Ferences Egyetemista Kollégium

 

Kollégiumunk 2014 őszén nyitotta meg kapuit a Kolozsvár szívében található Ferences Kolostor egy kis felújított részében, illetve a lányok számára egy közeli épületben.

 

Hogy kiket is várunk?

Elsősorban olyan egyetemi hallgató fiúkat és lányokat, akik Kolozsváron eltöltött éveiket – a tanulmányok mellett – egy keresztény közösségben szeretnék megélni, s a tudományban való növekedéssel együtt fontosnak tartják a hitéletük ápolását is. Mindezt egy olyan háttérrel, amelyhez Assisi Szent Ferenc adja a mintát, s akinek évszázados öröksége bizonyítja az értelem és lelkiség harmóniájának lehetőségét, ahogy erre itt Erdélyben is a történelem folyamán sok szép példát láthatunk.

 

Ennek megfelelően Kollégiumunkban szeretnénk alkalmas körülményeket biztosítani

 • a komoly tanuláshoz, hogy ezáltal az itt élő egyetemisták szakmai szempontból fejlődhessenek

 • a lelki élethez, a napi, heti és éves programok által

 • a ferences lelkiség megismeréséhez, s annak gyakorlati/szakmai téren való alkalmazásához

 

Ezért a kollégiumi élet megkívánja a közös programhoz való alkalmazkodást, az egymásra figyelést és egymás kölcsönös segítését, amelyben együtt próbálunk fejlődni.

 

További információkat a ferenceskollegium@gmail.com e-mail címen vagy a 0748-193371-es telefonszámon kérhetsz, illetve ellátogathatsz a következő honlapcímre is: http://ofm.ro/kolozsvariferencesek/kollegium

 

 

Jelentkezési lap - 2015

Erről az oldalról töltheted le a jelentkezési lapot, amelyet kitöltve, és a többi irattal együtt - legkésőbb 2015. augusztus 9-ig - a ferenceskollegium@gmail.com e-mail címre, vagy pedig a Manastirea Franciscana, str. E. Zola, nr. 4, 400112, Cluj-Napoca postacímre kell eljuttatni.

sajat: 

Kollégiumi házirend

A tanév folyamán a Kollégium közös otthonunk. Jó lenne, ha falai között mindenki jól érezné magát, testvéri szeretetben eredményes munkát tudna végezni, s ezzel önmaga és a közösség többi tagjának szellemi, lelki előrehaladását tudná segíteni.

 

A kollégium belső életének alapjai:

 • keresztény értékrend, amely a Jóistennel való személyes kapcsolatból forrásozik

 • ferences szellemiség, amely Assisi Szent Ferenc életpéldáján alapul, s nagy hangsúly fektet a közösségi életre

 • szakmai fejlődés, hisz nem szeretnénk szem elől téveszteni kolozsvári tartózkodásunk igazi célját: tanulmányainkat, amelybe az előbbi alapokat is szeretnénk beépíteni

 

E házirenddel ennek alapvető kereteit szeretnénk lefektetni, s olyan fogódzópontokat meghatározni, amelyek ezen együttélés eredményességét segíthetik.

 

(részletek a csatolmányban)

 

sajat: 

Felvételi információk - 2014

Jelentkezéshez szükséges iratok (beküldendő e-mailban vagy postán legkésőbb augusztus 17-ig)

 • kitöltött jelentkezési lap – beillesztett/ragasztott fényképpel (nyomtatvány letölthető innen)

 • kézzel írt rövid önéletrajz

 • egy rövid motivációs levél „Hogyan képzelek el egy ferences kollégiumot? Miért szeretnék egy ilyen kollégiumban lakni? Mit tudnék én ehhez hozzátenni?” gondolatkörben

 • lelkipásztori ajánlás

 • személyazonossági igazolvány másolata

 • érettségi diploma egyszerű másolata

 • már egyetemisták számára: a legutóbbi 2 lezárt félév tanulmányi eredményét igazoló okirat egyszerű másolata

 

Felvételi menetrendje

 • iratok beküldése (elektronikus formában vagy postán): augusztus 17

 • személyes találkozás (a helyszínnel kapcsolatosan egyeztetünk): szeptember 7-ig

 • értesítés határidő: szeptember 10

 

A jelentkezési nyomtatvány ezen a linken érhető el!

sajat: 

Oldalak