Hírek

 

 

II János Pál pápára emlékezve a Brassó-i Ferences Kolostorban


    A brassói Ferences Kolostorban szokásos els? és harmadik csütörtöki „Feln?ttekkel való találkozó” mellett, március 29 -én betoldottunk még egy harmadik találkozott is. Ennek keretében, halálának (április 2) második évfordulója alkalmából boldog emlék? II. János Pál pápára emlékeztünk.

Sajat címkek: 

Fiatalok Ferenc útján

European franciscan meeting

Európai Ferences Ifjúsági Találkozó
Assisi, 2007. augusztus 7-12.


Meghívás.
Az Európai Kisebb Testvéreknek (UFME) meggy?z?désük, hogy Assisi Ferenc olyan fény, amely képes ma is megvilágítani az utat, melyen népeink haladnak, és reményt tud gyújtani a mai emberek szívében. Ezért találkozóra hívják a 18 és 30 év közötti európai fiatalokat, hogy felfedezzék földrészünk ferences gyökereit.

Sajat címkek: 

Továbbképző Szovátán

Február 12.-én a Szent Ferenc Alapítvány szovátai otthonában, a nevelőknek továbbképző félét tartottam. Ennek kapcsán azon (is) gondolkodom, hogy mi is az amiben megfogható a felnőtt kereszténységünk. Abban amit teszünk? Ahogyan tesszük? Amik vagyunk, vagy ahogyan vagyunk? Hát igen ez egy halom kérdés. Az mindenképp egy lehetséges válasz (féle), hogy jó hogy vannak olyanok, akik hajlandók valamit mozdítani és mozdulni Isten Országa érdekében. Talán ez a kovász, a mustármag, a szőlővessz?.

Sajat címkek: 

Elutaztunk önmagunkhoz - lelkigyakorlat (Brassó, 2007. jan. 11)

Elutaztunk önmagunkhoz

... hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy f?szálon a pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél.”
                                          József Attila

   


Sajat címkek: 

Szokatlan Pásztorjáték a Brassó-i Ferenceseknél (Brassó, 2006. dec. 30)

Nem a tartalma volt szokatlan, hanem az el?adói, hiszen a „Korábban” született Testvérek, a megszokás korlátait átlépve bátran vállalkoztak arra, hogy Róbert testvér ötletét valóra váltsák.

Mivel templomunkat inkább az id?sebb korosztály látogatja, - nem vagyunk plébánia – ezért támadt az a gondolat, hogy Karácsony szent estéjén az ? segítségükkel elevenítsük föl a 2000 éve történteket.

Sajat címkek: 

Mikulásjárás a Brassó-i FVR-nél (Megkésett képes beszámoló - 2006. december 28.)


Mint ahogy a beszámoló megkésett, ugyanolyan késve érkezett, a brassói Csiszér Elekr?l nevezett Ferences Világi Rend tagjaihoz a Mikulás is, a brassói ferences kolostorba. December 6 helyett, csak december 17-én jött meg a FVR tagjaihoz. De ez a „korábban született” Testvérek lelkesedését nem zavarta, nagy izgalommal és jókedvvel fogadták Szent Miklós püspök helyettesét. Err?l a mellékelt képek is tanúskodnak.

Sajat címkek: 

Actio franciscana (Brassó - 2006. dec. 20)

Actio franciscana


Novemberben született a gondolat, hogy a brassói ferences rendház tagjaiként tegyünk valami olyant Karácsony szent ünnepére készül?ben, ami sajátosan ferences.

A Regulában Ferenc atyánk arra biztat bennünket, hogy: „mint zarándokok és jövevények, akik szegénységben és alázatosságban szolgálnak e világban az Úrnak, menjenek bizalommal alamizsnát gy?jteni…” (Reg 6,2) De arról is beszél, hogy „ha az anya táplálja és szereti test szerinti fiát, milyen gondos szeretettel kell kinek-kinek szeretnie lélek szerinti testvérét”. (Reg 6,8)

Sajat címkek: 

Oldalak