ÉVKÖZI VII. VASÁRNAP

Kolozsvár 
Havas Boldogasszony
 
ferences templom és kolostor
Hirdetések

Évközi 7.Vasárnap

 

  • Feb. 24. Hétfő. Szent Mátyás apostol. Ünnep.
  • Feb. 26. Szerda. Hamvazószerda. Szigorú böjti nap. Ezen a napon templomunkban egy Szentmise lesz, ami 18.00 órától kezdődik. A homíliát követően hamvazást végzünk.
  • Feb. 28. Péntek. 17:15-től a keresztúti ájtatosság elvégzésére hívjuk a kedves híveket, amit 18:00-tól Szentmise fog követni.

Ima Msgr. Dr. Kovács Gergely érsek atyánkért:
Istenünk, minden hívők pásztora és kormányzója,
tekints kegyesen szolgádra, Gergely püspökre,
akit Főegyházmegyénk főpásztorává rendeltél és add, kérünk,
 hogy mindazoknak, akiknek elöljárója, szavával és példájával javukra legyen, hogy így a rábízott nyájjal együtt az örök életre jusson.
 Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Pax et bonum!
Deus meus et omnia!

 

sajat: