Jelenlegi hely

Tevékenység

Az 2012-es év kezdetén, szeretettel nyújtunk tájékoztatatást a székelyudvarhelyi Ferences Kollégium életéről. Fő célkitűzésünk a keresztény nevelés, valamint a tanuláshoz szükséges körülmények biztosítása. Ezt szolgálja a napi program, és a különféle lelki vonatkozású tevékenységeink. Isten segitségével az elmúlt év folyamán sikerűlt teljesitenűnk ez irányú vállalásunkat, és bizunk abban, hogy az előttünk álló évben is hasonló képpen tehetűnk. A bentlakás működéséhez szűkséges anyagiak felét (51 %) a szülőktől kapott hozzájárúlás biztositotta. 2010-hez képest 1 %-al nőtt a szülők hozzájárulása.  Az anyagiak második felét jótevőinktől kaptuk, a következő elosztásaban:  negyedét a ferences provinicától (27 %), negyedét jószándékú segitőktől ( 17% adomány, 4 % ferences közösség, )1 % gazdasági tevékenység. Az elmúlt évben, egy átlagos hónapban, egy nálunk lakó diákra eső kiadás 427 lej volt., vagyis napi 17,80 lej. Aki a szokásos napi 11,50 lejt, valamint havi 30 lej közköltséget fizette, az egy átlagos hónapra 306 lejt fizetett be és 121 lejtámogatást kapott a bentlakástól. A befizetés összege ösztöndíjakkal és más támogatásokkal esetenként tovább csökkent. Mivel a kollégium kiadásai az elmúlt év folyamán 16 %-al nőttek, kéréssel fordultunk a ferences provinciához, abban a reményben, hogy növelni fogják a támogatást. Ugyanakkor szükségesnek mutatkozna, hogy a bentlakók napi befizetéseket 0,70 banival emeljük. Azért, hogy a szülőket ne terheljük, most az év elején, a hiányzó összeget igyekszünk egyelőre jótevőink adományaiból pótolni. Köszönjük a szülők támogatását mind az anyagiak, mind a nevelés terén. Kérjük, hogy bármikor erre járnak, a gyerekük jó nevelése érdekében keressenek meg bennünket. Hálásak vagyunk jótevőink nagylelkű adományaiért, akiket imáinkba foglalunk. Isten áldása és segítsége mellett ez teszi lehetővé a székelyudvarhelyi ferences kollégiumunk működtetését.

A kollégium vezetősége

2011/12 - I. félév

Az adventi lelkinap szentmiséje a székelyudvarhelyi ferences kollégiumban. Lelkivezető fr. Bakó Pál

Új hozzászólás

Full HTML

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Filtered HTML

  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • Engedélyezett HTML jelölők: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.

Plain text

  • A HTML jelölők használata nem megengedett.
  • A webcímek és email címek automatikusan kattintható hivatkozásokká alakulnak.
  • A sorokat és bekezdéseket a rendszer automatikusan felismeri.