Hirdetések karácsony napján

A Kolozsvári Ferences Templom Hirdetései
   
2011. December 25. Karácsony B év

    

1. Hétfőn, Szent István első vértanú ünnepe. Szentmise este 18:00 órától.

sajat: 

4. Ferences levél

 

4. Ferences levél Április 2011

 

IV. fejezet
Hogyan adott el a szent mindent, és milyen kevésbe vette a kapott pénzt

8 A Magasságbeli boldogságos szolgája, miután ily módon felövezte magát és erőt merített a Szentlélekből, mivel a kiszabott idő sürgette, habozás nélkül követte lelkének boldogságot árasztó ihletét, és a földi javak semmibevételével a legfőbb javak felé indult. Az elindulással annál kevésbé volt szabad várnia, mivel a halálos fertőzés már annyira eláradt a világon, és sokaknak tagjait már annyira megbénította, hogy az orvos legkisebb késlekedése okvetlenül életükbe került volna.

sajat: 

3. Ferences levél

 

03. Ferences levél Március 2011

 

III. fejezet

Hogyan változott meg lélekben (az ifjú Ferenc), de ugyanakkor életmódban nem, és mit mondott jelképesen az elrejtett kincsről és jegyeséről

 

6 Ferenc, miután lélekben egészen átalakult, de testben a régi maradt, feladta apuliai útjának tervét, és ezentúl szüntelenül azon igyekezett, hogy akaratát az isteni akarathoz igazítsa. Ezért egy időre visszavonult a világtól és a kereskedéstől, és azon volt, hogy Jézus Krisztust minél bensőségesebben a szívébe zárja. Miként az okos kereskedő, a megtalált drágagyöngyöt elrejtette a csúfolkodók szeme elől, és iparkodott azt mindene feláldozása árán birtokba venni.

sajat: 

2. Ferences levél

 

2.Ferences levél Február 2011

 

II. fejezet: Hogyan látogatta meg az Úr (az ifjú Ferenc) szívét testi betegség és éjjeli látomás formájában

 

3 Mikor ez a férfiú a fiatalos szenvedély tüzétől lángolva még bűnökben fetrengett, mikor a bűnökre amúgy is könnyen hajló korának megfelelően az ifjúság minden vélt jogát ki akarta élvezni, és az őskígyó mérgétől izgatva sehogyan sem tudott lehiggadni, ím egyszerre jelentkezett nála az isteni bosszúállás vagy talán inkább kegyelem, és menten hozzákezdett rossz útra tért lelkiismeretének helyes ösvényre tereléséhez. Jelentkezése lelki szorongás és testi betegség formájában történt úgy, ahogyan a próféta mondja: "Tövissel elzárom utadat és falat emelek eléje".

sajat: 

Oldalak