Évk. 2. Vasárnap

A Kolozsvári Ferences Templom Hirdetései  
2012. Január 15. évközi 2. Vasárnap B év

 

1. Hétfőn, Szent Berárd és társai-vértanúk. Ferences Ünnep. A Szentmise 18:00 órától.

2. Szerdán, Árpád-házi Szent Margit ünnepe. Szentmise 8:00 órától.

3. Ugyancsak szerdán, 20:00 órától Ifjúsági Szentségimádásra hívjuk a fiatalokat. Előtte 18:30-től énekpróbát tartunk a kolostorban.

4. A múlt Vasárnap a Családpasztoráció javára szervezett gyűjtésen 274 RON-t adományoztak a kedves hívek. Isten fizesse jóságukat!

sajat: 

Urunk megkeresztelkedése

A Kolozsvári Ferences Templom Hirdetései  
2012. Január 8. Urunk Megkeresztelkedése. Vasárnap B év

1. A mai Vasárnap a hónap második Vasárnapja. Templomunkban Szentségimádást tartunk du. 13:00-14:00 egyéni és 17:00-18:00 közös.

2. Főegyházmegyénk ma gyűjtést hirdetett a családpasztoráció javára. Adományainkat a kijáratnál található perselyben helyezhetjük él. Isten fizessen nagylelkűségüket!

3. Szerdán 18:30-től ifjúsági énekpróbát tartunk a jövőszerdai Ifjúsági Szentségimádásra készülve.

sajat: 

12. Ferences levél

 

  

XII. fejezet

Hogyan küldötte szét kettesével a testvéreket a világba, és rövid idő múlva hogyan jött megint össze velük
29 Ugyanezen időben egy újabb jó ember csatlakozásával elérték a nyolcas számot. Boldogságos Ferenc ekkor maga elé gyűjtötte valamennyiüket, és miután sokat beszélt nekik az Isten országáról, a világ megvetéséről, a tulajdon akarat megtagadásáról és a test igába fogásáról, kettesével szétküldötte őket a világ négy tája felé. „Menjetek, kedveseim - mondotta nekik -, ketten-ketten a világ különböző tájai felé, és hirdessétek az embereknek a békét és a bűnbánatot a bűnök bocsánatára! Legyetek béketűrők a szorongattatásban, és legyetek biztosak afelől, hogy az Úr betölti szándékát és megtartja ígéretét. Ha valaki kérdez benneteket, feleljetek neki alázatosan; áldjátok üldözőiteket, s adjatok hálát sanyargatóitoknak és rágalmazóitoknak, mivelhogy ilyenekért nyerjük el a nekünk készített országot.”

sajat: 

Oldalak