Káptalan a ferenceseknél


 


Az erdélyi ferencesek új elöljárói: a tartományfônök,
Orbán Szabolcs (az alsó sorban középen),
a helyettese, Böjte Mihály (az alsó sor jobb szélén)
és a definitorok testülete
 

Április 28–30. között az erdélyi, Szent István királyról nevezett ferences rendtartomány rendes, soron levő választó káptalanra gyűlt össze Csíksomlyón. A káptalan a ferences rend megalapításának, a szentatya által jóváhagyott regulájának 800. jubileumi évében gyűlt össze.

Sajat címkek: 

Mindenki zarándokként jöjjön

 

Legyünk méltó örökösei őseink tiszta hagyományának a hitben, a Mária-tiszteletben, a búcsújárás helyességének megőrzésében – szólítják fel a pünkösdi búcsúra készülő híveket a csíksomlyói ferences barátok. A Gyulafehérvári Főegyházmegye fennállásának ezredik és a ferencrend megalapításának 800 évfordulóján a millenniumi év mottóját választották a búcsú jelmondataként: „Krisztussal ezer esztendeig”

Sajat címkek: 

II. Európai Ferences Ifjúsági Találkozó

A találkozóról bővebben: http://www.santiago2009.es/ (a találkozó hivatalos honlapja)

 

Az erdélyi szervezéssel kapcsolatosan érdeklődni lehet: frszabolcs@gmail.com

„Folytassátok az Úr házának újjáépítését!” – buzdította a pápa a Ferences Család tagjait

Szombaton délben XVI. Benedek pápa a Castel Gandolfo-i apostoli palota udvarán kihallgatáson fogadta a Ferences Család mintegy 3000 tagját, akik április 15-től kezdve Assisiben gyűltek össze első nemzetközi Gyékényes Káptalanjukra. A világ 65 országából érkezett ferences szerzetesek, szerzetesnők és harmadrendi világiak előzőleg a Fokoláre mozgalom Mariapoli központjában szentmisén vettek részt. A ferences család ezzel a találkozóval ünnepelte meg, hogy III. Ince pápa 800 évvel ezelőtt fogadta el Szent Ferenc Regulájának első megfogalmazását.

Sajat címkek: 

Felelősségre tanító apácák Árkoson

 

Lányanyák számára működtet kismamaotthont négy ferences nővér a háromszéki Árkoson. Céljuk, hogy az anyák biztonságra leljenek, és minél jobban kötődjenek gyerekükhöz, illetve felkészüljenek a jövőre.
"Sugárzó élet." Az árkosi ferences nővérek mindenkit szívesen látnak, aki velük közösen imádkozna, dolgozna
"Sugárzó élet." Az árkosi ferences nővérek mindenkit szívesen látnak, aki velük közösen imádkozna, dolgozna
Az impozáns családi ház előtt több fiatalasszony beszélget, mindanynyian gyerekkocsival, mintha csak azért gyűltek volna össze, hogy a gyereknevelésről cseréljenek tapasztalatot. Nem csak az anyaságban sorstársak az árkosi Irgalmasság Anyja Kismamaotthon lakói. A ház udvarán virágok, bokrok, a szárítóköteleken apró gyerekruhák virítanak, bent a házban példás rend és tisztaság. A földszinten barátságos ebédlő, nemrég ebédeltek, még érződik a töltött káposzta illata. Itt van a konyha, a nappali és az apró iroda.  Az itt lakó fiatal anyák gyerekeikkel az első emeleten, az otthont működtető ferences nővérek a második emeleten laknak. A falakon gyerekportrék, az apró kápolna is otthonos.

Sajat címkek: 

Oldalak