„Amit benne dicsérünk, cselekedjük”! - Kaplonyi megemlékezés Árpádházi Szent Erzsébetről

 

November 16-án a Kaplony-i ferences templomban a 801 éve született Árpád-házi Szent Erzsébetre emlékeztünk, a Ferences Világi Rend és a Szeretet Szolgálat védőszentjére – mindkettő működik egyházközségünkben. Egy képes előadás keretében Erzsébetre, a szerető feleségre, a három gyermekes édesanyára, aki fiatal özvegyi éveit, s anyagi örökségét a szegények és a betegek szolgálatára szentelte, jóllehet korának egyik leggazdagabb, leghatalmasabb uralkodójának, a magyar királynak volt a lánya, és aki már 24 évesen befejezte földi pályafutását. A nagy példaképre emlékeztünk, aki „kiváló mestereinek köszönhetően Assisi Szent Ferenc nyomába szegődött, személyes és végső életcélként saját életét hasonlóvá alakította Krisztuséhoz, aki az ember egyedüli Megváltója”(XVI. Benedek pápa), és akinek minden kor embere számára van mondanivalója.

Sajat címkek: 

Duns Scotust méltatta a pápa

A filozófusra és teológusra halálának 700. évfordulója alkalmából rendezvénysorozattal emlékeztek Kölnben. Az ünnepségre küldött üzenetében Benedek pápa a középkori tudós életét és munkásságát méltatta.

Duns Scotus „az Egyház tanítása és az emberi tudás fejlődése" terén elévülhetetlen érdemeket szerzett – írja a pápa. A tudós gondolataiban összhangot teremtett hit és értelem között – folytatja XVI. Benedek. Számára a teológia elsősorban a gyakorlati teológiát jelentette, és az Isten szeretetéről szóló valóságot állította a középpontba. Ebben a munkában az egyház tanítóhivatala és egészséges kritikai lelkülete vezette őt, amely által jobban megismerhette a valóságot" – áll a Szentatya üzenetében.

Sajat címkek: 

Zarándoklat Szűz Mária utolsó lakhelyére

Október a Szűzanya honapja, amikor rengeteg helyen és rengeteg szájból tör fel az ég felé: „Oltalmad alá futunk Istennek szent szülője”.
Isten különleges kegyelméből megadatott jómagamnak és 45 brassói zarándoktársamnak október 17 és 20 között, hogy ezt az imát azon a helyen, abba a házba is elmondhassuk, ahol a Boldogságos Szűzanya élete utolsó éveit élte: a törökországi Efezusban.

Sajat címkek: 

Oldalak