Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozó

Jövőben lesz 800 éve, hogy Assisi Szent Ferenc megalapította rendjét. Az alapítás évfordulós ünnepségeire készülve tartják meg ezen a hétvégén Csíksomlyón a Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozót. Az eseményre készülve tekintjük át röviden Szent Ferenc életét és munkásságát.

Sajat címkek: 

Jobban megismerni Szent Ferencet

Fotó: Kristó RóbertKárpát-medencei Feren­ces Ifjúsági Találkozó kezdôdött tegnap Csíksomlyón. A találkozó a ferencesek rendjének jövô évben sorra kerülô 800. alapítási évfordu­lójára való készülés jegyében zajlik.

A több mint száz, 15. életévét betöltött résztvevő a délutáni órákban jelentkezett be. Az eseményt megnyitó esti szentmisét Pál Leo atya, a Szent István erdélyi Ferenc-rendi tartomány provinciálisa tartotta.

Sajat címkek: 

Szegeden Csíksomlyó szellemében

Az egyházi zene szerepe elsősorban az igehirdetés.
Ezt a célt követi a csíksomlyói kegytemplom kórusa is, amelyet leginkább az egyházi ünnepeken hallhatunk. Nemrégiben magyarországi fellépések keretében dicsérték az Urat „zengő muzsikával”, ízelítőt adva a magyarországi híveknek olyan neves zeneszerzők munkáiból, mint Beethoven, Bach vagy éppen Kodály Zoltán.

Sajat címkek: 

Ferences papszentelés

2008 július 19.-én, Csíksomlyón, Jakubinyi György érsek úr pappá szentelte a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány két fiatal tagját, Pantea Tibor és Urbán Erik ferences testvéreket.

Sajat címkek: 

Együtt a család!

Együtt a család!Vidám, tartalmas együttlétre és kikapcsolódásra hívták a családokat május 31-én a Csíkszeredai Caritas Családsegítô Szolgálata és a csíksomlyói ferences rendi szerzetesek a kegytemplom udvará

Sajat címkek: 

Váljunk Krisztus-hordozókká

A hét végén a 442. fogadalmi búcsúra érkeztek Csíksomlyóra a zarándokok. Péntek délutántól rendkívüli arcát mutatta a Szék útja és a kegytemplom környéke. Sokán már ezen az éjszakán imádkoztak, énekeltek, virrasztottak a templomban. Szombaton a reggeli óráktól a kegytemplomnál, valamint a két hegy közötti Hármashalom-oltárnál folyamatosan fogadták, köszöntötték az érkező keresztaljákat a rendezők.

Sajat címkek: 

Égi édesanyánk rólunk sem feledkezik el

Csíksomlyó - búcsú 2008. Fotók: Kristó RóbertFogadalmi ünnepünk 442. évfordulóján zarándokok százezrei tértek haza a szélrózsa majd minden irányából, hogy pünkösdszombatján a Kis- és Nagy-Somlyó közötti Nyeregben a csíksomlyói Szűzanyához imádkozzanak. Az idei búcsú egyetlen meghívottja, ünnepi szónoka Schönberger Jenő, a Szatmári Egyházmegye püspöke volt, aki Mária útja, az igaz szabadságot jelentő út követésére buzdította a híveket. Idén sem maradt el az égi áldás, zuhogott az eső, ennek ellenére a zarándokok egy emberként fohászkodtak a Szűzanyához nemzetünk megmaradásáért.

Sajat címkek: 

A 2008-as csíksomlyói búcsú szentbeszéde

Krisztusban szeretett Testvérek!

Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a határon inneni és a határainkon túlról érkezett zarándokokat. Köszöntöm a rádió és a televízió készülékek előtt velünk imádkozó magyar és magyarul tudó testvéreket. Úgy érzem, a közös nyelven túl, ma még valami szorosan összekapcsol minket: Jézus édesanyja és a mi égi édesanyánk, a Boldogságos Szűz Mária iránt érzett szeretetünk. Messzi és közeli tájakról, fáradságot nem kímélve hoztuk Máriához szerető szívünket, gondjainkat, bajainkat, egész életünket s talán még szeretteinket is. Ma ezeket mind ide tesszük a Szent Szűz lábai elé. Tekints ránk, Anyánk, mi pedig hadd tekinthessünk rád. Hiszen egészen szép vagy, Mária, nekünk is a legszebb.

Sajat címkek: 

A nemzet jövője nem pénz, hanem hit kérdése

Készüljünk fel testileg a búcsúra ivóvízzel, esőköpennyel, de lelkileg is – tanácsolja a zarándokoknak Péter Arthur ferences szerzetes, a csíksomlyói rendház vezetője. Olvasóinknak elmondta: az idei zarándoklat jelmondatának – Egészen szép vagy, Mária! –ihletője a lourdes-i jelenés százötvenedik évfordulója, Szűz Mária bűntelenségére hívja fel a figyelmet a mai bűnös mindennapokban.

Sajat címkek: 

Oldalak