ferences level

3. Ferences levél

 

03. Ferences levél Március 2011

 

III. fejezet

Hogyan változott meg lélekben (az ifjú Ferenc), de ugyanakkor életmódban nem, és mit mondott jelképesen az elrejtett kincsről és jegyeséről

 

6 Ferenc, miután lélekben egészen átalakult, de testben a régi maradt, feladta apuliai útjának tervét, és ezentúl szüntelenül azon igyekezett, hogy akaratát az isteni akarathoz igazítsa. Ezért egy időre visszavonult a világtól és a kereskedéstől, és azon volt, hogy Jézus Krisztust minél bensőségesebben a szívébe zárja. Miként az okos kereskedő, a megtalált drágagyöngyöt elrejtette a csúfolkodók szeme elől, és iparkodott azt mindene feláldozása árán birtokba venni.

sajat: 

2. Ferences levél

 

2.Ferences levél Február 2011

 

II. fejezet: Hogyan látogatta meg az Úr (az ifjú Ferenc) szívét testi betegség és éjjeli látomás formájában

 

3 Mikor ez a férfiú a fiatalos szenvedély tüzétől lángolva még bűnökben fetrengett, mikor a bűnökre amúgy is könnyen hajló korának megfelelően az ifjúság minden vélt jogát ki akarta élvezni, és az őskígyó mérgétől izgatva sehogyan sem tudott lehiggadni, ím egyszerre jelentkezett nála az isteni bosszúállás vagy talán inkább kegyelem, és menten hozzákezdett rossz útra tért lelkiismeretének helyes ösvényre tereléséhez. Jelentkezése lelki szorongás és testi betegség formájában történt úgy, ahogyan a próféta mondja: "Tövissel elzárom utadat és falat emelek eléje".

sajat: 

1. Ferences levél

 

Ferences levél Január 2011

 

A mindenható Úristen, Atya, Fiú és Szentlélek dicséretére és dicsőségére, Ámen.

Kezdődik boldogságos Ferenc atyánk élete (Celanoi – ejtsd:Cselánói – Tamás testvér által írt életrajz szerint)

 

I. fejezet: Hogyan forgolódott a világi életben

1 A spoletói völgy felső végében fekvő Assisi városában élt egy Ferenc nevű ember, akit szülei, a világ hiú szokásának hódolva, kora fiatalságától kezdve szertelenségre neveltek, és aki az ő nyomorúságos életük és erkölcseik láttán még náluknál is hiúbbá és szertelenebbé fejlődött.

sajat: 

Oldalak