A Szent Klárának adott életforma

 


 
TÖREDÉKEK SZENT KLÁRA REGULÁJÁBÓL, (KlReg)
 
 
1893-ban, Szent Klára holttestének exhumálásakor ruhába göngyölve megtalálták reguláját a pápai bullával, amelyben IV. Ince 1253. augusztus 9-én jóváhagyta azt. Ennek 8. fejezete tartalmazza az alábbi két töredéket, amelyet Ferenc irt.
 
A SZENT KLÁRÁNAK ADOTT ÉLETFORMA
(FORMA VIVENDI S. CLARAE DATA)
 
(1) Mivel a szent evangélium szerinti tökéletes élet választásával isteni sugallatra a magasságbeli, fölséges király, a mennyei Atya leányaivá és szolgálóivá lettetek és eljegyeztétek magatokat a Szentlélekkel,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A szent Ferencre jellemző elemek:
A szent evangélium megtartására vállalkoztak.
Isteni sugallatra (Divina inspiratio, ez mindenhol előfordul ahol az életformáról beszél Rnb. 2,1
Magasságbeli, fölséges király, a mennyei Atya.
Eljegyeztétek magatokat a Szentlélekkel.
Állítják, hogy a Szűzanya jelzői közül, hogy a Szentlélek jegyese, szent Ferenc hozta be az Egyházba. Ugyanezt elmondja a szegény Úrnőkről is (Clarisszák). Nem Krisztus jegyeseinek nevezi, hanem a sugalmazással-, az inspirációval hozza kapcsolatba.
Szentháromsági vonatkozás: Jézus követésére vállalkoztak, a menyei Atya leányai, és a Szentlélek jegyesei.
(2) akarom, s ezennel a magam és testvéreim nevében ígérem is, hogy éppoly szeretettel fogok rólatok gondoskodni és éppoly odaadással törődök veletek, mint ővelük.
Kötelezettséget ró magára és követőire, a klarisszákra vonatkozóan. Arról nem tudhatott, hogy mára 400 reguláris ferences női rend alakul.
 
 
 

 

Sajat címkek: