Ima a kereszt előtt

(ORATIO ANTE CRUCIFIXUM, ImKer)

 Ferenc ajkán akkor hangozhatott el ez az ima, amikor a san damianói keresztről így szólt hozzá az Úr: „Menj, Ferenc, és építsd fel házamat, mely, mint látod, romokban hever” (2Cel,10). Ez 1206 januárjában történhetett, attól fogva e szavakat elmélkedésben csiszolta tovább.
 
   Fölséges és dicsőséges Isten,
   ragyogd be szívem sötétségét,
   és adj nekem
   igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet,
   érzéket és értelmet, Uram,
   hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.

Szent Ferencnek ez az imája nagyon közel áll az Egyház könyörgéséhez. Imái olyanok, mint az Egyház hivatalos imái. Annyira közel kerültek hozzá a liturgikus imák, hogy személyes imáiban is tükröződnek a megszólítások, kifejezések, szófordulatok. Bármennyire is azt szoktuk mondani, hogy szent Ferenc Krisztus központú volt – ami igaz is -, íme, hogy ezt a nagyon korai időben fogalmazott imáját Istenhez intézi. Krisztus szeretete, megváltói műve a Szent Háromságon belül van.
Fölséges és dicsőséges Isten, ahhoz az Istenhez szól, aki transzcendens (természetfölötti). Ez a Szentírás világának, emberének a tapasztalata. Isten fölötte áll mindennek (fölséges), dicsőséges (szent). Szent megrendüléssel közelit Istenhez. Ismeri azt a távolságot, amely Istent és az embert elválasztja.
Ragyogd be szívem sötétségét, a megszólítást kérés követi. Szent Ferencnek az is tapasztalata, hogy Isten nem kizárólag a menny távolságában lakik, hanem ott van, ott akar lenni az ember szívekben. Azonban azt is tudja, hogy mennyire sötét tud lenni az emberi szív. A szív bibliai szó – az ember személyiségének középpontja, minden jónak és rossznak forrása.
Mivel minden megvilágosodás Istentől jön, ezért kéri, hogy ragyogja be szíve sötétségét. Nem az értelem megvilágosodását kéri, mert nem kizárólag az értelemben (az ész világánál) dőlnek el a dolgok. Nem csak intellektuális szinten folyik az élet. A szív átalakulására van szükség, arra, hogy a szív mélyéről feltörő sötét dolgok is megváltódjanak, hogy életünk minden zege-zúgát átjárja Isten világossága.
És adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, számára a három isteni erény (belénk öntött erények) a legfontosabbak. Mindegyiket jelzővel látja el.
Igaz hit: számára döntő fontosságú volt a hit tisztasága (katolikus) Nem akarja, hogy őt és későbbi követőit összemossák eretnek csoportokkal. Erre mindig kényesen vigyázott. Regulájára a pápától kért jóváhagyást.
Biztos remény: bele horgonyoz, bele kapaszkodik Istenbe. Arra vágyik, hogy a reménye biztos legyen.
Tökéletes szeretet: a szeretetnél is csak annak tökéletes formájával akar megelégedni és tudja, hogy a tökéletes Istentől, kérheti a tökéletes szeretetet.
Érzéket és értelmet, Uram, érzéket és megismerést kér. Ezek a hidak az imádkozó Ferenc és Isten között. Arra vágyik, az élete – érzés világa, megismerés vágya megnyíljon Isten előtt.
Azért, hogy megtegye az Ő akaratát.
Hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat, arra vágyik, hogy Isten akarata legyen az eligazítója, amit tettekre akar váltani, meg akarja tenni, szerinte akar cselekedni.

http://frh.theol.u-szeged.hu/mihaly/imkereszt.htm

Sajat címkek: