NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA

A Kolozsvári Ferences Templom
hirdetései

2018. február 25.  Nagyböjt II. vasárnapja, B év

 

1. A nagyböjt folyamán minden pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk 17,15 órától. Ezeken a napokon nincs gyóntatás.

2. Március 9–11. között a szentmisék keretében nagyböjti triduumot – lelkigyakorlatot – tartunk. A triduum vezetője Miklós Claudiu Ioan SJ atya lesz. Szeretettel várunk mindenkit!

Március 10-én egész napos lelkinap lesz, ami 9 órakor fog kezdődni, itt a templomban. Szeretettel várunk mindenkit!

3. Ugyancsak március 9-ére, péntekre és március 10-ére, szombatra esik a „24 óra az Úrért” kezdeményezés, amely arra hív bennünket, hogy a kiengesztelődés szentségét a szentségimádás keretében ünnepeljük meg a 130. zsoltár 4. verséből merítve ihletet: „nálad bocsánatot nyer a vétek.”

4. A Ferences Ifjúsági Tavaszi Találkozót (FITT) az idén is Désen tartjuk meg március 2–4. között. Várjuk a fiatalok jelentkezését!

 

sajat: