URUNK BEMUTATÁSA

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony
ferences templom és kolostor

Hirdetések
Vasárnap

Urunk bemutatása. Gyertyaszentelő Boldogasszony.

  • Feb. 3. Szent Balázs püspök és vértanú. Emléknap.

A Szentmise végén részesíteni fogjuk a kedves híveket „Balázs-áldásban.”

  • Feb. 5. Szerda. Szent Ágota szűz és vértanú. Emléknap.

  • Feb. 6. Csütörtök. Keresztelő Szent Péter, Miki Szent Pál és társaik, japán vértanúk. Ferences emléknap.

Templomunkban délelőtt 9-órától este 18-óráig Szentségimádás és gyóntatás lesz. Minden órában, amint már erre példa volt adventben is, az atyák váltani fogják egymást és áldoztatás is lesz. Ezt a lehetőséget szeretnék felkínálni a kolozsvári paptestvérek a kedves hívek számára minden hónap első péntekét megelőző csütörtökön. Nagy szeretettel várjuk önöket! Adják tovább ezt a jó hírt!

  • Feb. 7. Elsőpéntek. Szent Koléta szűz. Ferences emléknap.

  • Feb. 9. Évközi 5. vasárnap.

Szentmisék sorrendje: 9.00 és 12.00. Mindenkit nagy szeretettel várunk, de a 12-órai Szentmisére különösképpen szeretnénk meghívni az orvosokat és mindazokat, akik az egészségügyben dolgoznak, vagy dolgoztak, hogy a Szentmisében értük imádkozzunk, és külön áldásban részesítsük. Mindezt azért tesszük, mert feb. 11-én, a lourdes-i Szent Szűz emléknapján, a betegek világnapján, beteg testvéreinket fogjuk különösképpen meghívni, hogy miután kellőképpen felkészültek, az Úr megerősítse őket a betegek szentségével. Az orvosok, akik az Úrtól kapták hivatásukat, nagy szolgálatot végeznek a betegek gyógyításában. Imádkozzunk értük is közösen!

Szentségimádás: 13-14. és 15-16. óra között.

  • Felhívjuk a hívek figyelmét, hogy idén is felajánlhatják jövedelemadójuk 2%-át a Szent István Királyról nevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány lelkipásztori-missziós programjainak megszervezésére. Az űrlapokat a templom közepén elhelyezett térdeplőnél találják, és kitöltés után, legyenek szívesek átadni egy ferences testvérnek, vagy behozni a sekrestyébe. Isten fizesse nagylelkű adományaikat!

 

Az imaapostolkodás szándékai februárra:
Imádkozzunk, hogy meghalljuk és komolyan vegyük
az emberkereskedelem áldozataivá vált menekült testvéreink segélykiáltását.
Pax et bonum!

  

sajat: