ADVENT I. VASÁRNAPJA

Havas Boldogasszony
 Ferences
 Templom és Kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

ADVENT I. VASÁRNAPJA. 2022. NOVEMBER 27. 

 

 • Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy templomunkban a Roráté „hajnali” Szentmisék hétfőtől péntekig, a keddi nap kivételével (amikor nincs „hajnali” Szentmise), reggel 6:30-kor kezdődnek. Az esti, szombati és vasárnapi szentmisék időpontjai változatlanok. Hétfő, kedd, csütörtök, péntek, szombat 18:00, vasárnap 9:00, 12:00. Ne felejtsük el, hogy az Advent a csend, az imádság, a bűnbánat, a jó cselekedet… az Úrral való találkozásnak az ideje.
 • Nov. 28. Hétfő. Marchiai Szent Jakab áldozópap. Emléknap. Szentmisék 6:30 és 18:00-kor lesznek.
 • Nov. 29. Kedd. A Szeráfi Rend összes szentjei. Ünnep. Szentmisék 10:00 és 18:00 órakor lesznek. 17:00-től Szentségimádás. E napon veszi kezdetét Rendtartományunkban a Ferences Centenárium ünnepségsorozat.
 • Nov. 30. Szerda. Szent András apostol. Ünnep. Szentmise 6:30.
 • Dec. 1. Csütörtök. Szentmisék 6:30 és 18:00 órakor lesznek.
 • Dec. 2. Elsőpéntek. Szentmisék 6:30 és 18:00 órakor lesznek. 17:00-től Szentségimádás.
 • Dec. 3. Elsőszombat. Xavéri Szent Ferenc áldozópap. Emléknap. Szentmise 18:00. Imádkozzunk papi, szerzetesi és szerzetesnői hivatásokért!
 • Dec. 4. ADVENT 2. VASÁRNAPJA. Szentmisék rendje: 9:00, 12:00.
 • Templomunkban a Szent Erzsébet napi gyűjtés a Gyulafehérvári Caritas javára, idős ellátottjaik támogatása céljából 2005 lej és 2000 forint volt. Hálásan köszönjük. Isten fizesse!
 • Megvásárolható a 2023-as falinaptár, az újságos, könyves pad mellett található. Két méret van. A nagy 5, a kicsi 4 lejbe kerül.
 • Adventi Triduumot (lelkigyakorlatos szentbeszédek a szentmisében) tart Csáki Fülöp ferences diakónus testvér Advent 3. vasárnapja előtti hétvégén, péntek, szombat és vasárnap (december 9–10–11.). A szentbeszédek pénteken és szombaton az esti 18-as, vasárnap pedig a 9-kor és 12-kor kezdődő szentmisében hangzanak el.
 • Kedves testvérek! Mindannyiótok figyelmébe ajánljuk, de különösképpen felhívjuk a gyermekek figyelmét, hogy az adventi koszorúnk mellett található a kis Jézus betlehemi jászla. Ebben még nincsen széna, szalma. De mindenki gondoskodhat arról, hogy legyen! Hogyan? Úgy, hogy az előttünk álló hét ideje alatt tudatosan figyelünk arra, hogy minél több jót tegyünk. De figyeljünk oda, hogy ezekkel ne dicsekedjünk, hanem írjuk le egy lapra, és hozzuk magunkkal a vasárnapi Szentmisére, amikor is elhelyezhetjük a jászolba a Szentmise előtt vagy után. Látni fogjuk, amint hétről-hétre a mi jócselekedeteink átváltoznak szénává és szalmává, így tanúskodva arról, hogy várjuk és szeretjük Urunkat, Jézus Krisztust. Valójában így készítjük elő szívünket, hogy az legyen az otthona.

  ,,Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nekünk.” Zsolt 84, 8

  Pax et Bonum! Deus meus et omnia!

 

 

,,Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségedet add meg nekünk.” Zsolt 84, 8

Pax et Bonum! Deus meus et omnia!

sajat: