Porciunkula a Kaplony-i Ferences templomban - Kulcsátadás, avagy őrségváltás

2008, augusztus 3-a, vasárnap, nevezetes dátum lett a kaplonyi plébánia, sőt a szatmári egyházmegye életében. A templomkertben, szép számban összegyűlt hívek Erik testvér primiciás-búcsús miséjébe kapcsolódhattak be, és tanúi lehettek az őrségváltásnak, a templom és ferences kolostor kulcsainak az átadásának, Ft. Fehér István, Ft. Kühn Pál és Ft. Tom Vilmos egyházmegyés paptestvérek jelenlétében.
Ft. Dr. Vik János elköszönő plébános atya miután bemutatta, és a hívek szeretetébe, s imájába ajánlotta a visszatért ferences testvéreket, átadta a templom és kolostor kulcsait Szilveszter testvérnek, aki Erik és Tibor újmisés-, valamint Sebestyén testvérekkel folytatja a lelkipásztori tevékenységet, illetve kezdi el az újonnan indult ferences közösség életét, itt Kaplonyba.

Sajat címkek: 

Élőbbé vált Szent Ferenc alakja

Élőbbé vált Szent Ferenc alakjaNégy napon keresztül ismerkedhettek a fiatalok a ferences rendiek életformájával, az általuk képviselt értékekkel.

A Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozó egyik hozadéka, a szervezôk szerint, hogy közelebbivé, élôbbé vált Szent Ferenc alakja. A rend jövôben ünnepli megalakulásának 800. jubileumát, így a találkozó az évfordulóra való készülôdés jegyében zajlott.

Sajat címkek: 

Ferences zarándoklat és ifjúsági találkozó

Jövőre lesz a ferences rend alapításának 800. évfordulója. Erre az alkalomra próbálta felkészíteni a fiatalokat az a Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozó, amely tegnap ért véget Csíksomlyón. A találkozót egy zarándoklat előzte meg, amelyet idén hatodik alkalommal szerveztek. Mindkét rendezvényről a szervező, Szabolcs testvér számolt be lapunknak.

Sajat címkek: 

Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozó

Jövőben lesz 800 éve, hogy Assisi Szent Ferenc megalapította rendjét. Az alapítás évfordulós ünnepségeire készülve tartják meg ezen a hétvégén Csíksomlyón a Kárpát-medencei Ferences Ifjúsági Találkozót. Az eseményre készülve tekintjük át röviden Szent Ferenc életét és munkásságát.

Sajat címkek: 

Jobban megismerni Szent Ferencet

Fotó: Kristó RóbertKárpát-medencei Feren­ces Ifjúsági Találkozó kezdôdött tegnap Csíksomlyón. A találkozó a ferencesek rendjének jövô évben sorra kerülô 800. alapítási évfordu­lójára való készülés jegyében zajlik.

A több mint száz, 15. életévét betöltött résztvevő a délutáni órákban jelentkezett be. Az eseményt megnyitó esti szentmisét Pál Leo atya, a Szent István erdélyi Ferenc-rendi tartomány provinciálisa tartotta.

Sajat címkek: 

Szegeden Csíksomlyó szellemében

Az egyházi zene szerepe elsősorban az igehirdetés.
Ezt a célt követi a csíksomlyói kegytemplom kórusa is, amelyet leginkább az egyházi ünnepeken hallhatunk. Nemrégiben magyarországi fellépések keretében dicsérték az Urat „zengő muzsikával”, ízelítőt adva a magyarországi híveknek olyan neves zeneszerzők munkáiból, mint Beethoven, Bach vagy éppen Kodály Zoltán.

Sajat címkek: 

Ferences papszentelés

2008 július 19.-én, Csíksomlyón, Jakubinyi György érsek úr pappá szentelte a Szent István királyról elnevezett Erdélyi Ferences Rendtartomány két fiatal tagját, Pantea Tibor és Urbán Erik ferences testvéreket.

Sajat címkek: 

Együtt a család!

Együtt a család!Vidám, tartalmas együttlétre és kikapcsolódásra hívták a családokat május 31-én a Csíkszeredai Caritas Családsegítô Szolgálata és a csíksomlyói ferences rendi szerzetesek a kegytemplom udvará

Sajat címkek: 

Váljunk Krisztus-hordozókká

A hét végén a 442. fogadalmi búcsúra érkeztek Csíksomlyóra a zarándokok. Péntek délutántól rendkívüli arcát mutatta a Szék útja és a kegytemplom környéke. Sokán már ezen az éjszakán imádkoztak, énekeltek, virrasztottak a templomban. Szombaton a reggeli óráktól a kegytemplomnál, valamint a két hegy közötti Hármashalom-oltárnál folyamatosan fogadták, köszöntötték az érkező keresztaljákat a rendezők.

Sajat címkek: 

Oldalak