ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP

Havas Boldogasszony
 Ferences
 Templom és Kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP. 2022. JÚLIUS 31. 

 

  • Aug. 1. Hétfő. Ligouri Szent Alfonz Mária püspök és egyháztanító. Emléknap. Szentmise 18:00-tól.
  • Aug. 2. Kedd. Angyalos Boldogasszony (Portiuncula). Ünnep. Szentmise 10:00 és 18:00-tól. Szentségimádás 17:00-től.
  • Aug. 3. Szerda. Szentmise 8:00-tól.
  • Aug. 4. Csütörtök. Vianney Szent János Mária áldozópap. Emléknap. Szentmise 18:00-tól.
  • Aug. 5. Elsőpéntek. Szűz Mária római főtemplomának felszentelése. HAVAS BOLDOGASSZONY, templomunk búcsúja. Szentségimádás 17:00-től és Ünnepi Szentmise 18:00-tól.
  • Aug. 6. Elsőszombat. URUNK Színeváltozása. Ünnep. Szentmise 18:00-tól. Imádkozzunk papi, szerzetesi és szerzetesnői hivatásokért!
  • Aug. 7. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP. Szentmise 9:00 és 12:00-től.
  • Örömmel hívunk mindenkit együtt-ünneplésre, a Szent Mihály-templom megáldására és új liturgikus terének, oltárának felszentelésére.

Augusztus 12-én, pénteken este 7 órától hálaadásunk kifejezéseként Vajda János Te Deum-a csendül fel a Szent Cecília kórus és zenekar előadásában, Miklósa Erika énekművész közreműködésével; vezényel Potyó István.
Augusztus 13-án, szombaton 11:00 órától áldó szertartással megnyitjuk templomunkat Egyházunk számára közösség-életet élni és a világ számára csodálni. Az ünnepi szentmise főcelebránsa és a templom megáldója Kovács Gergely gyulafehérvári érsek lesz, az oltár szentelését Miguel Maury Buendía pápai nuncius végzi. Hívjuk Kolozsvár egész közösségét ünnepelni!
Augusztus 14-én, vasárnap 11:00 órától a szentmisében az Egyházközösség ad hálát a megújult templomért, 12:00 órától megnyitjuk a felújításról szóló fotókiállítást a Deák-utcában.
A templomszentelési ünnep egyben a XIII. Kolozsvári Magyar Napok nyitó eseménye.

Imádságos köszöntéssel,

 László Attila                                                   Bónis Endre
főesperes-plébános                                         főgondnok

  • 1 Úton Nemzetközi Zarándoklat a békéért. Kilencedik éve már, hogy minden évben a Nagyboldogasszony ünnepe tájékán zarándokok ezrei indulnak el a Mária Úton, Erdély területén is. Kolozsváron és környékén 2022. augusztus 15-én mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és tegyen valamit a békéért. Ember és ember között, Isten és ember közötti békés viszonyért ajánljuk fel imáinkat és lépteinket. A zarándoknap a Kolozs-dobokai kerületben a kolozsvári Kálvária, Nagyboldogasszony tiszteletére fölszentelt templomban augusztus 15-én, hétfőn 18:00 órakor búcsús szentmisével zárul. A zarándokok a helyi plébániák szervezésében vagy egyénileg indulhatnak útra és érkezhetnek be a záró szentmisére. Azok bekapcsolódása is fontos, akik csak imájukkal, a lélek síkján tudnak ráhangolódni a zarándoklatra. Az idei 1 Úton zarándoknapon nem csak gyalogosan, de kerékpárral, futva vagy egyéb formában is csatlakozhatunk a zarándoklathoz. Kalkuttai Szent Teréz anya által megfogalmazott imát ízlelgetve, váljunk mi is Isten eszközeivé: Egyetlen vágyam: a világnak békét hirdető eszközöd lenni. Ahol béke uralkodik, az emberek képesek egymást szeretni, úgy, ahogy Te szereted őket. Adj békét, Uram, s tedd fölöslegessé a fegyvereket e csodálatos világban. Ámen. Itt Kolozsváron Bíró Jolán a szakaszfelelős. Elérhetősége: a 0748-155306-as telefonszám.
  • Az öröm és a remény embere. Az idén lesz fiú csapat tábor, amely nem máshol, mint Assisiben (Olaszország) kerül megszervezésre. A program keretében elzarándokolunk Assisibe, és azon helyekre, ahol Szent Ferenc, ez a csodálatos ember, felnőtt és rátalált az igazi öröm és boldogság Forrására – ennek köszönhető, hogy úgy kezdtek rá tekinteni, mint az öröm és remény emberére. Célunk, Szent Ferenc életén keresztül megérteni, hogy mekkora fejlődésre képes az ember, felfedezve saját feladatát az Egyházban és a világban, embertársai javára. A helyek száma: 14 – tehát korlátozott!! További részletek és jelentkezés: http://www.ferencesprogramok.ro/fiu_csapat_tabor2022.   A videó: https://youtu.be/60wrt3FpirM. Kérdéseidet itt teheted fel: 0746-774701 (Tibor testvér).

PAX ET BONUM!

 

sajat: