ÉVKÖZI V. VASÁRNAP

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony
ferences templom és kolostor

Hirdetések
Évközi 5. vasárnap

 

  • Feb. 10. Hétfő. Szent Skolasztika szűz. Emléknap.

  • Feb. 11. Kedd. Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária. Emléknap.

Betegek világnapja. Ezen a napon mindkét (10.00 és 18.00.) Szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét mindazoknak, akik betegek vagy idősek. E szentség felvétele előtt azok, akik erre készülnek, legyenek szívesek elvégezni szentgyónásukat.

  • Feb. 14. Péntek. Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök. Európa társvédőszentjei. Ünnep.

  • A mai nappal (vasárnap, feb. 9.) kezdetét veszi a „Házasság hete”, amely jó alkalom arra, hogy beszéljünk a házasság értékéről, hogy tanúskodjunk a családról, hogy ünnepeljük a családot… Ennek a hétnek a mottója: Csapatjáték szerelemmel.

Ezen a héten több eseményre kerül sor a Ferences templomban és környékén is:

  • A mai Szentmise után 13-14 és 15-16 óra között Szentségimádásra kerül sor, amelynek keretén belül a házaspárokért/családokért lehet imádkozni.

  • Kedden, a betegek világnapján, bátorítjuk az idős és beteg házaspárokat, hogy együtt jöjjenek és részesüljenek a betegek szentségének kegyelmi adományaiban.

  • Szombat délután 15-20 óra között a Ferences Családos közösség Gótikus hangulatú teázásra/kávézásra hívja a randevúzni vágyó házaspárokat a ferences kolostor refektóriumába. Gyerekfelügyeletet a sekrestye melletti 8-as teremben biztosítanak.  Jelentkezni és részleteket megtudni  a Szentmise után a teás pultnál lehet.

  • Jövő vasárnap a déli Szentmisén áldásban részesítjük a jelenlevő házaspárokat, hogy Isten áldása elmélyítse bennük azt a döntést, melyet egykor egymásért vállaltak a szentségi házasság megkötésekor.

 

Ti vagytok a föld sója.
De ha a só ízét veszti, mivel sózzák meg?”

Vö. Mt 5,13-16.
Pax et bonum!
Deus meus et omnia!sajat: