Befejeződött a - magyarországi - ferencesek választókáptalanja

 

Amint korábban hírt adtunk róla, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány a korábbi két magyarországi ferences provincia 2006-ban történt egyesülését követően első választókáptalanját április 14. és 17. között tartotta Szegeden.
A 112 fős tartomány tagságát képviselő 29 szerzetes által alkotott rendi gyűlés elsődleges feladata az új vezetőség megválasztása volt. A káptalan ismét tartományfőnökké választotta Fr. Magyar Gergelyt, helyetteséül pedig Fr. Orosz Lórántot tette meg. A tartományi tanács, vagy definitórium tagjai a következő három esztendőben: Fr. Berhidai Piusz, Fr. Frész Timóteus, Fr. Lendvai Zalán és Fr. Lukovits Milán.

Sajat címkek: 

Virágok és csókok

 

  Az egyszerű emberi gesztusoknak óriási szerepük, jelentésük van az életünkben. Az egész csupán egy kis figyelmességen, egy csöppnyi szándékon múlik. A szándék tisztasága pedig nagyon sok esetben utólag derül ki, jut el a felismerésig, a beismerésig. De vannak a napnál is világosabban látható szándékok.
 
Egy aprócska virág, netán csokor vagy vázába ültetett zöldellő, díszes növény nagyon sok örömet, mosolyt képes fakasztani. Mikor? Születés- vagy névnapon, a házasságkötés évfordulóján, valamilyen emlékezetes esemény vagy ünnep alkalmából, a betegágy mellett, vagy éppen az elhunyt szeretteink lábánál, sírjánál.

Sajat címkek: 

Középkorban gyökerező barokk misztériumdrámák

  Medgyesy Schmikli Norbertnek nemrég jelent meg kötete a csíksomlyói ferences misztériumdrámák történeti hátteréről. A napokban az általa vezetett színtársulat Csíksomlyón mutatatott be egy 18. századi forrásokból merített passiójátékot.
 
Medgyesy Schmikli Norbertnek A csíksomlyói ferences misztériumdrámák forrásai, művelődés- és lelkiségtörténeti háttere címmel megjelent monográfiáját március 26-án mutatták be Csíkszeredában. Két napra rá, múlt szombaton a csíksomlyói kegytemplomban a piliscsabai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Boldog Özséb Színtársulata egy olyan passiójátékot adott elő, amelyet nyolc 18. századi misztériumdráma szövegéből állított össze az említett könyv szerzője, aki egyben a színtársulat vezetője is. A könyvbemutató és a passiójáték kapcsán beszélgettünk Medgyesy Schmikli Norberttel a csíksomlyói misztériumjátékok vallás- és kultúrtörténeti jelentőségéről.

Sajat címkek: 

Nagyhétre hangolva

 

Különleges eseményre invitáltak szombaton a csíksomlyói kegytemplomba: eredeti, tizenhat jelenetből álló, ferences nagypénteki misztériumjátékkal jelentkezett a Boldog Özséb Színtársulat Piliscsabáról. A 18. századi passiójáték különlegessége abban is állt, hogy a darab összeállításánál az evangéliumban leírt szenvedéstörténetet ötvözték a szent hagyománnyal.

Sajat címkek: 

A Romániai Ferences Közösségek Képviselőinek Országos Találkozója

 

További képekA 2007-ben – a Szebeni Európai Ökumenikus Találkozóval egy időben – megszervezett ferences találkozó, amelyen a Romániában működő ferences lelkiségű közösségek képviselői vettek részt érdeklődést ébresztett az egyes közösségekben egymás jobb megismerésére és a kapcsolatok további ápolására.
Ennek elősegítésére létrehozott munkacsoport első találkozójára ez év március 7-én került sor, a Ferences Missziós Nővérek Singureni-i (Giurgiu megye) házában. Ezen a ferences rend három férfiágának és több nővér kongregációnak a képviseletében a következők vettek részt: fr. Guzrány Péter OFM; fr. Alexandru Olaru OFMConv, Sr. Corina Benko (Ferences Missziós Nővérek); Sr. Lydia Fechetă, Ferences Nővérek – Karánsebes; Sr. Lőrincz Pacifika (Mallersdorfi Ferences Nővérek); Sr. Claret Mandulova (Szent Ferenc Leányai); Lucia Manuela (Ferences Világi Rend).

 

Sajat címkek: 

Singureni2

Oldalak