Hírek

 

 

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul – Thomas, a zarándok a brassói kolostorban

Akik az Úrban bíznak, erejük megújul

2007 december 9-én, vasárnap délután becsengetett kolostorunk ajtaján két, turista hátizsákos fiatal szálláskérési szándékkal: Andrea Magyarországról és Thomas Franciaországból.

Sajat címkek: 

Hivatásgondozás az iskolai nevelésben (eredményhírdetés)

Ferences Kolostor

E címmel hirdetett pedagógusok számára pályázatot a brassói ferences rendház ez év szeptember végén. A pályázat kiírásának célja, hogy a pályázók felfedezzék és műveikkel felhívják a figyelmet a hivatásorientált nevelés fontosságára. Ezzel a pályázattal a hivatásgondozás-kultúráját szeretnénk táplálni, amelyben az élete értelmét kereső fiatal nem marad egyedül létfontosságú kérdéseinek a megoldásában, megválaszolásában.

Sajat címkek: 

Fél évszázad az Úr szolgálatában

Fél évszázad az Úr szolgálatában

Gyermekkori gondolatként kezdôdött, majd a számtalan megpróbáltatás mellett fél évszá­zados szolgálatban teljesedett ki. A legtöbbek által csak József atyaként ismert P. Mark József ferences barát két társával, P. Nagy Tarziciusz OFM és P. Stelli Benedek OFM szerzetesekkel pappá szentelésük 50. évfordulóját ünnepelték szombaton. A Csíksomlyói Kegytemplomban tartott aranymise mottójául az ünnepeltek egy Assi­si Szent Fe­renc-idézetet vá­lasz­tottak: „ Boldogok, akik ki­tarta­nak mindabban, amit elkezdtek!” A Csíksom­lyón 38 éve szolgáló nyolcvanéves József atyával az ünnepi eseményt megelôzô napon beszélgettünk.

Sajat címkek: 

Égi csillagot kér a Szűzanyától

Boldogok, akik kitartanak mindabban, amit elkezdtek – hirdeti az Assziszi Szent Ferenctől kölcsönzött idézet, amelyet P. Márk József OFM, P. Nagy Tarziciusz OFM és P. Stelli Benedek OFM választottak mottóként a csíksomlyói kegytemplomban holnap 10.30-kor kezdődő aranymiséjüket hírül adó szentképre. Az ünnepre váró ferences atyák közül a Csíksomlyón 38 éve szolgáló nyolcvanéves és mindig derűs József atya a rangidős. Pappá szentelése 50. évfordulója kapcsán vele beszélgettünk.

Sajat címkek: 

Bibliadráma - önismereti csoport

Tekintetem a hegyek felé emelem:
Honnan jön segítség számomra?
(Zsolt. 121)
Bibliadráma


önismereti csoport indul


40 óra (három hétvégés találkozással)Azoknak ajánljuk, akik személyes élethelyzetükben szeretnének tisztábban látni!

Mindezt játékosan a Biblia segítségével!
Sajat címkek: 

I. Európai Ferences Ifjúsági találkozó Assisiben - beszámolók

Az Assisiben sorrakerült I. Európai Ferences Ifjúsági Találkozóról elég sok beszámoló született. Ezeknek egy része megjelent a nyomtatott sajtóban is (Csíki Hírlap, Vasárnap). Az alábbiakban - ha id?d, türelmed stb. van - e beszámolók által betekintést nyerhetsz egy kicsit abba, ami a résztvev?kben lecsapódott a találkozó, az assisi út kapcsán. (Vigyázat: hosszú és veszélyes szöveg ;-))

Sajat címkek: 

Ki a csoda a szerzetes/nő? (eredményhirdetés)

A középiskolás tanulók számára: „Ki a csoda a szerzetes/n?” címmel januárban meghirdetett pályázati felhívásra összesen 82 dolgozat érkezett a Brassó-i Ferences Kolostorba. (Igazából 84, de ebb?l egy túl kés?n postázódott és egyet ötödikes diák küldött.)

Sajat címkek: 

Látogatás a brassói ferences rendházba (Június 21-24 között)

Háromnapos látogatást tett a brassói ferences rendházba, a kézdivásárhelyi Boldog Özséb plébániához tartozó fiatalok egy kis csoportja. Június 21-24 között volt a látogatás, amely egy igen jól sikerült lelkigyakorlatnak is nevezhet?.

A látogatás célja az volt, hogy betekintést nyerjünk a ferences szerzetesek életébe, és megtapasztaljuk a kolostor bels? életét.

Sajat címkek: 

Oldalak