Ma kezdődik

 

 

 

 

 

 

 

 

Lourdes-i kilenced a ferences templomban  2012. február 3 és 11 között, minden nap 17:15 órától.

2012. február 11. a lourdes-i Szűzanya ünnepe és egyben a betegek világnapja.
Szentmise 18:00 órától.
„Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás.”
(1858.március.25. Lourdes)

Urunk bemutatása

Gyertyaszentelő Boldogasszony (Urunk bemutatása) február 2.

A Szentmise 18:00 órakor kezdődik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ünnep eredete: A keleti liturgiában Hypapanté (= találkozó) néven már a IV. században megtartották, s hamarosan elterjedt a nyugati egyházban is.
A bemutatás ünnepe: Mária karácsony után 40 nappal a mózesi törvényben előírt módon bemutatta a jeruzsálemi templomban a tisztulási áldozatot, s gyermekét f
ölajánlotta Istennek.

13. Ferences levél

XIII. fejezet
Hogyan írta meg Szent Ferenc a tizenkettes szám elérése után első reguláját, és hogyan erősíttette meg azt Ince pápa úrral; látomás a fáról

32 Boldogságos Ferenc, mikor látta, hogy az Úristen napról napra gyarapítja a testvérek számát, a maga és követői, a jelenvalók és eljövendők számára kevés és egyszerű szóval életszabályt, azaz regulát szerzett; összeállításánál jóformán kizárólag az Evangélium szavait használta, melynek tökéletes megvalósítását mindenekfölött szomjúhozta. De néhány más, a szerzetesi élet folytatásához elengedhetetlenül szükségesnek látszó intézkedést is beleszőtt. Utána valamennyi testvér társaságában Rómába indult, mivel az volt legfőbb vágya, hogy a szerzett regulát III. Ince pápa úrral is megerősíttesse. Abban az időben Guido, a tiszteletreméltó assisi püspök, aki nagyon kedvelte és bensőségesen szerette Szent Ferencet, de a többi testvért is, szintén Rómában időzött. Mikor megpillantotta Ferencet és a testvéreket, mivel sejtelme sem volt jövetelük céljáról, először nagyon meghökkent, és magában neheztelt megjelenésük miatt. Attól félt ugyanis, hogy végleg el akarják hagyni szülőföldjüket, ahol már annyi nagy dolgot kezdett általuk véghezvinni az Úr.

sajat: 

Évk. 3. Vasárnap

A Kolozsvári Ferences Templom Hirdetései  
2012. Január 22. évközi 3. Vasárnap
B év

 

1. Szerdán, Szent Pál apostol megtérésének ünnepe. Szentmise 8:00 órától.

2. Csütörtök, 19:00 órától a Katolikus Akadémia keretén belül, Sabău-Trifu Cristina tart előadást:

Lehet-e szárnyalni keretek között? Művészet és evangelizáció. Vetítéssel egybekötött előadás.

Részletek a kitett plakáton.

3. Szombaton 19:00 órától, Szentségimádás a Szűz Anya Palástja alatt. Szeretettel várjuk a kedves híveket.

sajat: 

Oldalak