VIRÁGVASÁRNAP

A Kolozsvári Ferences Templom
hirdetései

2018. március 25.  Virágvasárnap, B év

 

1. Ma, a 12 órakor kezdődő Szentmise után, a templom előtti téren, a kedves hívek fiataljaink által koreografált szabadtéri Passiójátékon vehetnek részt. 

Délután 16,30-kor szeretettel várjuk a fiatalokat Keresztútjárásra, amely a városban fog történni, és amelyet felajánlunk a városért.

2. Szeretettel várjuk a kolozsvári ferences kolostorunkba, Nagyszerda estére azokat a fiatalokat, akik szívesen átelmélkednék szerzetesi közösségünkkel együtt a húsvéti Szent Három Nap liturgiáját.

3. Nagycsütörtökön az esti 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisével kezdődik a Húsvéti Szent Három Nap, és Húsvétvasárnap az Esti dicsérettel végződik. A legszentebb napokon különösen is ápoljuk magunkban azt a lelkületet, amelyet Urunk Jézustól örököltünk. A nagycsütörtöki esti szentmisében az Utolsó Vacsorára emlékezünk. Felidézzük Jézus szolgáló szeretetét, amellyel megmosta tanítványai lábát, és átéljük az Oltáriszentség alapítását. A búcsúzó Jézus saját testét és vérét hagyta reánk, hogy lelkünket táplálja, és hogy keresztáldozata állandóan közöttünk levő valóság legyen. A mise után az Oltáriszentséget körmenetben visszük őrző helyére, majd oltárfosztás és virrasztás következik.

4. Nagypénteken Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára, az Újszövetség egyetlen áldozatára emlékezünk. A kereszt, amely egykor a szégyen fája volt, Krisztus világot megváltó győzelmének a jelévé vált, ezért hódolunk előtte. Felnézünk a keresztfára és átérezzük, milyen nagy volt bűneink váltságdíja. Ezen a napon nem mondunk szentmisét. A szertartásnak három része van: 1. Igeliturgia, 2. Hódolat a kereszt előtt, 3. Szentáldozás.

Ne feledkezzünk el arról sem, hogy Nagypéntek szigorú böjti nap! Nagypénteken, Húsvétra való tekintettel, 15 órától 17 óráig gyónási lehetőség lesz. 17 órától végezzük a Keresztutat.

Ne feledkezzünk meg a nagypénteki gyűjtésről a Szentföld javára! A gyűjtés Jeruzsálem, Palesztina, Izrael, Jordánia, Ciprus, Szíria, Libanon, Egyiptom, Etiópia, Eritrea, Törökország területein élő keresztényeket és az itt található szent helyek fenntartását támogatja.

5. Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 8 órától lesz a Zsolozsma. Ezen a két napon összekötjük a reggeli dicséretet az olvasmányos imaórával, hogy az elhangzó olvasmányok segítségével egyre jobban átélhessük e fontos napok üzenetét.

6. Nagyszombaton Urunk sírjánál időzünk, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedünk. Reggel 9 órától 18 óráig lehet imádkozni a Szentsírnál.

          A Nagyszombat esti szertartás templomunkban 20 órakor kezdődik. Ezen a napon az Egyház Urunk sírjánál időzik, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedik. A szent asztal megfosztva áll. A szentáldozás ezen a napon csak mint szent Útravaló szolgáltatható ki.

          A Húsvéti vigíliának négy része van: 1. tűzszentelés és a húsvéti gyertya megáldása, a húsvéti örömének (Exultet), 2. Igeliturgia a keresztségre felkészítő olvasmányokkal, 3. a keresztségi fogadás megújítása, 4. az Eucharisztia liturgiája és a körmenet. Ünnepeljünk együtt!

          Mindenkit biztatunk, hogy készítsen a szombat esti szertartáson használandó gyertyájához egy tölcsért, hogy ezáltal is megóvjuk a templom tisztaságát. Előre is köszönjük.

7. Aki szívesen támogatná adójának 2 százalékával templomunkat és az általunk szervezett programokat, az a templom közepén egy padon megtalálja az ehhez szükséges nyomtatványt. Előre is köszönjük szépen az adományát!

 

sajat: