VIRÁGVASÁRNAP

Havas Boldogasszony
 Ferences
 Templom és Kolostor
Kolozsvár
Hirdetések

VIRÁGVASÁRNAP. 2023. ÁPRILIS 2.

 

 • Ápr. 3. Nagyhétfő. Szentmise 18:00-tól.
 • Ápr. 4. Nagykedd. Szentmisék 10:00 és 18:00 órakor lesznek. Szentségimádás 17:00-től.
 • Április 4-én, Nagykedden, koncertre várjuk a kedves testvéreket. Az előadás 19 órakor kezdődik: Giovanni Battista Pergolesi Stabat mater. Énekel: Kovács Eszter, szoprán, Anca Aluas, mezoszoprán. Orgonál: Pozsár Róbert.  
 • Ápr. 5. Nagyszerda. Szentmise 8:00-tól. Egész nap, reggel 8-tól este 20-ig gyóntatás lesz a templomunkban. Mindenkit szeretettel hívunk, biztatunk és várunk, bátran éljen ezzel a lehetőséggel.
 • Április 5–7. „Szent 3 Nap” – program. Nagyhét eseményeinek, liturgiájának átelmélkedésére és átélésére várjuk kolozsvári ferences kolostorunkba a 16–38. év közötti fiatalokat, fiatal házaspárokat április 5–7. között. A program a kolozsvári Ferences Kolostorban (Victor Deleu u. 4.) szerdán, 19:00 órakor kezdődik, és péntek este, 23:00 óra körül ér véget. További részletek: www.ferencesprogramok.ro. Tel. 0746-774701.
 • Ápr. 6. Nagycsütörtök. Templomunkban este 18:00 órakor lesz szentmise az Utolsó Vacsora emlékére, utána felolvassuk Krisztus Urunk Búcsúbeszédét.
 • Ápr. 7. Nagypéntek. Szigorú böjti nap. Ekkor Urunk kínszenvedésére és kereszthalálára emlékezünk. Délután 17:00 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk, 18:00 órától pedig kezdődik a nagypénteki szertartás, a Csonka mise. A Szentsírhoz kitett perselyben a szentföldi missziók javára gyűjtünk a Szentföldön élő ferences- és keresztény testvéreink számára.  
 • Nagypénteken és Nagyszombaton reggel 8:00 órától lesz a Zsolozsma. Ezen a két napon összekötjük a reggeli dicséretet az olvasmányos imaórával, hogy az elhangzó olvasmányok segítségével egyre jobban átélhessük e fontos napok üzenetét.
 • Ápr. 8. Nagyszombat. Nagyszombaton, Urunk sírjánál időzünk, az ő szenvedéséről és haláláról elmélkedünk. Reggel 9:00 órától este 18:00 óráig lehet imádkozni a Szentsírnál.
 • A Nagyszombat esti szertartás templomunkban 20:00 órakor kezdődik. Mindenkit biztatunk, hogy készítsen a szombat esti szertartáson használandó gyertyájához egy tölcsért, hogy ezáltal is megóvjuk a templom tisztaságát. Előre is köszönjük.
 • Ápr. 9. HÚSVÉTVASÁRNAP. KRISZTUS FELTÁMADÁSA. Szentmisék 9:00 és 12:00 órakor lesznek.
 • A Nagyszombat esti szertartás után és Húsvétvasárnap, a 9:00 órakor kezdődő szentmise után, szívesen megáldjuk a testvérek által hozott eledeleket.
 • Április 9. A hónap második vasárnapja, 11:30-től szentségimádást tartunk a 12 órakor kezdődő szentmiséig. 
 • Az előző évekhez hasonlóan, az idén is lehetőségük a kedves testvéreknek, hogy jövedelmi adójuk 3,5%-ával támogassák templomunkat, ill. az itt zajló tevékenységeket. Ezt az újságos pulton lévő, vagy online elérhető űrlap segítségével tehetik meg. (Részletes leírást az űrlapok mellett találhatnak.) Szeretnénk emlékeztetni a kedves testvéreket, hogy ez nem jelent plusz kiadást a kedves testvérek számára: az általuk amúgy is befizetett adó egy kis töredékének (3,5%-ának) irányát határozhatják meg az ezzel való rendelkezéssel. Bátorítjuk, hogy ezt tegyék meg bármilyen szervezet számára. Ha ezzel bennünket tisztelnek meg, azt hálásan köszönjük!
 • Április 11-én kedden elkezdődik a Szent Antal Nagykilenced.

,,Krisztus engedelmes lett értünk mindhalálig, * mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, +* és olyan nevet adott neki, * amely fölötte áll minden névnek.” Fil 2, 8–9

 

Pax et Bonum!

 

sajat: