NAGYBÖJT III. VASÁRNAPJA

A Kolozsvári Ferences Templom
hirdetései

2018. március 4.  Nagyböjt III. vasárnapja, B év

 

1. Március 9–11. között a szentmisék keretében nagyböjti triduumot – lelkigyakorlatot – tartunk. A triduum vezetője Miklós Claudiu Ioan SJ atya lesz. Szeretettel várunk mindenkit! Március 10-én egész napos lelkinap lesz, ami 9 órakor fog kezdődni, itt a templomban. Szeretettel várunk mindenkit!

2. A nagyböjt folyamán minden pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk 17,15 órától. Ezeken a napokon nincs gyóntatás.

3. Március 9-ére, péntekre és március 10-ére, szombatra esik a „24 óra az Úrért” kezdeményezés, amely arra hív bennünket, hogy a kiengesztelődés szentségét a szentségimádás keretében ünnepeljük meg a 130. zsoltár 4. verséből merítve ihletet: „nálad bocsánatot nyer a vétek.” Templomunkban péntek reggel 9 órától szombat reggel 9 óráig lesz lehetőség részt venni e szentségimádáson. Kérem a kedves híveket, időseket nappal, fiatalokat, hogy éjszakára vállaljanak be egy–egy órát a szentségimádáson. Jelentkezni lehet a sekrestyében.

4. A készülő Márton Áron-filmmel kapcsolatosan kérjük az Ön támogató és együttműködő segítségét. Áprilisban elkezdik a kolozsvári Szent Mihály templom felállványozását. Ez azt jelenti, hogy több éven keresztül fognak tartani a felújítási munkálatok. Mivel Kolozsvár egy nagyon fontos állomás volt Márton Áron kegyelmes úr életében, a Szent Mihály templomban még a munkálatok elkezdése előtt meg kell oldjuk a püspökszentelés és más kolozsvári jelenetek lefilmezését. Ez elég nehéz feladat elé állít! Kolozsváron a forgatásokhoz kb. 300 statisztára (háttérszereplőre) lenne szükség.

sajat: