SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA

Havas Boldogasszony
 Ferences
 Templom és Kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP. SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA. 2022. SEPTEMBER 25. 

 

 • Szept. 26. Hétfő. Szentmise 18:00-tól.
 • Szept. 27. Kedd. Páli Szent Vince áldozópap. Emléknap. Szentmise 10:00 és 18:00-tól. Szentségimádás 17:00-től.
 • Kedden, szeptember 27-én, a Jakab Antal Keresztény Kör és a budapesti Misszió Média Kiadó szeretettel hív a Küzdve és bízva – Jakab Antal püspök életútja című dokumentumfilm ünnepi vetítésére a Nőszövetség Szentegyház utcai dísztermébe (Szentegyház utca. 2. sz.). A program 17 órától pódiumbeszélgetéssel kezdődik a film alkotóival, Csúcs Máriával és Csúcs Péterrel, valamint a szakértőkkel, Varga Gabriellával és Vencser Lászlóval, majd vetítésre kerül a boldog emlékű gyulafehérvári megyés püspök életútját bemutató dokumentumfilm. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
 • Szept. 28. Szerda. Szentmise 8:00-tól.
 • Szept. 29. Csütörtök. A búcsús szentmise 18:00 órakor kezdődik. Szent Mihály főangyal. A gyulafehérvári főszékesegyházban főünnep. Ünnep a főegyházmegyében. A kolozsvári Szent Mihály-templom búcsúja.

  Hívjuk, várjuk a város híveit e búcsúünnepre és a lelki előkészületre egyaránt! Fohászkodjunk együtt égi pártfogónk, Szent Mihály arkangyal közbenjárását kérve! László Attila főesperes úr kérése, meghívása: 
  Csütörtökön Szent Mihály ünnepe van. A Szent Mihály-plébániatemplom búcsúünnepére lelkileg három napon át közösségileg is készülünk, kérve az Egyházközség patrónusát, Szent Mihály arkangyalt, hogy védelmezzen minket a mindennapok küzdelmeiben. 
  Hétfőn, szeptember 26-án, 17:15-től ünnepélyes rózsafüzért imádkozunk városunk lelki megújulásáért, majd 18 órától szentmisét ünneplünk, amelynek keretében elmélkedést tart Sárközi Sándor piarista atya. 
  Kedden, szeptember 27-én, este a román közösséggel együtt a Piarista templomban is készülünk búcsúünnepünkre. 17:30-tól ünnepélyes esti dicséretet végzünk, majd 18 órától szentmisét mutatunk be, amelyen az elmélkedést Keresztes Olivér kolozsi plébános atya tartja.  A szentmise után szentségimádást tartunk.  
  Szerdán, szeptember 28-án, este 17:30-tól ünnepélyes esti dicséret, vesperás lesz a város szerzeteseivel, majd 18 órától szentmise. Elmélkedést tart Nagy Károly ferences atya. 
   
 • Szept. 30. Péntek. Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító. Emléknap. Szentmise 18:00-tól.
 • Október a rózsafűzér hónapja. Hétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmisék előtt, 17:20 órától rózsafűzért imádkozunk. Vasárnap 8:20 órától.
 • Okt. 1. Elsőszombat. Lisieux-i Szent Teréz. Emléknap. Szentmise 18:00-tól. Imádkozzunk papi, szerzetesi és szerzetesnői hivatásokért!
 • Okt. 2. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP. Szentmise 9:00 és 12:00-től.
 • Október 3-án, hétfőn, az esti 18,00-kor kezdődő szentmise után elvégezzük a tranzitus szertartását, Szent Ferenc atyánk boldog halálára emlékezve.
 • Október 4-én, kedden, a ferences család Assisi Szent Ferenc atyánk mennyei születésnapját ünnepli. A búcsús ünnepi szentmise az ő tiszteletére 10,00-kor kezdődik. Az esti szentmise 18:00-kor, előtte 17:00-től szentségimádást tartunk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

„A Biblia olyan nekem, mint a víz. Ha vizet iszom, megtisztul a testem; ha Isten szavát olvasom, megtisztul a szívem, értelmem és lelkem. Ha nem iszom vizet, kiszárad a testem. Ha nem olvasom Isten szavát, kiszárad az életem. Isten Igéje hívőként létfontosságú számomra.” Michael Harrison Sweet

PAX ET BONUM!

sajat: