük meg, melynek ünnepélyes megnyitójára vasárnap, 2021.06.21-én reggel 9 órai szentmisén került sor. Ezt követte a közös kiscsoportos beszélgetés, majd a 10,30-as szentmise keretén belül külön imádkoztunk hívekkel és kollégistákkal a vizsgák előtt álló diákokért. Ezután meglepetés kirándulásunk következett, hiszen még a résztvevők közül sokan nem is tudták, hogy ellátogatunk a Sárkányok kertjébe, majd megcsodálhattuk a zsibói Botanikus Kertet. Az utunk során rácsodálkozhattunk teremtett világunk szépségeire, és a résztvevők észrevették, hogy mi mind Isten teremtményei, ennek a csodának részei vagyunk.

 

Felemelő pillanat volt, amikor esti agapé előtt közös zsolozsma keretén belül elbúcsúztunk a végzős diákoktól, kis ajándékkal szerezve örömet számukra: ajándékpólókat csempésztünk zsákjaikba/tarsolyukba, hogy érezzék, mindannyian e ferences közösség tagjai maradnak. De ajándékot kaptak a „gólyák” is. Fontos számunkra, hogy emlékezetes maradjon a diákok számára az itt eltöltött egyetemi időszak, hogy a további évek során is legyen hova lélekben is visszatérniük. A kirándulás, a játék, a vetélkedő és a zene révén is segítünk a kollégistáknak lelkileg megerősödni, hogy sikeresebben felkészülhessenek a tanév végi vizsgákra is, ugyanakkor a végzősöknek is, hogy bátran léphessenek tovább életük egy új szakmai és lelki kihívásokkal teli szakaszába.

 

Örömmel tölt el, hogy az idén is sor kerülhetett erre a diákjaink számára már igen rég várt eseményre, és a világjárvány enyhülése során emlékezetessé tettük a résztvevők számára ezt a napot.

 

Az Ifjúsági napunk sikeres megvalósítását a Románia Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány támogatta.