ADVENT I. VASÁRNAPJA

Havas Boldogasszony
 ferences
 templom és kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

ADVENT I. VASÁRNAPJA. 2021. NOVEMBER 28.

 

 • Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy templomunkban a Roráté „hajnali” Szentmisék hétfőtől–péntekig, a keddi nap kivételével (amikor nincs „hajnali” Szentmise), reggel 6:30-tól kezdődnek. Az esti és vasárnapi szentmisék időpontjai változatlanok. Hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18:00, vasárnap 9:00, 10:30, 12:00. Ne felejtsük el, hogy az Advent a csend, az imádság, a bűnbánat… az Úrral való találkozásnak az ideje.
 • Nov. 29. Hétfő. A Szeráfi Rend összes szentjei. Ünnep. Szentmisék 6:30 és 18:00 lesznek.
 • Nov. 30. Kedd. Szent András apostol. Ünnep. Szentmisék 10:00 és 18:00 órától lesznek. 17:00-től Szentségimádás.
 • Dec. 1. Szerda. Szentmise 6:30.
 • Dec. 2. Csütörtök. Szentmisék 6:30 és 18:00 órától lesznek.
 • Dec. 3. Első péntek. Xavéri Szent Ferenc áldozópap. Emléknap. Szentmisék 6:30 és 18:00 órától, 17:00-től Szentségimádás.
 • Dec. 4. Elsőszombat. Szentmise18:00 órától. Imádkozzunk papi, szerzetesi és szerzetesnői hivatásokért.
 • Dec. 5. ADVENT 2. VASÁRNAPJA. Szentmisék rendje: 9:00, 10:30 és 12:00.
 • Adventi Triduumot (lelkigyakorlatos szentbeszédek a szentmisében) tart Sebestyén Albert ferences testvér Advent 3. vasárnapja előtti hétvégén, péntek, szombat és vasárnap. A szentbeszédek pénteken és szombaton a 18 órakor, vasárnap pedig a 9-kor és 12-kor kezdődő szentmiséken hangzanak el.
 • Kedves testvérek, mindannyiótok figyelmébe ajánljuk, de különösképpen felhívjuk a gyermekek figyelmét, hogy az adventi koszorúnk mellett található a kis Jézus betlehemi jászla. Ebben még nincsen széna, szalma. De mindenki gondoskodhat arról, hogy legyen! Hogyan? Úgy, hogy az előttünk álló hét ideje alatt tudatosan figyelünk arra, hogy minél több jót tegyünk. De figyeljünk oda, hogy ezekkel ne dicsekedjünk, hanem írjuk le egy lapra, és hozzuk magunkkal a vasárnapi Szentmisére, amikor is elhelyezhetjük a jászolba a Szentmise előtt vagy után. Látni fogjuk, amint hétről-hétre a mi jócselekedeteink átváltoznak szénává és szalmává, így tanúskodva arról, hogy várjuk és szeretjük Urunkat, Jézus Krisztust. Valójában így készítjük elő szívünket, hogy az legyen az otthona.

  ,,Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, *és üdvösségedet add meg nekünk.” Zsolt 84, 8
  Pax et Bonum! Deus meus et omnia!

 

 

,,Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, *és üdvösségedet add meg nekünk.” Zsolt 84, 8

 

Pax et Bonum! Deus meus et omnia!

sajat: