Támogatók

EMMI - 2015

 

Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága

 

a 2015. költségvetési évben,

 

az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (EGYH-EOR-15)

 

program keretében, a

 

A kolozsvári ferences kolostor tetőszerkezetének javítása

 

című,

 

EGYH-EOR-15-0554 számú

 

pályázatunkat

 

7.750.000 forint

 

értékben támogatta.

 

Hálásan köszönjük a támogatást,

 

amelyet

 

a tetőszerkezet keleti részének

 

felújítására fordíthattunk.

sajat: 

Emberi erőforrás Támogatáskezelő

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának

Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága

 

a 2014. költségvetési évben,

 

az Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (EGYH-EOR-14)

program keretében, a

 

Kolozsvári Ferences Kolostor refektóriuma és kerengőjének reabilitációja

 

című,

 

EGYH-EOR-14-0777 számú

 

pályázatunkat

 

3 millió forint

 

értékben támogatta.

 

Hálásan köszönjük ezt a támogatást,

amellyel egy fontos lépést sikerült megtenni a Ferences Kolostor felújítása irányába.

sajat: 

Külügyminisztériumi támogatás - 2014

A „Külföldi magyar emlékek megőrzése” projekt keretében

 

Magyarország Külügyminisztériuma

 

 

 

„A Kolozsvári Ferences Kolostor refektóriuma és kerengője felújításához és kulturális célú hasznosításához szükséges szakmai dokumentáció elkészítésének résztámogatása”

 

tárgyú

 

KÜM/21057/2013/Adm számú

 

című pályázatunkat 350 000 forinttal támogatta.

 

Hálásan köszönjük ezt a támogatást,

amellyel a kolostorépület egy részének felújításához szükséges dokumentáció elkészítését sikerült finanszírozni.

 

sajat: 

Kolozsvár Polgármesteri Hivatala

A 2014-es esztendőben,

a Kolostor állapotmegőrzéséhez szükséges

sürgősségi beavatkozásokat

 

24.000 lej

 

értékben támogatta

 

Kolozsvár Polgármesteri Hivatala.

 

amellyel sikerült néhány nagyon sürgős kérdést megoldanunk (csatornák egy részének cseréje, tetőjavítási sürgősségi beavatkozás stb.)

 

Szíves támogatásukat hálásan köszönjük!

 

sajat: 

Oldalak