Szent Ferenc iskolája - novemberi feladatok

 

Kedves Gyermekek!
 
A többi korabeli fiatalhoz hasonlóan Francesco Bernardone (Szent Ferenc) is szeretett játszani a barátaival, kedvelte a társaságot, szórakozást. Dicsőségről és gazdagságról álmodott, lovagként szeretett volna hírnevet szerezni magának. Azt hitte, hogyha mindezt megvalósítja, boldog lesz. Ám egy nap megváltozott az élete.

Sajat címkek: 

Assisi Szent Ferenc iskolája a ...

 

és az Erdélyi Ferences Rendtartomány közös szervezésében.

 


 

Kedves gyerekek, fiatalok!
 
A nyári vakáció vége felé biztosan voltak köztetek olyanok, akik alig várták már, hogy elkezdődjön az iskola, hogy találkozhassanak osztálytársaikkal, hogy az órákon valami újat tanulhassanak és a szünetekben nagyokat nevethessenek. Ugyanakkor elég nagy azok tábora is, akik szívesen elhalasztották volna még pár héttel, esetleg pár hónappal az iskolakezdést.
 
Bár az idei vetélkedőnek a címében ott van az iskola szó, most az elején szeretnénk tisztázni, hogy mi egy egészen más iskolára gondoltunk. Assisi Szent Ferenc iskolájára, amely egy rendkívüli iskola. Hogy miben áll rendkívülisége, azt majd a második félév végén kellene megfogalmaznotok, lerajzolnotok.
 
Addig a különböző feladatokon keresztül szépen lassan megismerkedünk Assisi Szent Ferenccel, mindazzal, amit tő­le megtanulhatunk, amit most az iskola gyűjtőszóval próbálunk kifejezni.
 
Miért választottuk épp Szent Ferencet az idei vetélkedőnkhöz? Azért, mert 2009-ben az általa alapított szerzetesi rend, a ferencesek – más néven a barátok vagy kisebb testvérek – fennállásuk 800. évfordulóját ünneplik. 
 
A vetélkedőre természetesen minden egyházmegyéből, sőt a határon túlról is jelentkezhettek. A versenyt több kategóriában: az I–II., a III–IV. és az V–VIII. osztályosok számára hirdetjük meg. Havonta lesz újabb vetélkedő, minden alkalommal díjazzuk a legügyesebb megoldásokat beküldő diákot vagy csapatot, de év végén majd külön értékelni fogjuk azokat, akik több hónapon keresztül hűségesen kitartottak.

Sajat címkek: 

Tranzitus - égi születés

 

Meghitt ünnepet ültek a barátok templomában a „lelki rokonok”, akik Assisi Szent Ferencen keresztül kötődnek Jézushoz és egymáshoz.


Kep

Sajat címkek: 

Tranzitus – Szent Ferenc boldog halálára emlékeznek a ferencesek

 

A ferences rend alapítója 1226. október 3-án, az assisi Porciunkulában adta vissza lelkét a Teremtőnek. A ferencesek azóta a világ minden részén megemlékeznek Szent Ferenc tranzitusáról, vagyis az átköltözéséről a földi életből a mennyei hazába. Az alapítás 800. éve alkalmából meghirdetett jubileumi esztendőben a hazai ferences templomokban a szép és ősi tranzitus szertartását október 3-án vagy 4-én este tartják.
A liturgia központi eleme a 141. zsoltár, amit a szerzetesek a szent halálakor énekeltek. Annál a sornál, amelyiknél a szent meghalt, a közösség tagjai letérdelnek, a templom elsötétül, majd a zsoltár végén kitárt karral csendes imádság következik. A szertartást a Szent Ferenc-ereklye előtti tiszteletadás és a közösség vezetőjének ünnepélyes áldása zárja.

Sajat címkek: 

Aki elsőnek kapta meg Krisztus sebeit

 

A keresztre feszített Krisztus szögek ütötte sebeit a történelem folyamán elsőként a ferences rend alapítója, Assisi Szent Ferenc kapta meg. A stigmatizáció, vagyis Szent Ferenc sebei ünnepét XI. Benedek, az első domonkos rendi pápa engedélyezte még a 13. században. Napja, szeptember 17. a világ minden ferences templomában jeles ünnep.
Assisi szentje megtérése pillanatától haláláig odaadó tisztelettel követte és szóval-tettel mindenkinek hirdette a megfeszített Krisztust. Halála előtt két esztendővel, 1224-ben, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén, miközben az Alverna-hegyen imádkozott, Krisztus csodálatos módon megújította szenvedésének jegyeit, a szent sebeket szolgájának testében.

Sajat címkek: 

Oldalak